VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 

HRADEC KRÁLOVÉ - KLIKNI ZDE

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - KLIKNI ZDE

          

PRAVIDLA ORGANIZACE PROVOZU ZŠ LOGOPEDICKÉ A ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vzhledem ke znovuotevření školy pro přihlášené žáky 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020 prosíme všechny zákonné zástupce o seznámení s pravidly, která jsou ve škole nastavena a je vyžadováno jejich dodržování. Přehled pravidel otevřete kliknutím na obrázek níže. Děkujeme!

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK


 

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

 

Pondělí 11. května 2020 Žáci 9. ročníků základních škol - výhradně pro účely přípravy na na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
   
Pondělí 11. května 2020 Činnost středisek volného času - skupiny maximálně 15 účastníků.
   
Pondělí 25. května 2020 Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin - maximálně 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
   

Harmonogram otevírání škol MŠMT ČR lze sledovat online na webových stránkách ministerstva KLIKNI ZDE.

Zhlédněte prosím brožuru "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". KLIKNI ZDE

Zhlédněte prosím formulář "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". KLIKNI ZDE

 

Podrobné informace k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. třídy od pondělí 11. 5. 2020 byly rozeslány mailem zákonným zástupcům žáků a žákům.


 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOGOPEDICKÉ

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. března 2020 až do odvolání uzavřena ZŠ logopedická, školní družina a Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči.

Sledujte aktuální informace na:

webových stránkách školy

webových stránkách tříd


 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Žáci pravidelně dostávají zadání domácí přípravy od svých učitelů z hlavních předmětů, a to prostřednictvím webových stránek třídy (1. stupeň) nebo přes webové rozhraní online učebny Google Classroom (2. stupeň). O postupu přihlášení do online učebny jsou žáci informováni třídními učiteli na webových stránkách tříd. Žáci mohou pravidelně konzultovat úkoly s pedagogy právě přes Google učebnu nebo jiným domluveným způsobem (školní mail, sociální sítě, Skype). Tato forma výuky je plnohodnotnou náhradou za prezenční studium vzhledem k aktuální situaci v zemi. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a zodpovědný přístup každého žáka. 

Děkujeme za spolupráci.


 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Aktuální informace o průběhu zápisu do první třídy naleznete v hlavním menu v záložce Zápis (1. třída).

Informace pro ZŠ logopedickou v Hradci Králové (zde)

Informace pro ZŠ logopedickou v Rychnově nad Kněžnou (zde)


 

SPUŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO POŘADU ČESKÉ TELEVIZE

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. V úterý a ve čtvrtek se pořad Škola doma zaměří na přijímací zkoušky. Tento vzdělávací pořad bude oporou pro žáky i pedagogy při domácím samostudiu. Pořad lze sledovat v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

Zdroj: FB profil ČT


 

INFORMACE PRO RODIČE: NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

V příloze níže (otevřete kliknutím) naleznete podrobné informace o ošetřovném (týká se dětí mladších 10 let) a žádost o ošetřovné.

Zákonný zástupce žáka obdrží potvrzenou žádost v kanceláři školy v době od 7.00 do 15.30 hodin.

Informace (ošetřovné)

Žádost o ošetřovné


 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Vzhledem k aktuální situaci jsou zrušeny březnové termíny školičky SOVIČKY pro budoucí prvňáčky v Hradci Králové i Rychnově nad Kněžnou

Děkujeme za pochopení.


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

KLIKNĚTE NA OBRÁZKY NÍŽE


ZŠ logopedická v Rychnově nad Kněžnou

Od 1. září 2020 otevírá naše školu svoji pobočku v další královéhradecké lokalitě, a to v Rychnově nad Kněžnou. Podrobné informace, včetně zápisů dětí do první třídy, najdete v sekci ZÁPIS (1. TŘÍDA) v hlavním menu.


 

Akce školy

Tablety do výuky dějepisu

Žáci třídy 8. C pracují v hodinách dějepisu nejen s tištěnými dokumenty a historickými prameny, ale zařazují do výuky práci ...
více

Vysvědčení a sladká tečka na konec

Ve čtvrtek 30. 1. děti dostaly vysvědčení a těšily se na pololetní prázdniny. Naše družina si ale odpoledne zpříjemnila sladkou ...
více

Mandaly v etické výchově

Žáci ve třídě 8. D pracovali v rámci výuky etických hodnot s potlačením hněvu a stresu. Posloužily jim k tomu ...
více

Snoezelen u nás ve škole

Naše škola otevřela pro žáky relaxační místnost se speciálními pomůckami, která se v pedagogice označuje SNOEZELEN. Místnost slouží pedagogům s ...
více

