Zápis do 1. třídy

 

VÝSLEDKY ZÁPISU (klikněte zde)

 

Vzhledem k epidemické situaci zápis do první třídy v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové bude probíhat bez přítomnosti rodičů, a to pouze elektronicky od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost správně zadanému e-mailu a telefonnímu číslu.

Mám zájem o zapsání dítěte do 1. třídy ZŠ logopedické. Co pro to musím udělat?

  1. vyplnit formulář Žádost o přijetí (ke stažení ZDE)
  2. vyplnit Zápisovou kartu (ke stažení ZDE)
  3. obstarat si Doporučení školského poradenského zařízení k zápisu na ZŠ logopedickou
    (vydá Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči – telefon 774 333 795 pro Hradec Králové, 491 421 813 pro Rychnov nad Kněžnou, nebo
    pedagogicko-psychologická poradna)
  4. zaslat vyplněnou Žádost o přijetí + Zápisovou kartu + Doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě vyjádření dalších odborníků (logoped, foniatr, neurolog, pediatr) na e-mailovou adresu ivana.privratska@ zs-logopedicka.cz
  5. po obdržení zaslaných dokumentů Vám škola vydá registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost o přijetí evidována
  6. v týdnu od 3. května do 31. května 2021 budou na webových stránkách školy uveřejněni pod registračními čísly přijatí uchazeči

 

Tím, že využíváte elektronické přihlášky, souhlasíte se zpracováním poskytnutých dat pro účely zápisu do první třídy na ZŠ logopedické.

Data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a evropskou směrnicí GDPR.

Věříme, že tuto možnost, zvláště v současné epidemické situaci, oceníte a elektronické podání přihlášky využijete.


Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost nebo nechtějí využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte dne 23. dubna 2021 od 13.00 do 18.00 hodin.

U zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, doporučení školského poradenského zařízení.
Pokud se dostaví do školy osobně, je třeba dodržovat platné bezpečnostní a hygienické zásady.

Příslušné formuláře k zápisu si je možné vyzvednout předem v tištěné podobě po telefonické domluvě (606 776 422) přímo ve škole.


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

1.  Doporučení školského poradenského zařízení (dle závažnosti)      max. 50 bodů
2.  Závažnost logopedického nálezu (dle doložených vyšetření a vyjádření odborné komise)      max. 20 bodů
3.  Dítě po odkladu školní docházky      max. 20 bodů
4.  Jiné závažné skutečnosti (dostupnost odborné péče, sociální situace)      max. 10 bodů
Maximální počet získaných bodů      100 bodů

Rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ logopedické učiní ředitelka školy.

Všichni uchazeči budou seřazení podle získaného počtu bodů. V případě rovnosti získaných bodů rozhodne o přijetí uchazeče losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy.

Oznámení o přijetí ke vzdělávání v 1. třídě bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce na budově školy a na webových stránkách školy v době od 3. května do 31. května 2021.

Oznámení o přijetí i o nepřijetí bude doručené zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, vyplní Žádost o odklad školní docházky (ke stažení ZDE) a spolu s vyjádřením školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo psychologa odešle v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 na e-mailovou adresu                              ivana.privratska@ zs-logopedicka.cz.

Oznámení o odkladu školní docházky bude uveřejněno pod přiděleným registračním číslem na úřední desce na budově školy a na webových stránkách školy od 3. května do 31. května 2021.

Oznámení o odkladu školní docházky bude doručeno zákonným zástupcům uchazečů poštou do vlastních rukou.


Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte nás na telefonu 606 776 422 nebo na e-mailové adrese ivana.privratska@ zs-logopedicka.cz.