Seznam pedagogů

"Jsme tu, abychom Vám pomáhali."

Naším cílem je vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a mohou se dále
úspěšně rozvíjet.

ZŠ logopedická disponuje týmem odborníků, kteří nabízejí kvalifikovanou podporu a pomoc "šitou na míru"
pro každého žáka.

 

Mgr. Ivana Přívratská

 
 • Vedoucí základní školy logopedické
 • Výchovný poradce
 • Metodik prevence
 • Koordinátor školního vzdělávacího programu

Práci ve školství beru jako poslání. Vždy jsem chtěla být součástí pedagogického týmu, který vzdělávání považuje za službu a zároveň za výzvu k vytvoření bezpečného, přátelského a motivujícího školního prostředí.
Velký význam přikládám vzájemné spolupráci žáka, učitele a rodičů.
Těším mne, že se mohu podílet na fungování školy, která je v regionu svým zaměřením  ojedinělá a nabízí žákům s vadou řeči vysoce odbornou logopedickou i pedagogickou péči, kterou nemohou vzhledem k náročnosti problému získat v běžné ZŠ.

kontakt:  ivana.privratska@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Petra Dvořáčková

 
 • Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
 • Třídní učitelka 1.C

Od roku 2006 pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické. Ve výuce se zaměřuji
na individuální a specifický přístup, logopedickou péči a netradiční formy výuky.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji kurzy a vzdělávací programy. Smyslem mé práce  je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí pro děti, aby chodily do školy rády. Práce s malými dětmi mne baví, odměnou jsou rozzářené tváře malých školáčků. Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, navštěvuji divadelní představení a koncerty, sportuji.

kontakt: petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simon Schwab

 
 • Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň
 • Zástupce vedoucí základní školy logopedické
 • Třídní učitel 7.D

„Chci být učitelem, který předá kus sebe do školního života a životů dětí, nechci jen odučit si své. Je pro mě ctí, že mohu vzdělávat a vychovávat děti na ZŠ logopedické v Hradci Králové. Získané univerzitní vzdělání si nadále prohlubuji, a to v oblasti učitelství, speciální pedagogiky a etického vzdělávání."

kontakt: simon.schwab@zs-logopedicka.cz


Bc. Zita Duck

 
 • Druhý speciální pedagog

Být učitelkou beru jako poslání a celoživotní formující proces. Snažím se stále odborně vzdělávat a učit se z vlastních chyb. Každé dítě ve mně zanechá svůj otisk a určitým způsobem mě změní. A to mě baví. Žádný den ve škole není stejný! Kromě práce s dětmi mám ráda i zvířata a přírodu, turistiku, cestování, četbu a výtvarné umění.

kontakt: zita.duck@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Bronislava Geržová

 
 • Třídní učitelka 2.C

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem v oblasti surdopedie a logopedie. V rámci dalšího vzdělávání studuji nové metody a formy výuky, které žákům pomáhají zvládnout problémy s výukou.
Ve volném čase se věnuji rodině, četbě, kultuře a sportu.

kontakt: bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Nikola Kábrtová

 

 • Učitelka
Jako malá jsem vyrůstala jak ve městě, tak na vesnici. Později jsem se rozhodla vystudovat SPgŠ v Litomyšli a následně PdF UHK. Během studia jsem měla možnost navštívit různé typy škol a odnést si z nich to nejlepší. Ve své práci chci docílit toho, aby děti dosáhly co největší samostatnosti a ze školy si odnesly co nejvíce dobrých vzpomínek.
 

 

Mgr. Michaela Kolářová

 
 • Třídní učitelka 4.C

V rámci celoživotního vzdělávání studuji nové metody a formy výuky zaměřené
na žáky prvního stupně. Svým žákům pomáhám zvládnout problémy s výukou tak, aby nové poznatky přijímali a dále využívali.
Ve volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, kultuře a kynologii.

kontakt: michaela.kolarova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simona Schmiedová

 
 • Třídní učitelka 3.C

Absolvovala jsem studium učitelství na PF Karlovy univerzity v Praze. Na ZŠ logopedické pracuji od roku 2010. Průběžně jsem absolvovala různé metodické semináře zaměřené na vzdělávání žáků s řečovými vadami či specifickými poruchami učení.