V den vysvědčení na peer program nebo virtuální realitu

Žáci z deváté třídy se ve čtvrtek 30. ledna 2020 stali spoluorganizátory etického peer programu v tělocvičně školy. S dalšími ...
více

Předávání výpisu z vysvědčení a pololetní procházka

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 jsme si rozdali výpisy z vysvědčení, zhodnotili své výsledky za uplynulé pololetí a poté se ...
více

Bowling

V pondělí 27. 1. jsme s dětmi ze IV. oddělení zavítali do Asportu na bowling. Dětem se akce líbila a ...
více

5. Oddělení školní družiny na bowlingu v Malšovickém A-sportu

Sportovat je dobré i v zimě a my si v pondělí 27. ledna 2020 protáhli těla při bowlingu. Chvíli nám ...
více

Deskové hry ve výuce finanční gramotnosti

Žáci deváté třídy se věnovali ve výuce občanské a etické výchovy hraní deskové hry FINANČNÍ SVOBODA. Ta slouží k rozvoji ...
více

Fly Zone park – IV. oddělení ŠD

V pondělí 13. 1. jsme s dětmi zavítali do oblíbeného zábavného parku Fly Zone v OC Atrium. Dětem se zde ...
více

5. Oddělení školní družiny sportuje ve Fly Zone parku

V pondělí 13.1. 2020 jsme šli rozhýbat naše těla po vánoční pohodě do oblíbeného Fly Zone parku v Atriu. Hodinu ...
více

5. Oddělení školní družiny v knihovně Pohádka

Na pravidelné návštěvě nedaleké knihovny Pohádka jsme si četli a prohlíželi knížky a časopisy, také jsme si kreslili podle časopisů ...
více

Získali jsme titul PODNIKAVÁ ŠKOLA!

Naše škola se aktivně podílí na činnosti a rozvoji projektu Učíme se podnikavosti, který organizuje vzdělávací společnost Schola Empirica. Základní ...
více

Deváťáci mají třídní stužky a trička!

Žáci třídy 9. C obdrželi z rukou třídního učitele třídní stužky a trička. Stali se tak oficiálně nejstaršími a zkušenými ...
více

Tříkrálová procházka

Naše společné první odpoledne v novém roce 2020 jsme začali vycházkou po okolí školy. Cestou jsme si hodně povídali, pozorovali ...
více

Návštěva kina

Poslední den školy před Vánoci jsme si navzájem ve třídě předali dárky a společně šli do kina na vánoční pohádku ...
více

Vánoční besídka ve školní družině

V pátek 20. 12. jsme si poslední školní den tohoto roku zpestřili besídkou s dárečky ve školní družině. Letos děti ...
více

Besídka ve IV. oddělení ŠD

Před Vánoci jsme si ve IV. oddělení v pátek 20. 12.  udělali besídku s dárečky pro kamarády. Moc děkuji rodičům ...
více

Adventním čtení v 5. oddělení školní družiny

Již tradičně jsme pondělní odpoledne na začátku prosince strávili čtením. Naše družina je zapojena v projektu Celé Česko čte dětem ...
více

Adventní čtení

V pondělí 16. 12. nás s dětmi čekalo adventní čtení v rámci projektu  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.  Dětem jsme přečetli ...
více

Loading...


Projekt Učíme se podnikavosti

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu Učíme se podnikavosti, který má dětem prvního i druhého stupně ZŠ představit přínosy profesního života, výběru povolání a utvoření kvalitní cesty životem. Jde ve velké míře o rozvoj finanční gramotnosti a etické výchovy. Pedagogové naší školy se tak zapojili do projektu, aby vytvořili Centrum kolegiální podpory pro Královéhradecký kraj. Naším cílem je vybudovat partnerskou síť zapojených základních škol z kraje a předávat si zkušenosti na krajské, republikové i mezinárodní úrovni.

Věříme, že všichni žáci mohou dosáhnout úspěchu.

Pomáhají nám dlouholeté zkušenosti, odborný personál a vyučování založené na tvůrčí atmosféře. Kontaktujte nás a rádi Vám řekneme, co pro Vaše děti můžeme udělat. Těšíme se na Vás!

  • moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce
  • škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy
  • škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu
Zajišťujeme

Úplné základní vzdělání

Možnost přestupu žáka v průběhu školního roku

Vzdělávání žáků s řečovými vadami

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení


 

Nabízíme

Logopedickou péči

Individuální logopedická péče

Kolektivní logopedická péče

Internátní ubytování

Stravování v moderní školní jídelně


 

Garantujeme

Snížený počet žáků ve třídě

Moderní výukové metody

Individuální přístup k žákům

Specifický přístup při hodnocení

Příspěvek žákům na školní pomůcky