Seznam pedagogů

"Jsme tu, abychom Vám pomáhali."

Naším cílem je vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a mohou se dále
úspěšně rozvíjet.

ZŠ logopedická disponuje týmem odborníků, kteří nabízejí kvalifikovanou podporu a pomoc "šitou na míru"
pro každého žáka.

Mgr. Ivana Přívratská

 
 • Vedoucí základní školy logopedické
 • Výchovný poradce
 • Metodik prevence
 • Koordinátor školního vzdělávacího programu

Práci ve školství beru jako poslání. Vždy jsem chtěla být součástí pedagogického týmu, který vzdělávání považuje za službu a zároveň za výzvu k vytvoření bezpečného, přátelského a motivujícího školního prostředí.
Velký význam přikládám vzájemné spolupráci žáka, učitele a rodičů.
Těším mne, že se mohu podílet na fungování školy, která je v regionu svým zaměřením  ojedinělá a nabízí žákům s vadou řeči vysoce odbornou logopedickou i pedagogickou péči, kterou nemohou vzhledem k náročnosti problému získat v běžné ZŠ.

kontakt:  ivana.privratska@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Petra Dvořáčková

 
 • Třídní učitelka 5.C
 • Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň

Od roku 2006 pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické. Ve výuce se zaměřuji
na individuální a specifický přístup, logopedickou péči a netradiční formy výuky.
V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji kurzy a vzdělávací programy. Smyslem mé práce  je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí pro děti, aby chodily do školy rády. Práce s malými dětmi mne baví, odměnou jsou rozzářené tváře malých školáčků. Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, navštěvuji divadelní představení a koncerty, sportuji.

kontakt: petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simon Schwab

 
 • Třídní učitel 6.D
 • Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň

„Chci být učitelem, který předá kus sebe do školního života a životů dětí, nechci jen odučit si své. Je pro mě ctí, že mohu vzdělávat a vychovávat děti na ZŠ logopedické v Hradci Králové. Získané univerzitní vzdělání si nadále prohlubuji, a to v oblasti učitelství, speciální pedagogiky a etického vzdělávání."

kontakt: simon.schwab@zs-logopedicka.cz

dotazy ohledně studia: info@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Dagmar Černilovská

 
 • Třídní učitelka 5.D
Patřím do šťastné skupiny lidí, pro které je zaměstnání zároveň i koníčkem. Usiluji o to aby děti školní práce bavila, snažím se neustále vymýšlet nové učební pomůcky a postupy.
Ráda naslouchám druhým protože vím, že jen empatický učitel může svým žákům porozumět.
 

 

Bc. Zita Duck

 
 • Učitelka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro vychovatele se zaměřením na logopedii a již šestým rokem se starám o děti ve školní družině.
Ve své práci se zaměřuji na rozvoj výtvarného cítění, kreativity a estetiky. Inspiraci čerpám z oblasti artefiletiky, přírody a literatury.

kontakt: zita.novakova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Bronislava Geržová

 
 • Třídní učitelka 1.C

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem v oblasti surdopedie a logopedie. V rámci dalšího vzdělávání studuji nové metody a formy výuky, které žákům pomáhají zvládnout problémy s výukou.
Ve volném čase se věnuji rodině, četbě, kultuře a sportu.

kontakt: bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Nikola Kábrtová

 

 • Učitelka
Jako malá jsem vyrůstala jak ve městě, tak na vesnici. Později jsem se rozhodla vystudovat SPgŠ v Litomyšli a následně PdF UHK. Během studia jsem měla možnost navštívit různé typy škol a odnést si z nich to nejlepší. Ve své práci chci docílit toho, aby děti dosáhly co největší samostatnosti a ze školy si odnesly co nejvíce dobrých vzpomínek.
 

 

Mgr. Michaela Kolářová

 
 • Třídní učitelka 3.C

V rámci celoživotního vzdělávání studuji nové metody a formy výuky zaměřené
na žáky prvního stupně. Svým žákům pomáhám zvládnout problémy s výukou tak, aby nové poznatky přijímali a dále využívali.
Ve volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, kultuře a kynologii.

kontakt: michaela.kolarova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Simona Schmiedová

 
 • Třídní učitelka 2.C

Absolvovala jsem studium učitelství na PF Karlovy univerzity v Praze. Na ZŠ logopedické pracuji od roku 2010. Průběžně jsem absolvovala různé metodické semináře zaměřené na vzdělávání žáků s řečovými vadami či specifickými poruchami učení.

