TALENTOVÁ CENTRA

Od září do listopadu probíhala na ZŠ NKS talentová centra. Celkem se uskutečnilo 9 setkání, zaměřených na fotografii, kresbu, filmovou tvorbu, divadlo, tanec, hudbu a kreativní tvoření. Cílem talentových center bylo vytvoření malých skupin žáků 2. stupně, které spojuje zájem o zvolený obor nad rámec jejich studia. Ve skupině se žáci setkávali s různými hradeckými umělci, např. Miroslavem Podhrázským, Lukášem Merklem či Petrem Kultem. Součástí talentového centra byla také návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové.