KREATIVNÍ UČENÍ

Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností se ve školním roce 2023/2024 zapojuje do pilotního programu Kreativního učení za podpory Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové, Evropské unie, Národního plánu obnovy a ministerstva kultury. Cílem projektu je vytvořit funkční systém spolupráce kreativců s pedagogy a žáky přímo ve školách. Projekt se zaměřuje na školu, jako na prostor, kde se žáci učí spolupracovat, respektovat navzájem své odlišnosti, rozvíjet často i netušené talenty a probouzet v sobě zájem o poznání. Prozkoumáváním tvůrčího procesu bude žáky provázet umělec a kreativec Tomáš Jajčík. Nyní, až do konce roku probíhá přípravná fáze, kdy se umělec, učitelé a žáci vzájemně poznávají a plánují společný výtvarný projekt, který bude realizován ve druhém pololetí školního roku.

 

Zdroj: www.cuahk.cz