Školní jídelna

 

OBECNÉ INFORMACE + PŘIHLÁŠKA 

ODHLÁŠKY

CENÍK STRAVNÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

 

 

Informace ke školnímu stravování

Vaše dítě je ke školnímu stravování přihlášeno na základě přihlášky ke stravování, která platí po celou dobu studia. Pokud stravování ukončíte, je třeba vyplnit odhlášku ze stravování a předat vedoucí ŠJ /poslat e-mailem/. Oba formuláře jsou ke stažení v sekci Dokumenty školy.

Placení obědů ve školní jídelně probíhá formou bezhotovostního platebního styku – měsíčními zálohami s vyúčtováním jednou ročně, platba v hotovosti ve výjimečných případech.  Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci /zálohy se platí dopředu, tzn. v srpnu musíte zaplatit na září/.

Číslo našeho účtu:  324 467 4339/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka. Je nutné, aby toto rodné číslo bylo uvedeno správně, jinak se nepozná, kdo obědy zaplatil. S případnými dotazy je možné se obrátit na vedoucí školní jídelny L. Petrovou /kontakty stejné jako při odhlášení obědů/.

K evidenci strávníku a jako doklad o zaplacení slouží stravovací čip, který zakoupíte ve školní jídelně za částku 116 Kč.

Odhlášení  a přihlášení obědů:              
telefonicky:   495 272 393
e-mail: odhlasky@neslhk.com
SMS zpráva:  777 725 340
www.strava.cz /přihlašovací údaje v kanceláři ŠJ/

Odhlášení a přihlášení obědů je možné do 12 hodin na den další.