 

Mgr. Jana Šámalová

 
 • Třídní učitelka 5.C
Jmenuji se Jana Šámalová. Jsem učitelka I. stupně se zaměřením na TV. 
V devadesátých letech jsem vystudovala speciální pedagogiku rozšiřující. 
Většinu profesního života jsem byla na málotřídní škole.
Mám ráda přírodu, sport, hudbu a práci na zahradě.
 

 

Mgr. Eva Šlechtová

 
 • Učitelka

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem. Nejprve jako vychovatelka a později jako učitelka na prvním stupni. V rámci celoživotního vzdělávání se rozvíjím v oblasti logopedie a své zkušenosti chci předávat dál dětem.
Ve svým volném čase se ráda věnuji ručním pracem, tvoření z keramické hlíny a četbě. Mám ráda přírodu.

 

Mgr. Jana Trusinová

 
 • Třídní učitelka 5.D

Absolvovala jsem studium učitelství pro speciální školy se specializací na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě UK v Praze.  Ve škole se snažím vést děti ke vzájemnému respektu a vstřícné komunikaci. Mám ráda putování po horách a řekách.

kontakt: jana.trusinova@zs-logopedicka.cz

 

PaedDr. Romana Volterová

 
 • Třídní učitelka 1.D

Učím už pěknou řádku let a svým žákům se snažím předávat dovednosti, vědomosti a zkušenosti nasbírané léty práce s dětmi na prvním i druhém stupni. Miluji svoji rodinu, přírodu a ráda jezdím na kole a plavu.

kontakt: romana.volterova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Kateřina Boučková

 
 •  Třídní učitelka 9.C

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Zabývám se angličtinou, francouzštinou a ruštinou. Zmíněné jazyky jsou zároveň mým koníčkem. Mám ráda přírodu, procházky a práci na zahradě.

Snažím se, aby se děti učily v příjemné atmosféře a z hodin si odnášely co nejvíce.

kontakt: katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Tomáš Dostálek

 
 •  Třídní učitel 7.C

Vystudoval jsem angličtinu na Filozofické fakultě v Pardubicích. Ve svých hodinách se snažím vést žáky k praktickému užívání jazyka v každodenních situacích. Mezi mé další zájmy patří lingvistika, sport a cestování.

kontakt: tomas.dostalek@zs-logopedicka.cz

   

Mgr. Šárka Dostálová

 
 •  Třídní učitelka 6.C

Na ZŠ logopedické vyučuji přírodovědné předměty. K učitelské profesi jsem se vrátila tento školní rok po delší přestávce, kdy jsem svoji energii věnovala rodině. Vystudovala jsem obor biologie a chemie pro druhý stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Jsem vdaná, mám tři děti, takže většinu volného času věnuji jim. Jinak miluji čtení, plavání a cestování po krásách (nejen) naší vlasti.

kontakt: sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Tomáš Dohnanský

 
 •  Učitel

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UHK s vybranou aprobací tělesná výchova a výchova k občanství. Po ukončení studia jsem přijal nabídku učitele na horské škole, kde jsem působil minulý školní rok. Na novou práci v ZŠ logopedická se moc těším a věřím, že budu přínosem jak pro školu, tak i pro žáky samotné. Mezi mé záliby patří sport, osobní rozvoj a deskové hry. 

kontakt: tomas.dohnansky@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

 
 • Učitelka

Po absolvování Pedagogické fakulty UHK a doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jsem se stala součástí týmu pedagogů ZŠ logopedické. 
Vyučuji přírodovědné předměty a angličtinu. Ve svých hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru. Ve volném čase se věnuji převážně rodině. Mezi mé koníčky patří turistika, botanika a cestování.

 

Mgr. Pavla Jakoubková

 
 • Učitelka

Vyučující českého a anglického jazyka.
V hodinách se snažím udržet pozitivní a přátelskou atmosféru, aby se nikdo nemusel obávat požádat o pomoc s učivem. Svým žákům se snažím vyjít maximálně vstříc, ovšem je potřeba mít na paměti, že základem úspěchu je i pravidelná domácí příprava. Ve volném čase se věnuji četbě, turistice a kultuře.

kontakt: pavla.jakoubkova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Zora Jelínková

 
 • Třídní učitelka 8.D

Jsem učitelka matematika a fyziky s více jak třicetiletou praxí. Mým cílem je
v žácích rozvíjet nejen matematické dovednosti, ale především lidskost, toleranci a aktivní přístup k životu. K žákům se snažím přistupovat individuálně a zohledňovat jejich potřeby.

 

Mgr. Kateřina Kozáčková

 
 • Učitelka

Každý člověk, dospělý i žáček je jiný, přesto máme my všichni stejné základní potřeby: být přijímáni takoví, jací jsme, být respektováni, být oceněni, mít radost ze svého života, ze své tvořivosti, ze spolužití s blízkými lidmi i kolegy a spolužáky, poznávat svět a najít si v něm místo, ve kterém nám bude dobře.  Všichni chceme být šťastní.

Mým záměrem a cílem je předávat nejen znalosti z vyučovaných předmětů, ale především podpořit žáky v tom, aby našli a pochopili sami sebe. Aby se učili rozpoznávat, co je pro ně dobré. Aby chyba přestala být chybou, ale poučením a novou šancí, díky které máme možnost udělat cokoli jinak a třeba lépe. Zodpovědnost za své konání neseme každý, malý i velký. Může to být cesta útrpná, nebo dobrodružná. Každý den je nový začátek.

kontakt: katerina.kozackova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martin Lazorišák

 
 • Učitel

V hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru a motivovat žáky k aktivitě.
Mezi mé zájmy patří hory, příroda, cestování a literatura.
Oblíbené heslo: "Nepropadejte panice".

 

Mgr. Tereza Malcová

 
 • Třídní učitelka 8.C

Vystudovala jsem češtinu a občanskou výchovu. Mou největší láskou je moje dcerka, francouzština a Francie. Baví mě pracovat s dětmi a jsem ráda, že po mateřské dovolené jsem se k nim mohla vrátit.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: tereza.malcova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Aneta Patková

 
 • Třídní učitelka 7.E

Vystudovala jsem učitelství výtvarné výchovy. Na ZŠ logopedické působím jako učitelka výtvarné výchovy. V rámci své práce se snažím v dětech rozvíjet kreativitu a výtvarné cítění. Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: aneta.patkova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Hana Volková

 
 • Třídní učitelka 6.D

Po delší pauze se opět vracím do školství a na ZŠ logopedické budu vyučovat zeměpis, přírodopis a výchovu ke zdraví.Tyto předměty jsem vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Těším se na děti, těším se na výuku a na čas strávený ve škole.

kontakt: hana.volkova@zs-logopedicka.cz

 

 

Mgr. Lydie Zabavská

 
 • Učitelka

Celý život studuji a vyučuji anglický jazyk. Stal se mým koníčkem. Udělám vše pro to, aby se angličtina stala zálibou i pro mé žáčky.

Motto: If you are determined to learn, no one can stop you.

 

Mgr. Tereza Libřická

 
 •  Logopedka

Již během studia na Pedagogickém lyceu v Jaroměři jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Profesi logopedky se naplno věnuji od roku 2016. V tomto roce jsem také ukončila své pětileté studium logopedie na Univerzitě v Hradci Králové. Práci s dětmi miluji a neznám lepší pocit, než když vidím u dětí v mé péči pokroky.

Jako malá jsem závodně plavala, tancovala a věnovala se hudbě, konkrétně hře na trumpetu a kytaru. Ráda sportuji, jezdím na kole, snowboardu a lyžích. Radost z plavání a tance mě také neopustila.

