VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 

HRADEC KRÁLOVÉ - KLIKNI ZDE

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - KLIKNI ZDE

          

PRAVIDLA ORGANIZACE PROVOZU ZŠ LOGOPEDICKÉ A ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vzhledem ke znovuotevření školy pro přihlášené žáky 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020 prosíme všechny zákonné zástupce o seznámení s pravidly, která jsou ve škole nastavena a je vyžadováno jejich dodržování. Přehled pravidel otevřete kliknutím na obrázek níže. Děkujeme!

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK


 

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

 

Pondělí 11. května 2020 Žáci 9. ročníků základních škol - výhradně pro účely přípravy na na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
   
Pondělí 11. května 2020 Činnost středisek volného času - skupiny maximálně 15 účastníků.
   
Pondělí 25. května 2020 Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin - maximálně 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
   

Harmonogram otevírání škol MŠMT ČR lze sledovat online na webových stránkách ministerstva KLIKNI ZDE.

Zhlédněte prosím brožuru "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". KLIKNI ZDE

Zhlédněte prosím formulář "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". KLIKNI ZDE

 

Podrobné informace k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. třídy od pondělí 11. 5. 2020 byly rozeslány mailem zákonným zástupcům žáků a žákům.


 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOGOPEDICKÉ

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. března 2020 až do odvolání uzavřena ZŠ logopedická, školní družina a Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči.

Sledujte aktuální informace na:

webových stránkách školy

webových stránkách tříd


 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

Žáci pravidelně dostávají zadání domácí přípravy od svých učitelů z hlavních předmětů, a to prostřednictvím webových stránek třídy (1. stupeň) nebo přes webové rozhraní online učebny Google Classroom (2. stupeň). O postupu přihlášení do online učebny jsou žáci informováni třídními učiteli na webových stránkách tříd. Žáci mohou pravidelně konzultovat úkoly s pedagogy právě přes Google učebnu nebo jiným domluveným způsobem (školní mail, sociální sítě, Skype). Tato forma výuky je plnohodnotnou náhradou za prezenční studium vzhledem k aktuální situaci v zemi. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a zodpovědný přístup každého žáka. 

Děkujeme za spolupráci.


 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Aktuální informace o průběhu zápisu do první třídy naleznete v hlavním menu v záložce Zápis (1. třída).

Informace pro ZŠ logopedickou v Hradci Králové (zde)

Informace pro ZŠ logopedickou v Rychnově nad Kněžnou (zde)


 

SPUŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO POŘADU ČESKÉ TELEVIZE

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. V úterý a ve čtvrtek se pořad Škola doma zaměří na přijímací zkoušky. Tento vzdělávací pořad bude oporou pro žáky i pedagogy při domácím samostudiu. Pořad lze sledovat v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

Zdroj: FB profil ČT


 

INFORMACE PRO RODIČE: NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

V příloze níže (otevřete kliknutím) naleznete podrobné informace o ošetřovném (týká se dětí mladších 10 let) a žádost o ošetřovné.

Zákonný zástupce žáka obdrží potvrzenou žádost v kanceláři školy v době od 7.00 do 15.30 hodin.

Informace (ošetřovné)

Žádost o ošetřovné


 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Vzhledem k aktuální situaci jsou zrušeny březnové termíny školičky SOVIČKY pro budoucí prvňáčky v Hradci Králové i Rychnově nad Kněžnou

Děkujeme za pochopení.


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

KLIKNĚTE NA OBRÁZKY NÍŽE


ZŠ logopedická v Rychnově nad Kněžnou

Od 1. září 2020 otevírá naše školu svoji pobočku v další královéhradecké lokalitě, a to v Rychnově nad Kněžnou. Podrobné informace, včetně zápisů dětí do první třídy, najdete v sekci ZÁPIS (1. TŘÍDA) v hlavním menu.


 

Akce školy

Projekt „Etika se nás týká“

Dopolední výuku v úterý 15. října jsme věnovali etické výchově. Nejprve jsme se zabývali komunikací a kyberšikanou a následně žáci ...
více

Připravujeme se na oslavy 17. listopadu

Naše škola se zapojila i v letošním školním roce do projektu Měsíc filmu na školách. Tento ročník bude připomínkou 30 ...
více

Halloweenské dopoledne v 9. třídě

Ve středu 16. října 2019 probíhaly v naší škole Dýňové slavnosti. Žáci se připravovali již od rána – v 9 ...
více

Projekt etické výchovy v 9. třídě

V úterý 15. října 2019 se celá škola zapojila do etického projektu Etika se nás týká. Projekt byl zaměřen na ...
více