 

Mgr. Jana Šámalová

 
 • Třídní učitelka 4.C
Jmenuji se Jana Šámalová. Jsem učitelka I. stupně se zaměřením na TV. 
V devadesátých letech jsem vystudovala speciální pedagogiku rozšiřující. 
Většinu profesního života jsem byla na málotřídní škole.
Mám ráda přírodu, sport, hudbu a práci na zahradě.
 

 

Mgr. Eva Šlechtová

 
 • Třídní učitelka 3.D

Od roku 1993 se profesně věnuji dětem. Nejprve jako vychovatelka a později jako učitelka na prvním stupni. V rámci celoživotního vzdělávání se rozvíjím v oblasti logopedie a své zkušenosti chci předávat dál dětem.
Ve svým volném čase se ráda věnuji ručním pracem, tvoření z keramické hlíny a četbě. Mám ráda přírodu.

 

PaedDr. Romana Volterová

 
 • Třídní učitelka 4.D

Učím už pěknou řádku let a svým žákům se snažím předávat dovednosti, vědomosti a zkušenosti nasbírané léty práce s dětmi na prvním i druhém stupni. Miluji svoji rodinu, přírodu a ráda jezdím na kole a plavu.

kontakt: romana.volterova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Kateřina Boučková

 
 •  Třídní učitelka 8.C

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Zabývám se angličtinou, francouzštinou a ruštinou. Zmíněné jazyky jsou zároveň mým koníčkem. Mám ráda přírodu, procházky a práci na zahradě.

Snažím se, aby se děti učily v příjemné atmosféře a z hodin si odnášely co nejvíce.

kontakt: katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Šárka Dostálová

 
 •  Třídní učitelka 9.C

Na ZŠ logopedické vyučuji přírodovědné předměty. K učitelské profesi jsem se vrátila tento školní rok po delší přestávce, kdy jsem svoji energii věnovala rodině. Vystudovala jsem obor biologie a chemie pro druhý stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Jsem vdaná, mám tři děti, takže většinu volného času věnuji jim. Jinak miluji čtení, plavání a cestování po krásách (nejen) naší vlasti.

kontakt: sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Michal Faist

 
 • Třídní učitel 9.D
Jako malého kluka mě fascinovalo vše kolem dinosaurů a zájem o historii mě neopustil ani v pozdějším věku. Studium dějepisu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové byla tedy jasná volba. Po škole jsem pracoval v technické oblasti, kde jsem získal mnoho zajímavých zkušeností. Poslední dva roky před nástupem na ZŠ logopedická jsem jako dobrovolník Oblastní charity doučoval děti s výukovými obtížemi.
Naslouchat dětem a pomáhat jim v dosahování úspěchů mi dodává  energii.
 

kontakt: michal.faist@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

 
 • Učitelka

Po absolvování Pedagogické fakulty UHK a doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jsem se stala součástí týmu pedagogů ZŠ logopedické.
Ve svých hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru. Mezi mé koníčky patří turistika, botanika a cestování.

 

Mgr. Pavla Jakoubková

 
 • Učitelka

Vyučující českého a anglického jazyka.
V hodinách se snažím udržet pozitivní a přátelskou atmosféru, aby se nikdo nemusel obávat požádat o pomoc s učivem. Svým žákům se snažím vyjít maximálně vstříc, ovšem je potřeba mít na paměti, že základem úspěchu je i pravidelná domácí příprava. Ve volném čase se věnuji četbě, turistice a kultuře.

kontakt: pavla.jakoubkova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Zora Jelínková

 
 • Třídní učitelka 7.D

Jsem učitelka matematika a fyziky s více jak třicetiletou praxí. Mým cílem je
v žácích rozvíjet nejen matematické dovednosti, ale především lidskost, toleranci a aktivní přístup k životu. K žákům se snažím přistupovat individuálně a zohledňovat jejich potřeby.

 

Mgr. Kateřina Kozáčková

 
 • Třídní učitelka 8.D

Každý člověk, dospělý i žáček je jiný, přesto máme my všichni stejné základní potřeby: být přijímáni takoví, jací jsme, být respektováni, být oceněni, mít radost ze svého života, ze své tvořivosti, ze spolužití s blízkými lidmi i kolegy a spolužáky, poznávat svět a najít si v něm místo, ve kterém nám bude dobře.  Všichni chceme být šťastní.

