ETICKÁ INTERVENCE

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dnes nás 2. a 3. vyučovací hodinu navštívila paní Mgr. Klimešová a pan Mgr. Zich ze školního poradenského pracoviště, kteří pro nás připravili velmi pěkný zážitkový program zaměřený na vztahy mezi spolužáky, posílení bezpečného klima ve třídě a také empatii.

Mgr. Aneta Dohnalová