VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 

HRADEC KRÁLOVÉ - KLIKNI ZDE

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - KLIKNI ZDE

          

PRAVIDLA ORGANIZACE PROVOZU ZŠ LOGOPEDICKÉ A ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vzhledem ke znovuotevření školy pro přihlášené žáky 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020 prosíme všechny zákonné zástupce o seznámení s pravidly, která jsou ve škole nastavena a je vyžadováno jejich dodržování. Přehled pravidel otevřete kliknutím na obrázek níže. Děkujeme!

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK


 

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

 

Pondělí 11. května 2020 Žáci 9. ročníků základních škol - výhradně pro účely přípravy na na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
   
Pondělí 11. května 2020 Činnost středisek volného času - skupiny maximálně 15 účastníků.
   
Pondělí 25. května 2020 Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin - maximálně 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
   

Harmonogram otevírání škol MŠMT ČR lze sledovat online na webových stránkách ministerstva KLIKNI ZDE.

Zhlédněte prosím brožuru "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". KLIKNI ZDE

Zhlédněte prosím formulář "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". KLIKNI ZDE

 

Podrobné informace k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. třídy od pondělí 11. 5. 2020 byly rozeslány mailem zákonným zástupcům žáků a žákům.


 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOGOPEDICKÉ

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. března 2020 až do odvolání uzavřena ZŠ logopedická, školní družina a Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči.

Sledujte aktuální informace na:

webových stránkách školy

webových stránkách tříd


 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Žáci pravidelně dostávají zadání domácí přípravy od svých učitelů z hlavních předmětů, a to prostřednictvím webových stránek třídy (1. stupeň) nebo přes webové rozhraní online učebny Google Classroom (2. stupeň). O postupu přihlášení do online učebny jsou žáci informováni třídními učiteli na webových stránkách tříd. Žáci mohou pravidelně konzultovat úkoly s pedagogy právě přes Google učebnu nebo jiným domluveným způsobem (školní mail, sociální sítě, Skype). Tato forma výuky je plnohodnotnou náhradou za prezenční studium vzhledem k aktuální situaci v zemi. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a zodpovědný přístup každého žáka. 

Děkujeme za spolupráci.


 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Aktuální informace o průběhu zápisu do první třídy naleznete v hlavním menu v záložce Zápis (1. třída).

Informace pro ZŠ logopedickou v Hradci Králové (zde)

Informace pro ZŠ logopedickou v Rychnově nad Kněžnou (zde)


 

SPUŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO POŘADU ČESKÉ TELEVIZE

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. V úterý a ve čtvrtek se pořad Škola doma zaměří na přijímací zkoušky. Tento vzdělávací pořad bude oporou pro žáky i pedagogy při domácím samostudiu. Pořad lze sledovat v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

Zdroj: FB profil ČT


 

INFORMACE PRO RODIČE: NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

V příloze níže (otevřete kliknutím) naleznete podrobné informace o ošetřovném (týká se dětí mladších 10 let) a žádost o ošetřovné.

Zákonný zástupce žáka obdrží potvrzenou žádost v kanceláři školy v době od 7.00 do 15.30 hodin.

Informace (ošetřovné)

Žádost o ošetřovné


 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Vzhledem k aktuální situaci jsou zrušeny březnové termíny školičky SOVIČKY pro budoucí prvňáčky v Hradci Králové i Rychnově nad Kněžnou

Děkujeme za pochopení.


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

KLIKNĚTE NA OBRÁZKY NÍŽE


ZŠ logopedická v Rychnově nad Kněžnou

Od 1. září 2020 otevírá naše školu svoji pobočku v další královéhradecké lokalitě, a to v Rychnově nad Kněžnou. Podrobné informace, včetně zápisů dětí do první třídy, najdete v sekci ZÁPIS (1. TŘÍDA) v hlavním menu.