Mým záměrem a cílem je předávat nejen znalosti z vyučovaných předmětů, ale především podpořit žáky v tom, aby našli a pochopili sami sebe. Aby se učili rozpoznávat, co je pro ně dobré. Aby chyba přestala být chybou, ale poučením a novou šancí, díky které máme možnost udělat cokoli jinak a třeba lépe. Zodpovědnost za své konání neseme každý, malý i velký. Může to být cesta útrpná, nebo dobrodružná. Každý den je nový začátek.

kontakt: katerina.kozackova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martin Lazorišák

 
 • Učitel

V hodinách se snažím udržet přátelskou atmosféru a motivovat žáky k aktivitě.
Mezi mé zájmy patří hory, příroda, cestování a literatura.
Oblíbené heslo: "Nepropadejte panice".

 

Mgr. Vojtěch Skořepa

 
 • Třídní učitel 6.C

Pokud je škola, zvláště základní, brána jako jeden ze základů života, tak rád svým dílem přispěji k tomu, aby se z dětí staly zodpovědní, poctiví a samostatní dospělí. 

 

Mgr. Lydie Zabavská

 
 • Učitelka

Celý život studuji a vyučuji anglický jazyk. Stal se mým koníčkem. Udělám vše pro to, aby se angličtina stala zálibou i pro mé žáčky.

Motto: If you are determined to learn, no one can stop you.

 

Mgr. Tereza Libřická

 
 •  Logopedka

Již během studia na Pedagogickém lyceu v Jaroměři jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Profesi logopedky se naplno věnuji od roku 2016. V tomto roce jsem také ukončila své pětileté studium logopedie na Univerzitě v Hradci Králové. Práci s dětmi miluji a neznám lepší pocit, než když vidím u dětí v mé péči pokroky.

Jako malá jsem závodně plavala, tancovala a věnovala se hudbě, konkrétně hře na trumpetu a kytaru. Ráda sportuji, jezdím na kole, snowboardu a lyžích. Radost z plavání a tance mě také neopustila.

Mým cílem je, aby děti na logopedii chodily rády. A také, aby během logopedické péče zažívaly úspěch, který je důležitou součástí rozvoje sebevědomí. 

kontakt: tereza.libricka@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Martina Žáčková

 
 • Logopedka
Profesně se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 25 let. Mým hlavním oborem je logopedie. Zkušenosti jsem získala v mateřské škole i ZŠ logopedické a při pětiletém působení v SPC.
Práce s dětmi mne osobně naplňuje a mám ji ráda.
 

kontakt: martina.zackova@zs-logopedicka.cz

 

Radka Černohousová

 
 • Vychovatelka školní družiny

Do své práce s dětmi zapojuji svůj zájem o přírodu a environmentální výchovu. Inspirací mi je intuitivní pedagogika. Mám ráda dětskou literaturu a snažím se ke čtení a poslouchání vést i děti.

 

Mgr. Kateřina Kaupová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Absolvovala jsem studium sociální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. Práce s dětmi mě vždy bavila. Ráda je vedu při hrách a dalších činnostech ke spolupráci, vzájemné pomoci, kamarádství i slušnému chování. Ve volném čase se věnuji rodině, mám ráda přírodu, hory, turistiku, četbu a sport.

kontakt: katerina.kaupova@zs-logopedicka.cz

 

Lukáš Munzar

 
 • Vychovatel školní družiny

Jako vychovatel ve školní družině se snažím vytvořit přátelské a bezpečné prostředí pro vaše děti. Prostředí plné zábavných her a kreativních činností, které děti zároveň poučí a pobaví.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: lukas.munzar@zs-logopedicka.cz

 

 

Mgr. Jana Trusinová

 
 • Učitelka

Absolvovala jsem studium učitelství pro speciální školy se specializací na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě UK v Praze.  Ve škole se snažím vést děti ke vzájemnému respektu a vstřícné komunikaci. Mám ráda putování po horách a řekách.

kontakt: jana.trusinova@zs-logopedicka.cz

 

 

Mgr. Aneta Patková

 
 • Učitelka

Vystudovala jsem učitelství výtvarné výchovy. Na ZŠ logopedické působím jako učitelka výtvarné výchovy. V rámci své práce se snažím v dětech rozvíjet kreativitu a výtvarné cítění. Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: aneta.patkova@zs-logopedicka.cz

 

 

Bc. Kristýna Vejvodová

 
 •  Vychovatelka školní družiny

Práci s dětmi jsem si vysnila už na základní škole, kdy jsem se rozhodla pro studium Pedagogického lycea v Jaroměři. Letos dokončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

S dětmi jsem trávila hodně času i o prázdninách, ráda jsem jezdila na tábory s folklorním souborem Červánek, kam jsem já sama chodila a později dělala vedoucí na táborech. Při studiu střední školy jsem v Domě dětí a mládeže v Josefově vedla taneční kroužek.

Jsem kamarádská, spolehlivá, společenská a ochotná pomoci druhému.