Mým cílem je, aby děti na logopedii chodily rády. A také, aby během logopedické péče zažívaly úspěch, který je důležitou součástí rozvoje sebevědomí. 

kontakt: tereza.libricka@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martina Žáčková

 
 • Logopedka
Profesně se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 25 let. Mým hlavním oborem je logopedie. Zkušenosti jsem získala v mateřské škole i ZŠ logopedické a při pětiletém působení v SPC.
Práce s dětmi mne osobně naplňuje a mám ji ráda.
 

kontakt: martina.zackova@zs-logopedicka.cz

 

Radka Černohousová

 
 • Vychovatelka školní družiny

Do své práce s dětmi zapojuji svůj zájem o přírodu a environmentální výchovu. Inspirací mi je intuitivní pedagogika. Mám ráda dětskou literaturu a snažím se ke čtení a poslouchání vést i děti.

 

Kateřina Borysová

 
 • Vychovatelka školní družiny
V ZŠ logopedické pracuji od roku 2018 jako asistentka pedagoga a od května 2021 i jako vychovatelka školní družiny. K tomuto povolání tíhnu odmalička. Vystudovala jsem gymnázium a celou řadu kurzů a vzdělávání sebe je mým koníčkem stejně jako knihy, cizí jazyky, příroda, cyklistika nebo péče o zvířata. Věřím tomu, že učit se můžeme celý život, nejen ve škole a snažím se, abychom si společné chvíle s dětmi užili za jakéhokoliv počasí i ve všech ročních obdobích. Mým heslem je - společně to zvládneme.
 

 

Mgr. Kateřina Kaupová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Absolvovala jsem studium sociální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. Práce s dětmi mě vždy bavila. Ráda je vedu při hrách a dalších činnostech ke spolupráci, vzájemné pomoci, kamarádství i slušnému chování. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda přírodu, hory, turistiku, četbu a sport.

kontakt: katerina.kaupova@zs-logopedicka.cz

 

Lukáš Munzar

 
 • Vychovatel školní družiny

Jako vychovatel ve školní družině se snažím vytvořit přátelské a bezpečné prostředí pro vaše děti. Prostředí plné zábavných her a kreativních činností, které děti zároveň poučí a pobaví.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: lukas.munzar@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Kristýna Vejvodová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Práci s dětmi jsem si vysnila už na základní škole, kdy jsem se rozhodla pro studium Pedagogického lycea v Jaroměři. Letos dokončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

S dětmi jsem trávila hodně času i o prázdninách, ráda jsem jezdila na tábory s folklorním souborem Červánek, kam jsem já sama chodila a později dělala vedoucí na táborech. Při studiu střední školy jsem v Domě dětí a mládeže v Josefově vedla taneční kroužek.

Jsem kamarádská, spolehlivá, společenská a ochotná pomoci druhému.

Ve volném čase se ráda věnuji rodině a kamarádům, mezi mé koníčky patří tanec, hudba a sledování sportovních přenosů.

kontakt: kristyna.vejvodova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Blanka Roháčková

 
 • Třídní učitelka 9.D

Od roku 1981 jsem přes 40 let pracovala ve školství, z toho 25 let v řídící funkci.Ačkoliv mám vzdělání pro II. a III. stupeň ZŠ a SŠ, učarovali mi ti nejmenší na I. stupni ZŠ. Po dvou letech v důchodu se mi tak stýskalo po dětech, že jsem se do školství vrátila a pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické v Rychnově nad Kněžnou. Ve výuce se zaměřuji na individuální a specifický přístup ke každé žákyny i žákovi a snažím se, aby byli všichni spokojeni - rodiče, učitelé, vychovatelky a hlavně děti. Smyslem mé práce je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí, chodit do školy s radostí a pomáhat potřebným. Práce s malými dětmi mne naplňuje, dává mi energii do života a odměnou jsou jejich rozzářené oči. Ve volném čase ráda čtu, vařím a peču a věnuji se vnoučatům.

