KREATIVNÍ UČENÍ

Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností se ve školním roce 2023/2024 zapojuje do pilotního programu Kreativního učení za podpory Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové, Evropské unie, Národního plánu obnovy a ministerstva kultury. Cílem projektu je vytvořit funkční systém spolupráce kreativců s pedagogy a žáky přímo ve školách. Projekt se zaměřuje na školu, jako na prostor, kde se žáci učí spolupracovat, respektovat navzájem své odlišnosti, rozvíjet často i netušené talenty a probouzet v sobě zájem o poznání. Prozkoumáváním tvůrčího procesu bude žáky provázet umělec a kreativec Tomáš Jajčík. Nyní, až do konce roku probíhá přípravná fáze, kdy se umělec, učitelé a žáci vzájemně poznávají a plánují společný výtvarný projekt, který bude realizován ve druhém pololetí školního roku.

 

Zdroj: www.cuahk.cz

TALENTOVÁ CENTRA

Od září do listopadu probíhala na ZŠ NKS talentová centra. Celkem se uskutečnilo 9 setkání, zaměřených na fotografii, kresbu, filmovou tvorbu, divadlo, tanec, hudbu a kreativní tvoření. Cílem talentových center bylo vytvoření malých skupin žáků 2. stupně, které spojuje zájem o zvolený obor nad rámec jejich studia. Ve skupině se žáci setkávali s různými hradeckými umělci, např. Miroslavem Podhrázským, Lukášem Merklem či Petrem Kultem. Součástí talentového centra byla také návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové.

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

Ve středu 15. listopadu proběhl na naší škole v 8. a 9. ročnících Měsíc filmu na školách zaměřený na moderní československé dějiny, rok 1989 a sametovou revoluci. Film a následné aktivity vedly žáky k bližšímu pochopení problémů, které na sklonku normalizace tížily mladou generaci. Žáci vytvářeli hesla na transparenty, které nesli na pomyslnou demonstraci. Prezentovali také témata, která je tíží dnes. Následně o nich diskutovali, navrhovali řešení a srovnávali je s životem v komunistickém Československu.

Zdroje:

https://www.jsns.cz/lekce/1532832-1989-chceme-dychat#o-lekci

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

V průběhu října navštívily 9. ročníky Galerii moderního umění v Hradci Králové. Žáci se vydali po stopách vzniku této budovy, dozvěděli se, proč je dobré ji pravidelně navštěvovat a zjistili, jak vznikly galerijní sbírky a k čemu slouží. Součástí edukačních programů byla také diskuzní a tvůrčí část.

 

Zdroje:

https://www.galeriehk.cz/edukace/skoly/

ZAHRADA LÉČIVÝCH ROSTLIN

V pondělí 26. června jsme se vydali do zahrady léčivých rostlin, kde nás čekalo mnoho interaktivních stanovišť zaměřených především na téma včely. V zahradě jsme strávili velmi příjemné a hlavně poučné dopoledne.

Mgr. Aneta Dohnalová

PRAHA – STUDNICE POZNÁNÍ

Ve středu 21. června jsme se vydali na exkurzi do Prahy, kde nás čekala návštěva Národního technického muzea s pracovními listy, kde se žáci zaměřili především na expozici spotřebičů v domácnosti a následně prohlídku celého muzea.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

TŘÍDNÍ VÝLET

Ve středu 14. června jsme se vydali do FAJN PARKU v Chlumci nad Cidlinou na třídní výlet, kde se žáci celý den zabavili na různých atrakcích a strávili příjemný den se svými spolužáky.

Mgr. Aneta Dohnalová

KONEC VÝUKY NA 2. STUPNI NA KONCI ČERVNA

Středa 14. 6. – třídní výlet (konec bude upřesněn)

Pondělí 19. 6. – program v Jaroměři (konec v 13:45 hod.)

Úterý 20. 6. – výuka do 12.50 hod.

Středa 21. 6. – “Praha-studnice poznání“ (konec bude upřesněn)

Čtvrtek 22. 6. – do 12.50 hod.

Pátek 23. 6. – do 13.45 hod.

Pondělí 26. 6. – do 12.50 hod.

Úterý 27. 6. – do 12.50 hod.

Středa 28. 6. – do 12.50 hod.

Čtvrtek 29. 6. – do 12.50 hod.

Pátek 30. 6. – do 9.00 hod.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: zszm.cz

PŘEHLED AKCÍ – ČERVEN

5.6. Třídnická hodina – výběr peněz za fotografie (40 Kč společné foto, 10 Kč skupinové foto).

7.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

8.6. 10:15-11:00 hod. zasedání žákovského senátu.

9.6. Uzavření klasifikace za 2.pololetí.

12.6. Třídnická hodina – výběr a kontrola učebnic od žáků (prosím, aby učebnice byly v pořádku).

12.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

13.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

14.6. Třídní výlet.

15.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

16.6. Autoevaluace za 2. pololetí.

16.6. Šachový turnaj.

19.6. 8:15-13:45 hod. Projekt Ekologie zblízka – Záchranná stanice Jaroměř, vybíráme 80 Kč na program + s sebou peníze na dopravu.

20.6. Sportovně-relaxační týden – Den bez odpadů (5 vyučovacích hodin).

21.6. Projekt Praha – studnice poznání (Národní technické muzeum, Vyšehrad).

22.6. Sportovně-relaxační týden – Projekt sexuální výchova + Bezpečná škola.

23.6. Uzavření absence žáků za 2. pololetí.

23.6. Sportovně-relaxační týden – Projekt Branně – sportovní den (5 vyučovacích hodin).

26.6. 8:15-12:50 hod. Zahrada léčivých rostlin – VČELY (interaktivní dopoledne v zahradě u Farmaceutické fakulty UK v HK), vstup zdarma.

27.6. Výměna učebnic napříč třídami 2. stupně.

27.6. Projekt Školní kronika (5 vyučovacích hodin).

28.6. Projekt Etika se nás týká (5 vyučovacích hodin).

29.6. Úklid a vyklizení tříd a šaten.

29.6. Příběh mojí rodiny (5 vyučovacích hodin).

29.6. Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd.

30.6. Slavnostní předání vysvědčení – výuka potrvá první vyučovací hodinu (do 9. hod.).

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: zahradkaruvrok.cz

PROJEKT SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

V pátek 26. května proběhl u 8. ročníků ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm projekt Sexuální výchova, který byl velmi zajímavý a zaměřený např. na témata: antikoncepce, partnerské vztahy, sexuální orientace apod.