Ve volném čase se ráda věnuji rodině a kamarádům, mezi mé koníčky patří tanec, hudba a sledování sportovních přenosů.

kontakt: kristyna.vejvodova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Tereza Malcová

 
 • Třídní učitelka 7.C

Vystudovala jsem češtinu a občanskou výchovu. Mou největší láskou je moje dcerka, francouzština a Francie. Baví mě pracovat s dětmi a jsem ráda, že po mateřské dovolené jsem se k nim mohla vrátit.

Moje záliby jsou různé sporty a cestování.

kontakt: tereza.malcova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Blanka Roháčková

 
 • Třídní učitelka 1.D (Rychnov nad Kněžnou)

Od roku 1981 jsem přes 40 let pracovala ve školství, z toho 25 let v řídící funkci.Ačkoliv mám vzdělání pro II. a III. stupeň ZŠ a SŠ, učarovali mi ti nejmenší na I. stupni ZŠ. Po dvou letech v důchodu se mi tak stýskalo po dětech, že jsem se do školství vrátila a pracuji jako učitelka na ZŠ logopedické v Rychnově nad Kněžnou. Ve výuce se zaměřuji na individuální a specifický přístup ke každé žákyny i žákovi a snažím se, aby byli všichni spokojeni - rodiče, učitelé, vychovatelky a hlavně děti. Smyslem mé práce je vytvořit bezpečné a inspirující zázemí, chodit do školy s radostí a pomáhat potřebným. Práce s malými dětmi mne naplňuje, dává mi energii do života a odměnou jsou jejich rozzářené oči. Ve volném čase ráda čtu, vařím a peču a věnuji se vnoučatům.

kontakt: blanka.rohackova@zs-logopedicka.cz

 

Bc. Natálie Bělohlávková

 
 • Druhý speciální pedagog (Rychnov nad Kněžnou)
Po studiu speciální pedagogiky jsem ráda, že se mi naskytla možnost uplatnění na Základní škole logopedické v Rychnově nad Kněžnou. Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje. 
Mým pracovním cílem je šťastné a veselé dítě, spokojený rodič a pohodová atmosféra na pracovišti.
Volný čas nejraději trávím s rodinou nebo sportuji. Jsem společenská, komunikativní a vždy s otevřenou náručí pomoci druhému.
 

kontakt: natalie.belohlavkova@zs-logopedicka.cz

 

Simona Chaloupková

 
 • Vychovatelka školní družiny (Rychnov nad Kněžnou)
Práce s dětmi mě vždy bavila a naplňovala. Jako vychovatelka ve školní družině se snažím dětem zajistit příjemné prostředí plné zábavy, rozvíjet jejich schopnosti a třeba je naučit i něco nového. Děti mi jsou velkou inspirací a kolikrát se od nich učím i já sama. Svůj volný čas nejraději věnuji přátelům, sportu či čtení knih.  
 

kontakt: simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz

 

Radka Tomášová

 
 • Asistentka školní družiny (Rychnov nad Kněžnou)
Pracuji ve školní družině jako asistentka pedagoga a souběžně mám ještě jedno zaměstnání - instruktorka dětského plavání. 
Práci s dětmi mám ráda, baví mě, protože je zajímavá, zábavná a inspirující.
Volný čas trávím nejvíce s rodinou a s tím spojenými činnostmi a aktivitami.
 

kontakt: radka.tomasova@zs-logopedicka.cz

 

Mgr. Hana Volková

 
 • Učitelka

Po delší pauze se opět vracím do školství a na ZŠ logopedické budu vyučovat zeměpis, přírodopis a výchovu ke zdraví.Tyto předměty jsem vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Těším se na děti, těším se na výuku a na čas strávený ve škole.

kontakt: hana.volkova@zs-logopedicka.cz

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

 
 •  Učitel

Vystudoval jsem angličtinu na Filozofické fakultě v Pardubicích. Ve svých hodinách se snažím vést žáky k praktickému užívání jazyka v každodenních situacích. Mezi mé další zájmy patří lingvistika, sport a cestování.

kontakt: tomas.dostalek@zs-logopedicka.cz

   

Bc. Hana Prokopová

 
 • Druhý speciální pedagog

V ZŠ logopedické pracuji od září 2017 jako asistent pedagoga. V současné době jsem dokončila bakalářské studium speciální pedagogiky na UHK. Volný čas nejraději trávím se svojí rodinou, čtyřnohou parťačkou Daisy a svými přáteli. Mezi mé koníčky patří cestování, sport a četba.  

kontakt: hana.prokopova@zs-logopedicka.cz