kontakt: blanka.rohackova@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Natálie Bělohlávková

 
 • Třídní učitelka 1.E (Rychnov nad Kněžnou)
Po studiu speciální pedagogiky jsem ráda, že se mi naskytla možnost uplatnění na Základní škole logopedické v Rychnově nad Kněžnou. Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje. 
Mým pracovním cílem je šťastné a veselé dítě, spokojený rodič a pohodová atmosféra na pracovišti.
Volný čas nejraději trávím s rodinou nebo sportuji. Jsem společenská, komunikativní a vždy s otevřenou náručí pomoci druhému.
 

kontakt: natalie.belohlavkova@zs-logopedicka.cz

 

Simona Chaloupková

 
 • Vychovatelka školní družiny (Rychnov nad Kněžnou)
Práce s dětmi mě vždy bavila a naplňovala. Jako vychovatelka ve školní družině se snažím dětem zajistit příjemné prostředí plné zábavy, rozvíjet jejich schopnosti a třeba je naučit i něco nového. Děti mi jsou velkou inspirací a kolikrát se od nich učím i já sama. Svůj volný čas nejraději věnuji přátelům, sportu či čtení knih.  
 

kontakt: simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz

 

Vendula Jírová

 
 • Vychovatelka školní družiny (Rychnov nad Kněžnou)
Jsem vychovatelka ve školní družině. Práci s dětmi jsem si zamilovala již na střední škole, kde jsme měli nespočet praxí. Díky tomu jsem zjistila, že mě tato práce dělá šťastnou, a tak bych se chtěla dále věnovat dětem. Mojí vášní je kterákoliv kreativní práce ať už šití oděvů, pečení, malování či kreslení. Přála bych si, aby děti chodily do družiny rády a za pár let měly jenom krásné vzpomínky na svá školní léta.
 

kontakt: vendula.jirova@zs-logopedicka.cz

 

Radka Tomášová

 
 • Asistentka školní družiny (Rychnov nad Kněžnou)
Pracuji ve školní družině jako asistentka pedagoga a souběžně mám ještě jedno zaměstnání - instruktorka dětského plavání. 
Práci s dětmi mám ráda, baví mě, protože je zajímavá, zábavná a inspirující.
Volný čas trávím nejvíce s rodinou a s tím spojenými činnostmi a aktivitami.
 

kontakt: radka.tomasova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Dagmar Barnetová

 
 • Třídní učitelka 2.D (Rychnov nad Kněžnou)
Ve své práci s dětmi jsem našla možnost předat jim nejen vědomosti, ale i pozitivní přístup k životu, kreativitu a lásku. Snažím se uplatňovat individuální přístup a poskytnout dětem prostor pro jejich úvahy, fantazii, nápady a tvořivost. 
V přírodě nacházím inspiraci a v pohybu radost.
 

kontakt: dagmar.barnetova@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Adéla Nováková

 
 • Druhý speciální pedagog (Rychnov nad Kněžnou)
Jsem absolventka Pedagogické fakulty UHK, kdy součástí mého studia byla například psychologie, etopedie, prevence sociálně patologických jevů. Mým cílem je pomoci navázat dětem pozitivní vztah ke škole a pomáhat jim v jejich cestě k dospělosti. Mezi mé zájmy patří sport, četba, další vzdělávání se v oboru, procházky a výcvik mých psů.
 

kontakt: adela.novakova@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Hana Prokopová

 
 • Druhý speciální pedagog

V ZŠ logopedické pracuji od září 2017 jako asistent pedagoga. V současné době jsem dokončila bakalářské studium speciální pedagogiky na UHK. Volný čas nejraději trávím se svojí rodinou, čtyřnohou parťačkou Daisy a svými přáteli. Mezi mé koníčky patří cestování, sport a četba.  

kontakt: hana.prokopova@zs-logopedicka.cz