 

Akce školy

Střípky z kroužku RUSKÉHO JAZYKA/русский язык

Od  října se pro velký zájem otevřel kroužek ruského jazyka. Cílem je žáky seznámit s azbukou, osvojit si její psací ...
více

První oddělení v solné jeskyni

V pondělí 9. 12. jsme si byli se družinou odpočinout, relaxovat a pohrát si v solné jeskyni v Třebši ...
více

Nahlédnutí do keramického kroužku

Přinášíme malé nahlédnutí do keramické dílny na kroužku keramiky, kde děti právě glazují své výrobky. Práce s keramikou děti baví ...
více

Klub deskových her

V pondělí 9. 12. jsme s dětmi z 5. oddělení navštívili Klub deskových her Poutník. Děti si zde vyzkoušely spoustu ...
více

Pozvánka na Vánoční radování 2019

Na setkání se těší žáci a učitelé celé školy! ...
více

Vánoční sbírka pro psí hospic

Našim žákům není lhostejný osud pejsků v útulcích, proto každoročně pořádáme sbírku psích pamlsků, granulek, ale i starších dek, pelíšků ...
více

Exkurze do zámku v Ratibořicích

Ve čtvrtek 5. prosince zavítali žáci druhého stupně do Babiččina údolí a na zámek v Ratibořicích. Prohlédli si všechna místa ...
více

Divadlo beze slov

V úterý 3. prosince žáci zhlédli představení  Divadla beze slov v divadle Drak. Vystoupení souboru neslyšících herců se setkalo s ...
více

Vánoční exkurze do Babiččina údolí

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 zavítali žáci z druhého stupně školy na tematickou exkurzi do Ratibořic – Babiččina údolí, kde ...
více

Mikuláš, anděl a čerti ve škole

Žáky v naší škole navštívil ve středu 4. prosince 2019 Mikuláš, a to při své pravidelné roční obchůzce. Byl doprovázen ...
více

Bílá věž

V pondělí 2. 12. jsme s dětmi zavítali na prohlídku Bílé věže, kde nás čekala speciální vánoční prohlídka s Andělem ...
více

Mikuláš ve škole – 3.D

Dnes 4.12. nás navštívili čerti, andílek a Mikuláš . Jejich pobyt ve třídě jsme si moc užili ...
více

Příběh mojí rodiny

Během projektu Příběh  mojí rodiny jsme si povídali o tom, jak žili naši rodiče a prarodiče ...
více

Příběh mojí rodiny

Ve čtvrtek 28. listopadu pracovali žáci na projektu Příběh mojí rodiny. Jednalo se o vzájemné sdílení zajímavých příběhů o předcích, ...
více

Příběh mojí rodiny – 3.D

28.11. jsme si v projektovém vyučování povídali o našich rodinách, jejich původu, historii, členech rodiny.Vytvářeli jsme rodokmeny a mapy původu ...
více

Příběh mojí rodiny v 7. C

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhl na naší škole projekt Příběh mojí rodiny.  Naše třída 7. C se do projektu ...
více

Příběh mojí rodiny v 9. třídě

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se celá škola zapojila do projektu Příběh mojí rodiny. Pozadu nezůstali ani žáci deváté třídy ...
více

Turnaj 8. tříd v házené

Během výuky tělesné výchovy se proti sobě sportovně postavily třídy 8. C a 8. D, které spolu svedly souboj v ...
více

5. Oddělení školní družiny v solné jeskyni

V pondělí 25. listopadu 2019 jsme relaxovali v solné jeskyni Relax v Třebši kousek od školy. Četli jsme si tam ...
více

Loading...


Projekt Učíme se podnikavosti

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu Učíme se podnikavosti, který má dětem prvního i druhého stupně ZŠ představit přínosy profesního života, výběru povolání a utvoření kvalitní cesty životem. Jde ve velké míře o rozvoj finanční gramotnosti a etické výchovy. Pedagogové naší školy se tak zapojili do projektu, aby vytvořili Centrum kolegiální podpory pro Královéhradecký kraj. Naším cílem je vybudovat partnerskou síť zapojených základních škol z kraje a předávat si zkušenosti na krajské, republikové i mezinárodní úrovni.

Věříme, že všichni žáci mohou dosáhnout úspěchu.

Pomáhají nám dlouholeté zkušenosti, odborný personál a vyučování založené na tvůrčí atmosféře. Kontaktujte nás a rádi Vám řekneme, co pro Vaše děti můžeme udělat. Těšíme se na Vás!

  • moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce
  • škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy
  • škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu
Zajišťujeme

Úplné základní vzdělání

Možnost přestupu žáka v průběhu školního roku

Vzdělávání žáků s řečovými vadami

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení


 

Nabízíme

Logopedickou péči

Individuální logopedická péče

Kolektivní logopedická péče

Internátní ubytování

Stravování v moderní školní jídelně


 

Garantujeme

Snížený počet žáků ve třídě

Moderní výukové metody

Individuální přístup k žákům

Specifický přístup při hodnocení

Příspěvek žákům na školní pomůcky