Akce školy

Melounové bedýnky

V rámci projektu Ovoce, zelenina do škol jsme v tomto týdnu obdrželi Doprovodný vzdělávací program – MELOUNOVÉ BEDÝNKY. Každý žák ...
více

Exkurze v elektrárně Opatovice

V rámci projektového vyučování Ekologie zblízka se žáci 8.C, 8.D a 9.C zúčastnili exkurze v uhelné elektrárně Opatovice. Za doprovodu ...
více

Dopravní výchova – CYKLISTA

Poslední téma v oblasti DOPRAVNÍ VÝCHOVY bylo Cyklista. Děti se ve své práci zaměřily na správně vybavené kolo, bezpečnou jízdu ...
více

Nemoc a úraz

Co nového se událo v měsíci květnu? Protože se pyšníme titulem „Škola podporující zdraví“, snažíme se každý měsíc intenzivně věnovat ...
více

Šest pokladů na Plachtě

Dne 14. května se žáci tříd 7.D, 8.D a 8.C sešli na hrázi rybníka Plachta s paní Karin Richterovou ze ...
více

Projektové vyučování – Etika se nás týká

Ve středu 15.5.2024 proběhlo na celém 2. stupni projektové vyučování zaměřené na etickou výchovu. Žáci si v rámci projektu udělali ...
více

Knihovna POHÁDKA

Ve čtvrtek 9. 5. 2024 navštívili  žáci 2. C knihovnu Pohádka. Tentokrát jsme si čas v knihovně opravdu užili. Každý ...
více

Gratulace Honzíkovi

Jsme moc pyšní na našeho žáčka – třeťáčka – Honzíka! Děti ze základní školy se zúčastnily výtvarné soutěže škol České ...
více

Muzikoterapie s logopedií

V měsících leden až duben proběhl cyklus muzikoterapie, který vedl muzikoterapeut Bc. Aleš Fuchs – ALDAMAN. Při terapii úzce spolupracoval ...
více

Projekt ,,Naše město – můj domov“

V týdnu od 22. 4. – 26. 4. 2024 podnikli žáci 3., 4. a 5. třídy vycházky po historickém centru ...
více

Projektové vyučování: Mladý novinář

Ve čtvrtek 25. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování s názvem Mladý novinář. Prvním cílem bylo ...
více

DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl ...
více

Žákovský senát

I v tomto školním roce funguje na ZŠ NKS žákovský senát, který se schází každé čtvrtletí.  Tento orgán je složen ...
více

Planeta Země 3000 – Kambodža

Dne 15.4.2024 se žáci druhého stupně zúčastnili unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Jedná se o každoroční projekt, který pomáhá ...
více

Návštěva knihovny POHÁDKA

Dnes jsme se vypravili do knihovny Pohádka. Hned u vchodu nás přivítala paní knihovnice, která si pro nás připravila čtení ...
více

Plavecký výcvik

Dne 26.3.2024 začaly třídy 2.D, 3.C, 3.D a 4.C plavecký výcvik. Děti se v deseti 60 minutových lekcích učí základní ...
více

Simulační hra pro 9. ročníky

V pondělí 8. dubna navštívila naší školu lektorka ze Střediska ekologické výchovy SEVER a společně s žáky z 9. ročníků ...
více

Dopravní výchova – SEMAFOR

Semafor pro chodce Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou? Na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat ...
více

Exkurze do skanzenu Přerov nad Labem

Dne 4. 4. 2024 jsme se s žáky vypravili na tradiční výstavu „Jaro na vsi“ do skanzenu Přerov nad Labem. V ...
více

Březen – MĚSÍC KNIH A ČTENÁŘŮ

Březen voní po jaru, ale ve škole jsme ho na prvním stupni zasvětili knihám a knihovnám. Všechny třídy 1. stupně, ...
více

Loading...


Věříme, že všichni žáci mohou dosáhnout úspěchu.

Pomáhají nám dlouholeté zkušenosti, odborný personál a vyučování založené na tvůrčí atmosféře. Kontaktujte nás a rádi Vám řekneme, co pro Vaše děti můžeme udělat. Těšíme se na Vás!

  • moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce
  • škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy
  • škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu
Zajišťujeme

Úplné základní vzdělání

Možnost přestupu žáka v průběhu školního roku

Vzdělávání žáků s řečovými vadami

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení


 

Nabízíme

Logopedickou péči

Individuální logopedická péče

Kolektivní logopedická péče

Internátní ubytování

Stravování v moderní školní jídelně


 

Garantujeme

Snížený počet žáků ve třídě

Moderní výukové metody

Individuální přístup k žákům

Specifický přístup při hodnocení

Příspěvek žákům na školní pomůcky


 


Naše škola získala titul Podnikavá škola

Za  rozvoj  finanční  gramotnosti  u žáků  prvního  a druhého  stupně  obdržela  naše  škola  titul  Podnikavá  škola.  Naše  škola  byla  členem  projektu  Učíme  se podnikavosti  po  celou  dobu  konání  projektu  v letech  2018–2021.  Od  září  2021  jsme  se  zapojili  do Odborné  rady  pro  adaptaci  metodiky  Skills  Builder  do  prostředí  českých  základních  škol. Zároveň je naše škola součástí Mezinárodního akcelerátoru pro metodiku Skills Builder. S ohledem na zavádění této metodiky do vyučování a přípravu žáků v oblasti měkkých dovedností jsme držiteli bronzového stupně mezinárodního ocenění. Kompletní kazuistika naší školy v rámci mezinárodního projektu Skills Builder je k dispozici zde.

 


Digitalizujeme školu

 


Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol