Školní jídelna

 

OBECNÉ INFORMACE + PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

ODHLÁŠKA ZE STRAVOVÁNÍ

CENÍK STRAVNÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

 

 

Informace ke školnímu stravování

Vaše dítě je ke školnímu stravování přihlášeno na základě přihlášky ke stravování, která platí po celou dobu studia. Pokud stravování ukončíte, je třeba vyplnit odhlášku ze stravování a předat vedoucí ŠJ /poslat e-mailem/. Oba formuláře jsou ke stažení výše.

Placení obědů ve školní jídelně probíhá formou bezhotovostního platebního styku – měsíčními zálohami s vyúčtováním jednou ročně, platba v hotovosti ve výjimečných případech.  Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci /zálohy se platí dopředu, tzn. v srpnu musíte zaplatit na září/.

Číslo našeho účtu:  324 467 4339/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka. Je nutné, aby toto rodné číslo bylo uvedeno správně, jinak se nepozná, kdo obědy zaplatil.

K evidenci strávníka a jako doklad o zaplacení slouží stravovací čip, který zakoupíte ve školní jídelně za částku 116 Kč.

přihlášení a odhlášení obědů používejte web. stránku, aplikaci www.strava.cz, budete tak mít pod kontrolou veškeré platby a výdeje za stravu. Přihlašovací údaje dostanete hned po podepsání přihlášky nebo si o ně zažádejte. Odhlášení a přihlášení obědů je možné do 12:00 předešlého dne. Pouze první den nemoci je možno oběd odhlásit do 7:00 ráno sms zprávou.