Mgr. Aneta Dohnalová

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

V pondělí 22. května se žáci 8. ročníků zúčastnili kariérového poradenství na úřadu práce ve Wonkově ulici, kde pro ně byla připravena zajímavá beseda Kam na střední školu.

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: www.zahradynovosadska.cz

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V úterý 23. května bude od 16:00 hod. ve třídě 8.E probíhat třídní schůzka. Zákonní zástupci mohou v čase 16:00 – 18:00 hod. využít informační odpoledne.

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: oakv.cz

ZMĚNA PROGRAMU

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se pro všechny třídy 2. stupně ruší koncertní vystoupení Hity filmové hudby z důvodu organizačních potíží kapely. Náhradní termín v tomto roce již neproběhne. Vybrané peníze 100 Kč budou použity na následující akci v divadle Drak, kde je vstupné 60 Kč, zbylých 40 Kč bylo vráceno žákům.

Třídy 2. stupně se zúčastní divadelního představení v divadle Drak v pondělí 15. 5. 2023 (program od 10.30 hodin). Délka představení 70 minut. Vstupné za 1 žáka = 60 Kč. Hra “Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a zbojník” (hra zaměřená na vztahy mezi Čechy a Slováky, které nejsou pouhou kapitolou v učebnicích dějepisu). S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: turistika.cz

PŘEHLED AKCÍ – KVĚTEN

1.5. Státní svátek

8.5. Státní svátek

10.5. Návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové, 9:10-11:55 hod., před programem a po programu vyučování dle rozvrhu. Vstupné 30 Kč, s sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

11.5. Koncert Hity filmové hudby – ZRUŠENO.

15.5. Divadlo Drak, vstupné 60 Kč, s sebou 2x jízdenka MHD/městská karta. program od 10:30 hod, před i po programu výuka dle rozvrhu – ZRUŠENO.

22.5. Kariérové poradenství – beseda pro žáky 8. tříd (beseda Kam na střední školu), 10:15-12:50 hod., před i po programu výuka dle rozvrhu. S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

23.5. Třídní schůzky – informační odpoledne, 16:00-18:00 hod., třídní schůzka začíná v 16:00 hod. ve třídě 8.E.

26.5. Projekt sexuální výchova 3. a 4. vyučovací hodinu (ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm).

29.5. Fotografování tříd, prosím slušné oblečení.

31.5. Projekt Etika se nás týká, 5 vyučovacích hodin, následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: osbonanza.cz

PŘEHLED AKCÍ – DUBEN

6.4. Velikonoční prázdniny

13.4. Žákovský senát – sraz v 10:10 hod. v literárním koutku

17.4. Třídnická hodina zaměřená na Den Země – výzva pro žáky: “Každý z nás donese květinu, aby se nám ve třídě ještě více líbilo.”

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: flowee.cz

FESTIVAL JEDEN SVĚT

V pátek 31. března se žáci zúčastnili v Bio Centralu v Hradci Králové projekce festivalu Jeden svět. Jubilejní 25. ročník festivalu dokumentárních filmů byl zaměřen na lidská práva.

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: www.biocentral.cz

PŘEHLED AKCÍ – BŘEZEN

5.3.-10.3. Zimní kurz – lyžařský, turistický. Žáci, kteří na kurz nejedou, se učí podle běžného rozvrhu.

29.3. Projekt Měsíc knihy, 1.-4. hod., následně výuka dle rozvrhu.

31.3. Festival Jeden svět na školách, Bio Centrál HK (9:10-11:55 hod.), vstupné 90 Kč noste třídní učitelce. S sebou 2x jízdenka na MHD/městská karta. Následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: zahradkarskaporadna.cz

PAVUČINA VZTAHŮ

Dnes si žáci během třídnické hodiny vyzkoušeli „pavučinu vztahů“ – zajímavou aktivitu na podporu pocitu sounáležitosti se třídou a rozvoj schopnosti žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu.

Mgr. Aneta Dohnalová

PŘEHLED AKCÍ – ÚNOR

3.2. Pololetní prázdniny

7.2. Prevence – Městská policie HK: 10:15 – 12:50 hod. v učebně dopravního hřiště Třebeš, téma: Trestní odpovědnost, přestupky. Následně výuka dle rozvrhu.

13.-17.2. Jarní prázdniny

28.2. Projekt Mladý novinář: 8:15-11:55 hod., následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: magazinzahrada.cz

BOWLING

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes si žáci 8.E užili svou odměnu za nejlepší podzimní výzdobu třídy – bowling na Flošně, který žáky velmi bavil a během kterého jsme také posílili týmovost a přátelské vztahy ve třídě. Moc děkujeme Spolku rodičů za uhrazení hry.

Mgr. Aneta Dohnalová

EKOCENTRUM PALETA 12.1.2023

EXKURZE DO EKOCENTRA PALETA PARDUBICE – INTERAKTIVNÍ EKOLOGICKÝ PROGRAM SUCHO ČTVRTEK 12. 1. 2023
Začátek akce: 8:00! ZŠ Logopedická
Cena programu: 60Kč – donést TU nejpozději do úterý 10. 1. 2023
Další výdaje spojené s programem: 2 cesty MHD po Hradci Králové, 2 cesty vlakem: HK – Pardubice, Pardubice – HK, 2 cesty MHD po Pardubicích (pozor neplatí MHD karta z HK!, 1 lístek v Pardubicích stojí 12Kč do 14let, 19Kč od 15let výše.).
PENÍZE NA CESTOVNÍ VÝDAJE V ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI BUDE MÍT KAŽDÝ ŽÁK V DEN AKCE U SEBE A JÍZDENKY SI ZAKOUPÍ SÁM v rámci rozvoje samostatnosti přiměřené věku.
S sebou bude mít každý žák svačinu a pití. Oběd ve škole bude až po návratu do školy v 13:45. Dále se pokračuje ve výuce – začátek 7.vyučovací hodiny je částečně využit na oběd.

Garanti exkurze Mgr. Kozáčková, Mgr. Lazorišák, Ing. Sova

 

Mgr. Aneta Dohnalová

PŘEHLED AKCÍ – LEDEN

10.1. Žákovský senát (sraz v 10:10 v literárním koutku).

11.1. Bowling na Flošně = odměna za vítězství v podzimní výzdobě tříd. Poplatek bude uhrazen Spolkem rodičů. Akce 9:10-11:55 hod., sraz v 8:15 hod. ve škole, následně výuka dle rozvrhu. S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

12.1. Environmentální projekt – Ekocentrum Paleta Pardubice, 8:15-13:45 hod., následně výuka dle rozvrhu. Vstupné 60 Kč. S sebou 2x jízdenka MHD/městská karta.

13.1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí.

16.1. Odevzdat přihlášky a peníze (100 Kč) za klub na 2. pololetí.

16.1-20.1. Autoevaluační týden (společné zhodnocení uplynulého pololetí v jednotlivých předmětech).

20.1. Uzavření absence žáků za 1. pololetí.

24.1. Třídní schůzky 16:00-17:00 hod., zasedání Rady rodičů PATRON od 15:00 hod.

27.1. Den bez tašek.

30.1. 8:15-11:00 hod. Lekce informačního vzdělávání – Nenechte se napálit. Program ve studijní vědecké knihovně v HK. Vstup zdarma. Následně výuka dle rozvrhu.

31.1. 8:15-11:55 hod. Pololetní dovádění a předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. S sebou desky na výpis a zápisník, následně výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: ceskykutil.cz

VÁNOČNÍ JARMARK

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve čtvrtek 15. prosince probíhal na ZŠ logopedické Vánoční jarmark, během kterého žáci prodávali své výrobky. Třída 8.E prodávala „Christmas mystery boxy“, které měly u kupujících velký úspěch. Doufáme, že vám, kteří jste si mystery box zakoupili, udělal radost.

Za třídu 8.E Mgr. Aneta Dohnalová

ŘEMESLNICKÝ DEN

Dnes probíhalo na ZŠ logopedické řemeslnické dopoledne, během kterého žáci vyráběli výrobky na vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 14:30 hod. Žáci 8.E vyráběli „Christmas mystery boxy“ a balili dárky, které budou součástí kola štěstí.

Mgr. Aneta Dohnalová

ETICKÁ INTERVENCE

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes nás 2. a 3. vyučovací hodinu navštívila paní Mgr. Klimešová a pan Mgr. Zich ze školního poradenského pracoviště, kteří pro nás připravili velmi pěkný zážitkový program zaměřený na vztahy mezi spolužáky, posílení bezpečného klima ve třídě a také empatii.

Mgr. Aneta Dohnalová

PŘEHLED AKCÍ – PROSINEC

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

1.prosince – etická intervence

7.prosince – Vánoční exkurze do Třebechovic pod Orebem, sraz v 8:15 hod. ve škole, s sebou 2x jízdenka MHD/karta MHD. Konec exkurze v 13:45 hod., následně výuka dle rozvrhu.

13.prosince – Řemeslnický den (příprava výrobků na Vánoční radování, 4 vyučovací hodiny, následně výuka dle rozvrhu).

15.prosince – Projektové vyučování: České Vánoce (délka vyučování dle rozvrhu, na projektové vyučování navazuje odpolední program do 17:00 hod.).

15.prosince – Vánoční radování (slavnostní odpoledne pro žáky a rodiče, 14:30-17:00 hod.).

21.prosince – Vánoční kino – pohádka “Největší dar” (Cinestar Futurum od 9:00 hod., sraz ve škole, následně výuka dle rozvrhu, žáci platí 60 Kč-můžete nosit již nyní, zbytek hradí Spolek rodičů PATRON).

22.prosince – Vánoční program třídy (třídnická témata, prevence, etika, tvorba Vánočního poselství, výuka končí ve 12:50 hod.).

23.prosince-2.ledna – Vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3.ledna

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Mgr. Aneta Dohnalová

 

Zdroj obrázku: zahradkarskaporadna.cz

EXKURZE DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM

7. prosince navštíví 8. a 9. ročníky Vánoční výstavu a Betlém v Třebechovicích pod Orebem. Začátek akce ve škole v 8:15 hod. Žáci se s vyučujícími přesunou pomocí MHD na nádraží a odjezd vlakem bude v 10:03 hod. Prohlídka vánoční výstavy a Betlému začíná v 11:30 hod. Návrat vlakem do HK bude v 12:39 hod. (konec exkurze v 13:45 hod.). Zbytek výuky od 7. vyučovací hodiny dle rozvrhu. Jízdenku a vstupné hradí Patron, žáci nic neplatí. S sebou: svačina, pití, průkazka na MHD nebo 2x jízdenka, sportovní oblečení a obuv.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: www.betlem.cz

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V úterý 29. listopadu probíhal 1.-3. vyučovací hodinu projekt Měsíc filmu na školách, který byl zaměřený na téma „Normalizovaná každodennost“. Hostem letošního projektu byl dr. Jaroslav Pinkas z ÚSTR Praha.

Mgr. Aneta Dohnalová

EKOCENTRUM PALETA

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pondělí 21. listopadu jsme s žáky zavítali do Pardubic do Ekocentra PALETA, kde byl pro nás připravený zajímavý a poučný program zaměřený na téma povodně, během kterého si žáci zahráli deskovou hru představující důsledky povodní.

Mgr. Aneta Dohnalová

EKOCENTRUM PALETA V PARDUBICÍCH

V pondělí 21. listopadu sraz v 7:45 hod. před budovou hlavního (vlakového) nádraží v Hradci Králové. Žáci si sami koupí jízdenku do Pardubic a zpět (odjezd vlaku v 8:04 hod. z HK). Následně společně návrat MHD do školy (s sebou jízdenku na MHD), výuka dle rozvrhu do 13:45 hod.

Sraz internátních žáků u šaten ZŠ logopedické v 7:15 hod. (společný přesun MHD na vlakové nádraží – s sebou jízdenku na MHD).

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: www.casopis.ochranaprirody.cz

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL V ALDISU

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 11. listopadu jsme se s žáky vydali do Aldisu, kde celý den probíhala prezentace středních škol, a kde měli žáci možnost inspirovat se a informovat se o možnosti studia na středních školách. Žáky především zaujaly obory: kuchař, grafik a kosmetička.