Exkurze do ČNB v Praze (Expozice „Lidé a peníze“), 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme se společně s žáky 2. C zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze. Navštívili jsme zde ...
více

Dýňové slavnosti – projektové dopoledne

V rámci Dýňové slavnosti jsme celé dopoledne věnovali oslavě Halloweenu. Řekli jsme si o původu a tradicích tohoto svátku, který ...
více

Stopovaná

V pondělí 14. 10. si pro nás kamarádi z 5. oddělení připravili úkoly, které jsme s chutí a nadšením plnili ...
více

Dýňové slavnosti 2019

Ve středu 16. října 2019 se celá škola ponořila do halloweenského dne – proběhla tradiční oslava svátků podzimu. V dopoledním ...
více

Výstava na Dni lesní techniky 12.10.2019

V sobotu se v městských lesích konala akce Den lesní techniky a Festival dřeva. Naše škola se zúčastnila prostřednictvím výstavy ...
více

Výzdoba mezipatra

Minulý týden jsme s dětmi připravovali výzdobu do mezipatra na dýňovou slavnost. S dětmi jsme připravovali obrázky netopýrů, dýní a ...
více

Stopovaná

V pondělí 14. 10. jsme s dětmi zavítali na další pondělní akci a tentokrát byla v plánu stopovaná. Já a ...
více

Školní družina na stopované

V pondělí 14. října jsme za krásného počasí babího léta uspořádali stopovanou. Děti z 5. oddělení značily cestu a připravovaly ...
více

Akce na říjen

Co nás čeká v říjnu? úterý 15. 10. – projekt Etická výchova – vše o stolování. Starší žáci budou pomáhat ...
více

Podzimní výrobky

Celý minulý týden jsme s dětmi ze IV. oddělení připravovali obrázky na téma podzim a  také na podzimní výstavu na ...
více

Drakiáda v 5. oddělení školní družiny a plány na měsíc říjen

V pondělí 7.10.2019 jsme vyšli s kamarády z ostatních oddělení na nejvyšší místo v lesoparku a tam rozbalili svoje draky ...
více

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

S podzimem přichází příprava na zimu. A protože je letos velice úrodná úroda kaštanů a žaludů, pojďme udělat dobrý skutek ...
více

Akce na říjen

Akce na říjen 1. 10. vyhlášení soutěže – „O nejlepší čtenářský deník“ – soutěž trvá do 30. 6. 2020 7 ...
více

Drakiáda

V pondělí 7. 10. jsme  se družinou vyrazili na kopec pod Novým Hradcem pouštět draky. Vítr nám sice příliš nefoukal, ...
více

Logopedický týden 9. – 13.9.2019

V září 2019 proběhl již tradiční logopedický týden zaměřený na zdokonalování komunikačních dovedností našich žáků. Aktivity jsme zaměřili na rozvoj ...
více

Loading...


Projekt Učíme se podnikavosti

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu Učíme se podnikavosti, který má dětem prvního i druhého stupně ZŠ představit přínosy profesního života, výběru povolání a utvoření kvalitní cesty životem. Jde ve velké míře o rozvoj finanční gramotnosti a etické výchovy. Pedagogové naší školy se tak zapojili do projektu, aby vytvořili Centrum kolegiální podpory pro Královéhradecký kraj. Naším cílem je vybudovat partnerskou síť zapojených základních škol z kraje a předávat si zkušenosti na krajské, republikové i mezinárodní úrovni.

Věříme, že všichni žáci mohou dosáhnout úspěchu.

Pomáhají nám dlouholeté zkušenosti, odborný personál a vyučování založené na tvůrčí atmosféře. Kontaktujte nás a rádi Vám řekneme, co pro Vaše děti můžeme udělat. Těšíme se na Vás!

  • moderní škola, do které se děti těší a zažívají úspěch ze své práce
  • škola, která poskytuje vysoce odbornou péči v oblasti vzdělávání žáků s vážnými logopedickými problémy
  • škola, založená na přátelské atmosféře, moderních výukových metodách a individuálním přístupu
Zajišťujeme

Úplné základní vzdělání

Možnost přestupu žáka v průběhu školního roku

Vzdělávání žáků s řečovými vadami

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení


 

Nabízíme

Logopedickou péči

Individuální logopedická péče

Kolektivní logopedická péče

Internátní ubytování

Stravování v moderní školní jídelně


 

Garantujeme

Snížený počet žáků ve třídě

Moderní výukové metody

Individuální přístup k žákům

Specifický přístup při hodnocení

Příspěvek žákům na školní pomůcky