Výchovné poradenství a prevence

Hlavní výchovný poradce školy: Mgr. Alexandr Zich
Telefonní kontakt: 607 032 509
E-mail: alexandr.zich@neslhk.com

Výchovný poradce úseku: Mgr. Šárka Dostálová
E-mail: sarka.dostalova@neslhk.com

Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Bronislava Geržová
E-mail: bronislava.gerzova@neslhk.com

Metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Kateřina Boučková
E-mail: katerina.bouckova@neslhk.com

 

S výchovným poradcem můžete konzultovat :

* výchovné a studijní problémy

* problémy ve vztazích

* volbu povolání a další studium

* přijímací řízení na střední školy

* spolupráce s metodiky prevence úseku ZŠ pro žáky s narušenou komunikační schopností (Mgr. Bronislava Geržová a Mgr. Kateřina Boučková)

 

Webové stránky pro výběr škol a povolání:

http://www.uiv.cz  – adresář škol

http://www.infoabsolvent.cz  – informační systém o uplatnění absolventů škol

http://www.kr-kralovehradecky.cz  – informace o SŠ v Královehradeckém kraji

http://www.urady.cz  – informace o SŠ ve všech krajích ČR

http://www.atlasskolstvi.cz  – databáze škol

http://www.cermat.cz  – informace k jednotlivých přijímacím zkouškám

http://www.msmt.cz