Mgr. Aneta Dohnalová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ R.U.R. 2.0 V DIVADLE DRAK

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes 8. listopadu jsme s žáky navštívili divadelní představení R.U.R. 2.0 v divadle Drak v Hradci Králové. Žáci díky představení popřemýšleli nad otázkami: „Co by se stalo, kdyby se podařilo zcela nahradit lidskou práci stroji? Jak by se to podepsalo na člověku samotném? Co by z jeho lidství vlastně zbylo? Neztratilo by tím lidstvo jeden ze základních smyslů své existence?“

Mgr. Aneta Dohnalová

www.draktheatre.cz

SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN 8.E

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

31. října – 4. listopadu probíhal na ZŠ logopedické Světýlkový týden, během kterého jsme se zaměřili na halloweenské a podzimní tradice, dlabali jsme dýně a tvořili výzdobu třídy.

Mgr. Aneta Dohnalová

PŘEHLED AKCÍ – LISTOPAD

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

 1.-4. listopadu – Světýlkový týden (zaměřeno na podzim, Halloween)

 1. listopadu – Soutěž o nejhezčí podzimní/halloweenskou výzdobu

 3. listopadu – Žákovský senát od 10:15 hod.

 8. listopadu – Divadlo Drak, vstupné 60 Kč (můžete odevzdávat třídní učitelce již nyní), s sebou 2x jízdenka/MHD karta, sraz v 8:05 ve třídě, následně výuka dle rozvrhu.

 11. listopadu – Prezentace středních škol v Aldisu, 6 vyučovacích hodin, sraz ve třídě v 8:15 hod.

 15. listopadu – Rodičovská schůzka od 16:00 hod. V 8.E (informační odpoledne). Od 15:00 hod. Zasedání rady rodičů Patron v učebně 8.D.

 17. listopadu – Státní svátek

 21. listopadu – Exkurze v Ekocentru PALETA v Pardubicích, exkurze na téma povodně, vstupné 60 Kč  (můžete odevzdávat třídní učitelce už nyní), 5 vyučovacích hodin, poté výuka dle rozvrhu).

 29. listopadu – Měsíc filmu na školách, 1.-3. vyučovací hodina, poté výuka dle rozvrhu, téma “Normalizovaná každodennost”, hostem bude dr. Jaroslav Pinkas z ÚSTR Praha.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

Zdroj obrázku: ms-sviadnov.cz

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 21. října proběhl na škole projekt Evropský den jazyků, během kterého se žáci seznámili s různými jazykovými skupinami, evropskými zeměmi a jejich úředními jazyky. Podrobněji se také zabývali tématy: diskriminace, předsudek, xenofobie a rasismus.

Mgr. Aneta Dohnalová

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

Ve čtvrtek 8. září jsme se zúčastnili akce Bezpečné nábřeží, kde žáky nejvíce zaujal stánek armády a policie ČR. Doufáme, že se příští rok této povedené akce budeme moci opět zúčastnit.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

LOGOPEDICKÝ TÝDEN 5. – 9. ZÁŘÍ

Od pondělí 5. září do pátku 9. září probíhal logopedický týden, během kterého žáci kromě trénování jazyku a řeči, sluchové a zrakové percepce, paměti, prostorové orientace, hrubé a jemné motoriky, zažili také návštěvu Flošny, kde měli možnost zahrát si bowling. Všem se moc dařilo a hru si skvěle užili.

 

Mgr. Aneta Dohnalová

VYSVĚDČENÍ

Dnes 30. 6. 2022 obdrželi žáci vysvědčení za školní rok 2021/2022. Letní prázdniny začínají 1. 7. 2022. Nový školní rok začne 1. září 2022.

Přeji Vám krásné prázdniny!

Mgr. Aneta Patková

ŠKOLNÍ VÝLET 

Včera jsme s dětmi v rámci školního výletu zavítali do Chlumce nad Cidlinou, kde jsme navštívili zábavní centrum FAJNPARK, kde se žákům moc líbilo. Vyzkoušeli si různé atrakce, naučné hry a především zažili spoustu zábavy se svými spolužáky.

Za třídu 7.E Mgr. Aneta Patková

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ TÝDEN

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V tomto týdnu probíhal na naší škole sportovně-relaxační týden, během kterého nás každý den čekalo jedno zajímavé téma. V pondělí jsme se zaměřili na Den bezpečného internetu, v úterý na Den bez odpadu, ve středu na Bezpečnou školu, ve čtvrtek Příběh mojí rodiny a v pátek Sportovně-branný den. Nejen, že se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací, ale také si užili dny venku se svými spolužáky.

Mgr. Aneta Patková

ŠKOLNÍ VÝLET

V úterý 28. června se vydáme na školní výlet do FAJNPARKU v Chlumci nad Cidlinou. Částku 260 Kč (vstup do Fajnparku) doneste prosím do 20. června. Sraz v 7:45 hod. před budovou hlavního nádraží v Hradci Králové. Rozchod v 15 hodin před budovou hlavního nádraží v Hradci Králové. S sebou: 60 Kč na vlak, jídlo, pití, pláštěnku v případě nepříznivého počasí, kapesné dle uvážení rodičů.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: kudyznudy.cz

PŘEHLED: ČERVEN 2022

Středa 1. 6. – Den dětí, program v GMU HK.

Pondělí 13. 6. – Uzavření klasifikace žáků.

Pondělí 13. 6. – pátek 17. 6. – Autoevaluační týden.

Středa 15. 6. 10:15 – 11:00 hod. – Žákovský senát, sraz v 10:10 hod. u literárního koutku.

Středa 15. 6. – Šachový turnaj.

Pondělí 20. 6.  8:15 – 12:50 hod. – Sportovně-relaxační týden (Den bezpečného internetu), výuka končí v 12:50 hod.

Úterý 21. 6.  8:15 – 12:50 hod. – Sportovně-relaxační týden (Den bez odpadů), výuka končí v 12:50 hod.

Středa 22. 6.  8:15 – 12:50 hod. – Sportovně-relaxační týden (Bezpečná škola), výuka končí v 12:50 hod.

Čtvrtek 23. 6.  8:15 – 12:50 hod. – Sportovně-relaxační týden (Příběh mojí rodiny), výuka končí v 12:50 hod.

Pátek 24. 6.  8:15 – 12:50 hod. – Sportovně-relaxační týden (Sportovně-branný den), výuka končí v 12:50 hod.

Pondělí 27. 6. 8:15 – 12:50 – Třídnické hodiny, výměna učebnic = donést všechny učebnice do školy, úklid tříd a školy, etická témata. Konec výuky v 12:50 hod.

Úterý 28. 6. – Školní výlet. Ukončení výletu v 15:00 hod.

Středa 29. 6. – Třídnické hodiny, preventivní programy ve třídě, etika, etiketa, první pomoc o letních prázdninách. Konec výuky v 12:50 hod.

Čtvrtek 30. 6. – Slavnostní předání vysvědčení. Konec v 9:00 hod.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: ceskazahradka.cz

DEN DĚTÍ – PUTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Včera jsme s dětmi oslavili jejich den putováním za uměním. Vydali jsme se do Galerie moderního umění v Hradci Králové, kde pro nás byl připravený program Jak umění mluví. Paní edukátorka byla velmi milá, provedla nás celou galerií a také jsme měli příležitost stát se na chvíli umělcem – grafikem a tvořit ve výtvarném ateliéru.

Mgr. Aneta Patková

DEN DĚTÍ 1.6.2022

Ve středu 1. června oslavíme s žáky Den dětí putováním po umění. Vydáme se do Galerie moderního umění v Hradci Králové, kde pro nás bude připravený program Jak umění mluví. Projekt je připravený na 1. – 4. vyučovací hodinu. Následně bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu. Sraz ve třídě v 8:00 hod. (třídnická hodina bude probíhat jako vždy od 7:20 hod.). Výběr vstupného 20 Kč do čtvrtka 26. 5. 2022. S sebou 2x jízdenka MHD nebo městská karta, kapesné dle uvážení rodičů.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: mkzjes.cz

KONCERT V ADALBERTINU

Včera se žáci zúčastnili koncertu v Adalbertinu v Hradci Králové, jednalo se o představení „Osvobozené divadlo a divadlo Semafor“, které žáky provedlo hudební tvorbou nestárnoucích písní J. Suchého, J. Šlitra a dalších významných představitelů. Někteří z nás si známé melodie i rádi zazpívali:-)

Za třídu 7.E Mgr. Aneta Patková

REKONSTRUKCE INTERNÁTU

Kvůli dále probíhající rekonstrukci internátu dbejte prosím zvýšené opatrnosti v areálu a okolí školy. Žáci byli 9. května opětovně poučeni třídní učitelkou, prosím také rodiče, aby upozornili žáky na bezpečnost.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: gymkyjov.cz

PROJEKT SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve čtvrtek 26. května bude v 7.E celý den probíhat projekt zaměřený na sexuální výchovu. Začátek a konec výuky dle běžného rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: hatefree.cz

FOCENÍ ŽÁKŮ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

V pátek 20. května bude probíhat focení žáků. Prosím o slušné oblečení. Před i po focení bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: digitalni-fotoaparaty.heureka.cz

KONCERT V ADALBERTINU V HK

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve čtvrtek 12. května v 11:10-12:50 hod. se žáci zúčastní koncertu v Adalbertinu HK (Hity filmové hudby), začátek představení je v 11:30 hod., vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů Patron. Prosím, aby si žáci na sebe vzali slušné oblečení. S sebou 2 lístky na MHD/kartu na MHD. Před i po akci probíhá výuka dle běžného rozvrhu.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: adalbertinum.cz

PŘEHLED: KVĚTEN 2022

Čtvrtek 12. května 11:10-12:50 – Koncert v Adalbertinu HK (Hity filmové hudby), začátek v 11:30 hod., vstupné 90 Kč hradí Rada rodičů Patron. Na sebe slušné oblečení. S sebou 2 lístky na MHD/kartu na MHD.

Úterý 17. května 15:00-16:00 hod. – Rada rodičů PATRON.

Úterý 17. května 16:00-17:00 hod. – Třídní schůzky (ve třídě 7.E).

Pátek 20. května – Fotografování tříd (slušné oblečení).

Čtvrtek 26. května, 6 vyučovacích hodin – Projekt Sexuální výchova.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: sazenicka.cz

DEN ZEMĚ

Dnes probíhal celé dopoledne projekt Den Země. Naším cílem bylo uklidit a zkrášlit venkovní prostředí školy, konkrétně areál hřiště a školních záhonků. Kromě úklidu jsme si během akce mohli také opéct buřty, což někteří z nás rádi využili.

Za třídu 7.E Mgr. Aneta Patková

EXKURZE DO PRAHY

Včera měli žáci 2. stupně jedinečnou příležitost podívat se společně do Prahy. Navštívili zrcadlové bludiště, podívali se do komplexu Pražského hradu, na Karlův most a Staroměstské i Václavské náměstí. Jak sami říkají, všichni si exkurzi parádně užili!

Za třídu 7.E Mgr. Aneta Patková

PROJEKT DEN ZEMĚ 29. 4. 2022

V pátek 29. 4. 2022 v 8:15 – 11:55 hod. proběhne projekt Den Země. Cílem je úklid a zkrášlení venkovního prostředí školy. Součástí bude rozdělání ohně, je možné si donést buřty na opékání. Nutné je vhodné pracovní oblečení a obuv. Následně bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: radostvpisku.cz

ETICKÝ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA MEZILIDSKÉ VZTAHY

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes probíhal na naší škole 2.-4. vyučovací hodinu etický projekt zaměřený na mezilidské vztahy. Žáci se bavili o výhodách týmové spolupráce, spolupráce s pedagogy a výtvarně zpracovali týmové parťáky z filmů, pohádek, seriálů,… a popsali jejich důležité vlastnosti, které napomáhají k dobrému týmu a vytvořili také týmové logo své třídy.

Mgr. Aneta Patková

PŘEHLED: DUBEN 2022

13. 4. – Poslední den na výběr peněz 450 Kč na exkurzi do Prahy.

14. 4. – Velikonoční prázdniny.

27. 4. – Exkurze do Prahy (celodenní akce), sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda kolem 17. hodiny. Výběr peněz 450 Kč do 13. dubna.

29. 4. – 8:15-11:55 hod. projekt Den Země – etické prostředí okolí školy. Následně probíhá výuka dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: landigo.cz

PROJEKT MĚSÍC KNIHY

Ve středu 30. března proběhl na 2. stupni projekt Měsíc knihy, který byl zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků a podporu jejich vztahu ke knize. Během projektu žáci vyprávěli o své oblíbené knize, vytvořili její nový originální obal a ilustraci, zkusili si vyluštit knižní šifru a sestavili společný strom Literárník.

Mgr. Patková, Mgr. Volková

MĚSÍC KNIHY

Včera se na naší škole uskutečnil projekt Měsíc knihy, v rámci kterého jsme se zaměřili na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků a podpořili jejich vztah ke knize. Během projektu žáci vyprávěli o své oblíbené knize, vytvořili její nový originální obal a ilustraci, zkusili si vyluštit knižní šifru a sestavili společný strom Literárník.

Mgr. Aneta Patková

DEN UČITELŮ A OSOBNOST J.A.KOMENSKÉHO

Včera jsme se během třídnické hodiny zaměřili na osobnost J. A. Komenského a Den učitelů, který je v České republice stanoven na 28. března. Žáci se prostřednictvím krátkého filmu seznámili s osobností, dílem a pedagogickými zásadami Jana Ámose Komenského a dozvěděli se, proč učitelé svůj svátek vlastně slaví.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: koberice.cz

MĚSÍC KNIHY

Ve středu 30. března 2022 bude na 2. stupni probíhat 1. – 4. vyučovací hodinu projekt Měsíc knihy. Cílem je zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků a podpořit jejich vztah ke knize. Prosím, aby si každý žák přinesl svou oblíbenou knihu. Následně bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: zpravy.aktualne.cz

EXKURZE DO PRAHY

27. dubna 2022 se žáci zúčastní exkurze do Prahy.

Organizátor akce – Mgr. Simon Schwab:

Žáci budou mít příležitost navštívit s průvodcem venkovní a vnitřní prostory Pražského hradu, užijí si plavbu lodí po Vltavě s malým občerstvením, nahlédnou do Muzea Karlova mostu a poznají tajemství Staroměstského náměstí. Cestování proběhne objednanou autobusovou dopravou. Sraz v 7.15 hodin u zastávky MHD Hvězda (u obchodu Kubík). Příjezd k zastávce MHD Hvězda kolem 17. hodiny. S sebou: svačinu, pití, kapesné ve výši dle uvážení, vhodné oblečení, náhradní respirátor, občanský průkaz (od 15 let). Cestování MHD v Praze je pro žáky do 15 let zdarma. Celková cena 450 Kč. Prosím odevzdat tuto částku třídnímu učiteli do pátku 15. dubna 2022 (prosím o přesnou částku). Od vybírané částky je již odečten finanční příspěvek Rady rodičů Patron.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: travelking.cz

PŘEHLED: BŘEZEN 2022

 6.-12. 3. – Zimní lyžařský a turistický výcvikový kurz pro přihlášené žáky 2. stupně

 8. 3. – Třídní schůzky od 16:00 hod. ve třídě 7.E

 16. 3. – Zelená burza rostlinek

 17. 3. – Žákovský senát

 30. 3. – Projekt Měsíc knihy a tvorba stromu Literárník

Konec výuky dle rozvrhu.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: cssdomus.cz

POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ

V úterý 22. 2. 2022 proběhla turistická akce Pololetní dovádění (bojovka), během které měli žáci za úkol dojít do stanoveného cíle – Velké náměstí v Hradci Králové a vyluštit náročnou šifru, což se jim s drobnou pomocí úspěšně podařilo!:-)

Mgr. Aneta Patková

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

V pondělí 31. ledna 2022 obdrží žáci výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Zákonní zástupci žáků podepíší předání výpisu vysvědčení do zápisníku žáka. Žáci nenosí výpis z vysvědčení zpět do školy.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: run2befit.cz

KONEC DISTANČNÍ VÝUKY

Vážení rodiče a žáci, s ohledem na pedagogické zajištění prezenční výuky ve škole je ukončena distanční výuka na 2. stupni. Výuka pokračuje prezenčně od pondělí 31. ledna 2022 ve škole dle běžného rozvrhu hodin.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: skolajinocany.cz

DISTANČNÍ VÝUKA 27.1. – 2.2.2022

Vzhledem k vysoké absenci pedagogů a žáků je zavedena od 27.1. do 2.2.2022 DISTANČNÍ VÝUKA dle platného rozvrhu pro distanční výuku (rozvrh je umístěn na webových stránkách naší školy a též jsem ho rodičům zaslala na mail).

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: englishcollege.cz

PROJEKT PŘÍBĚH MOJÍ RODINY

V pátek 28. ledna proběhne na naší škole projekt s názvem Příběh mojí rodiny, který bude zaměřený na mezigenerační dialog, žákům přinese nový pohled na vlastní dějiny, posílí týmovost žáků a pomůže jim k bližšímu seznámení s rodinnými tradicemi. Prosím, aby si žáci přinesli na projekt rodinnou fotografii, rodinný recept, letáky/časopisy s potravinami. Prosím, aby si také každý žák připravil několik vzpomínek členů své rodiny/příbuzných/kamarádů na zvolené období konce 20. století – 70. léta, 80. léta nebo 90. léta a přinesl k tomuto období několik obrázků/výstřižků.

Předem Vám děkuji a vážím si Vaší spolupráce.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: Peníze.cz

PŘEHLED: LEDEN 2022

 11. 1. – třídní schůzky od 16 hodin

 13. 1. – žákovský senát (3. hodina)

 17. 1. – 21. 1. – autoevaluační týden (zhodnocení 1. pololetí)

 24. 1. – odevzdání přihlášek do školního klubu

 28. 1. – projektové vyučování Příběh mojí rodiny

 31. 1. – pololetní dovádění a výpis z vysvědčení za 1. pololetí

Výuka končí dle rozvrhu, nedochází ke změně.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: jc-correct.com

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ

Dnes jsme se během vánočních hodin zaměřili na posílení týmovosti třídy a tvorbu Vánočního poselství tříd – výrobu společného novoročního poselství. Děti vymyslely spoustu krásných přání. Zároveň bychom i vám chtěli popřát krásné Vánoce, spoustu štěstí, zdraví a vše dobré v novém roce.

 

Za třídu 7.E Mgr. Aneta Patková

ČESKÉ VÁNOCE

Ve čtvrtek jsme si s dětmi užili ve škole české Vánoce. Rozdali jsme si drobné dárečky, pochutnali si na perníčkách, povídali si o slavení Vánoc v rodinách, v České republice i v zahraničí. Zahráli jsme si mnoho vánočních her a podívali se také na vánoční pohádku. Všichni jsme si tento den s vánoční atmosférou velmi užili.

Mgr. Aneta Patková

ŘEMESLNICKÝ DEN

Dnes jsme v rámci řemeslnického dnu vyráběli skleněné vánoční svícny pro své blízké. Děti si daly na výrobě velmi záležet a svícny se jim povedly výborně. Doufáme, že udělají všem radost:-)

Mgr. Aneta Patková

PŘEHLED: PROSINEC 2021

14.12. Řemeslnický den (2. – 4. vyučovací hodina, ve třídě s TU), výroba vánočních dárků pro svoji rodinu, tvorba foto návodu na výrobu produktu. Výuka končí dle rozvrhu.

 16.12. Vánoční žákovská akademie a projekt České Vánoce (vystoupení jednotlivých tříd, pořízení videozáznamu, vánoční tradice, církevní zvyky, etická témata apod.) Výuka končí dle rozvrhu.

 17.12. Vánoční poselství tříd – výroba společného novoročního poselství. Výuka do 12.50 hodin.

 20.12. – 22.12. Ředitelské volno

 23.12. – 31.12. Vánoční prázdniny

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: kafe.cz

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

Ve čtvrtek 25. listopadu proběhl na naší škole projekt Měsíc filmu na školách, který byl zaměřený na politické procesy 50. let. Během projektu proběhla beseda s historikem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. a promítání filmu Postavení mimo hru.

Mgr. Aneta Patková

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – ONLINE

Kvůli opatřením týkající se Covid-19 budou třídní schůzky v úterý 23. listopadu 2021 probíhat online. Potřebné informace k online přihlášení Vám budou zaslány mailem.

Těším se na společné online setkání.

Mgr. Aneta Patková

Zdroj obrázku: gnb. cz

PŘEDSTAVENÍ „CESTA“ V DIVADLE DRAK

Dnes jsme zavítali do divadla Drak na velmi zajímavé představení Cesta. Jednalo se o „divadelní road movie o cestě, která je cílem. Inscenaci o větru ve vlasech. Hudebně-divadelní jam session inspirovanou fenoménem iniciační cesty procházející historií americké literatury od Marka Twaina, přes Jacka Londona, Jacka Kerouaca až ke Cormacu McCarthymu“.

 

Mgr. Aneta Patková

Zdroj: draktheatre.cz/repertoar/cesta/

ETICKÝ PROJEKT

V pondělí 15. listopadu a v úterý 16. listopadu probíhal v naší třídě projekt zaměřený na etickou výchovu. V rámci 8 vyučovacích hodin jsme se zaměřili na rozvoj sociálních dovedností, etiku v komunikaci, vzájemnou empatii a prosociální chování. Pro celou třídu byl tento projekt jistě nejen zajímavý, ale rozhodně i přínosný.

 

Mgr. Aneta Patková

POZOR

Z důvodu stavebních oprav na budově internátu dbejte prosím zvýšené opatrnosti v areálu školy i jejího okolí.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: PolepyPlus.cz

ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

V pondělí 1. listopadu probíhal na naší škole 1. – 4. vyučovací hodinu projekt Zdraví nás baví. V rámci něho jsme se zaměřili např. na zdravý životní styl, péči o zdraví, na to, jak má vypadat zdravý talíř, připomněli jsme si důležitá telefonní čísla záchranného systému a také nebezpečí drog.

 

Za 7.E Mgr. Aneta Patková

PŘEHLED: LISTOPAD 2021

 1. 11. Projekt Zdraví nás baví – 4 vyučovací hodiny

4. 11. Žákovský senát – 3. vyučovací hodina

11. 11. Měsíc filmu na školách – 2. – 4. vyučovací hodina

15. 11. Etická výchova – 5 vyučovací hodin

16. 11. Etická výchova – 3 vyučovací hodiny

17. 11. Státní svátek

26. 11. Třídní schůzky od 16:00 hod. ve třídě 7.E

 

Mgr. A. Patková

 

Zdroj obrázku: zahradkarskaporadna.cz

ETICKÝ PROJEKT

V pátek 22. října proběhl na naší škole v rámci 1. – 4. vyučovací hodiny etický projekt zaměřený mimo jiné na posílení týmu třídy. V rámci projektu jsme se např. zaměřili na oslovování ve třídě i mimo školu, na dodržování a respektování pravidel společenského chování, rozvíjení a upevnění sociálních dovedností žáků a mnoho dalších etických témat.

 

Mgr. Aneta Patková

PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Ve čtvrtek 21. října se na naší škole konaly tradiční Podzimní dýňové slavnosti. V dopoledním programu jsme se zaměřili na téma podzim, Dušičky, Halloween. Vydlabali a ozdobili jsme několik dýní a vytvořili podzimní dekorace z listí. Odpoledne nás čekal bohatý program v prostředí školy se spoustou stanovišť a opékáním buřtů.

Za 7.E Mgr. Aneta Patková

PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC

V úterý 19. října jsme se zúčastnili divadelního představení Malý princ, které pro nás připravilo Hudební divadlo dětem. Představení bylo velmi hezké a poutavé a my se už nyní těšíme, až budeme moci opět někdy zavítat do Filharmonie v Hradci Králové.

 

 Za 7.E Mgr. Aneta Patková

SCHOPNOST NASLOUCHAT

Protože nám záleží na přátelské a pohodové atmosféře v naší třídě, zaměřili jsme se ve výuce na schopnost naslouchat. Diskutovali jsme o správném naslouchání, povídali jsme si o tom, co při naslouchání dělat/nedělat a jak správně druhému naslouchat.

 

Za 7.E Mgr. Aneta Patková

BEZPEČNOST DĚTÍ BĚHEM AKCE PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala, že vzhledem k organizaci náročnosti pořádané akce upozorňujeme, že za bezpečnost dětí během konání odpolední akce Podzimní dýňové slavnosti po konci výuky zodpovídají rodiče.

Děkuji, že jste si zprávu přečetli a berete její obsah na vědomí.

 

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: zs-stross.cz

DÝNĚ NA DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Dne 21. října 2021 se budou konat tradiční Podzimní dýňové slavnosti. Součástí programu bude i letos vyřezávání a zdobení dýňových lampionů, proto se na vás obracím s prosbou. Pokud máte někdo dýně, zda byste nám je mohli poskytnout. Kromě tvoření využijeme dýně také k výzdobě školy. Dýně můžete nosit už nyní, děti je mohou přinést přímo do třídy 7.E.

Velmi vám děkuji za spolupráci.

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: iReceptar.cz

PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

ZŠ logopedická Vás srdečně zve na podzimní akci DÝŇOVÁ SLAVNOST, která se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 v areálu školy. Zahájení akce bude v 15:00 hod.

Co Vás zde čeká:

  • kavárna a čajovna s dýňovými dobrotami
  • tradiční dýňová polévka
  • halloweenská stanoviště
  • fotokoutek
  • podzimní oheň
  • tvořivé dílny

S sebou si nezapomeňte vzít dýně, oblíbenou dobrotu na oheň a hlavně dobrou náladu.

Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: cs.wikipedia.org

TŘÍDÍME ODPAD

Jelikož nám není naše země lhostejná, rozhodli jsme se vyrobit si speciální krabice na papír a plast a budeme třídit odpad! Před budovou školy máme umístěné popelnice na tříděný odpad, máme tedy ideální podmínky k třídění odpadu a osvojení si principů ekologického chování.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

PŘEHLED: ŘÍJEN 2021

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

13. října 2021: nejpozději do tohoto dne zaplatit 90 Kč na představení Malý princ

19. října 2021: představení Malý princ ve Filharmonii HK

21. října 2021: Podzimní dýňové slavnosti pro žáky, rodiče a širokou veřejnost v odpoledních hodinách v areálu školy

22. října 2021: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října 2021: nejpozději do tohoto dne zaplatit roční příspěvek do Rady rodičů Patron

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

 

Mgr. A. Patková

 

Zdroj obrázku: ireceptar.cz

PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC 19.10. 2021

V úterý 19. 10. 2021 od 10 hodin se žáci zúčastní ve Filharmonii HK hudebně-divadelního představení Malý princ. Vstupné je 90 Kč, přineste prosím přesnou částku nejpozději do 13. 10. 2021. První vyučovací hodina bude probíhat dle rozvrhu ve škole, následně přesun MHD (s sebou kartu na MHD nebo jízdenky). Po představení bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Nezapomeňme prosím na pravidlo: „Jdu-li na divadelní představení, obléknu se slušně – společensky.“

Děkuji A. Patková

 

Zdroj obrázku: divadlodetem.cz

ELEKTRONICKÁ ŽK

V letošním školním roce budeme nadále využívat ke klasifikaci pouze elektronickou verzi ŽK. Lze ji spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Mgr. Aneta Patková

 

Zdroj obrázku: bakalari.cz

PŘEHLED: ZÁŘÍ 2021

1. 9. 2021: zahájení školního roku

2. 9. a 3. 9. 2021: třídnické hodiny ve škole, výuka do 12.50 hod.

6. 9. až 10. 9. 2021: Logopedický týden, výuka končí dle rozvrhu třídy

10. 9. 2021: divadelní představení Pernštejni – hra „Leonardo da Vinci“

15. 9. 2021: akce Bezpečné nábřeží (Smetanovo nábřeží v HK – ukázka práce IZS), ráno odchod od školy, výuka končí dle rozvrhu

17. 9. 2021: výběr peněz na pracovní sešity Taktik

27. 9. 2021: ředitelské volno

28. 9. 2021: státní svátek

 

Mgr. A. Patková

 

Zdroj obrázku: ireceptar.cz

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ 2021

Ve středu 15. září jsme se zúčastnili třetího ročníku osvětové akce složek integrovaného záchranného systému, kterou pořádá Královéhradecký kraj. Hlavním smyslem akce bylo představit techniku a práci záchranných a bezpečnostních složek. Žáci měli jedinečnou možnost vidět techniku policistů, hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby a dozvědět se řadu informací o jejich fungování.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

Ve středu 15. 9. 2021 se žáci zúčastní akce Bezpečné nábřeží. Program bude trvat 4 vyučovací hodiny, následně bude probíhat výuka dle rozvrhu. Akce se bude konat na Smetanově nábřeží.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

UKONČENÍ LOGOPEDICKÉHO TÝDNE

V pátek 10. 9. proběhlo v 7.E ukončení logopedického týdne. Protože se celá třída tohoto týdne zhostila s výborným nasazením a snahou, celý týden perfektně pracovali, během týmových her „táhli za jeden provaz“, obdrželi poslední den logopedického týdne pamětní medaile, které jim tento zábavně prožitý týden budou připomínat.

Za třídu 7.E Mgr. A. Patková

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

Jako každý rok probíhá i letos na naší ZŠ logopedické logopedický týden, během kterého trénujeme artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, prostorovou orientaci, čtení s porozuměním, hrajeme spoustu her, a hlavně zažíváme mnoho zábavy:-)

Za 7.E Mgr. Aneta Patková 

PROJEKT ETICKÁ VÝCHOVA

V pátek 3. září proběhl na naší škole projekt Etická výchova. V rámci něho jsme se zaměřili na týmovost, vytvořili barevný „kruh třídy“, zabývali se etickým kodexem žáka, neverbální komunikací, lidskými právy, pocity a také etiketou. Potrénovali jsme třídní soutěživost a dle pravidel etikety si uspořádali prostřený stůl.

Za 7.E Mgr. Aneta Patková

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ

V úterý 29. června proběhlo na naší škole slavnostní pasování deváťáků na absolventy ZŠ logopedické. Akci přihlížel celý první i druhý stupeň. Po úvodním proslovu třídních učitelů došlo k předání slavnostních královských korun, které si pro absolventy připravili současní prvňáčci, následovalo pasování mečem a na závěr paní vedoucí Mgr. Přívratská popřála žákům mnoho úspěchů v jejich budoucím životě. Věříme, že všichni naši (teď již bývalí) žáci, budou mít na roky strávené na ZŠ logopedické krásné vzpomínky.

Akce na měsíc září

Se školní družinou nás čekají každoroční pravidelné pondělní akce:

9.9. – rytířské hradiště

16.9. – rozhledna Milíř, vstupné 10 kč

23. 9. – návštěva Jiráskových sadů a soutoku Labe a Orlice

30. 9. – návštěva okolních hřišť