Projektové vyučování MĚSÍC KNIHY

Ve čtvrtek 21. března 2024 jsme se všemi dětmi na druhém stupni oslavili knížky a čtenářství. V rámci projektového dne věnovaného Měsíci knihy děti nejprve pracovaly ve skupinkách s texty zaměřenými na pojmy z historie psaní knih.

Dozvěděly se, z čeho se vyráběl papyrus, jak se psalo na pergamen, kdy byl vynalezen knihtisk. V další části projektu nazvané „Učitelé čtou dětem“ poslouchaly děti četbu ze současných knížek pro děti. 

Následně se celá třída podílela na zpracování plakátu k ukázce z knihy. Děti nás překvapily tím, jak se jim podařilo ukázku ztvárnit.

Na závěr vyslechly rozhlasovou hru Bouře. V době všudypřítomných mobilních telefonů a počítačů je stále těžší přesvědčit děti o tom, že mobil mohou odložit a nic se nestane a že knížky mohou být zajímavé.

Cílem projektu bylo probudit v dětech zájem o příběhy a inspirovat je k četbě třeba tím, že jim ukážeme, že učitelé také čtou (a rádi).

Tereza Malcová

 

 

Práce na plakátu

Hotová práce – krásný výsledek

Zdroj obrázku: https://www.mscernuc.cz/o-skolce/akce/brezen-mesic-knihy-95_27cs.html