Přijetí na školu


PRAVIDLA PŘIJETÍ NA ZŠ LOGOPEDICKOU

Vzhledem ke speciálnímu zaměření školy je podmínkou pro přijetí na ZŠ logopedickou doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny).

Základní škola logopedická – tel. kontakt +420 606 776 422.
Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči – tel. kontakt +420 725 923 298

Žáky do jednotlivých tříd přijímáme jak na začátku školního roku, tak i v jeho průběhu.

Návaznost učiva na běžnou základní školu je zajištěna.

V některých případech je žák přijímán na diagnostický pobyt. Po dobu diagnostického pobytu zůstává žákem kmenové základní školy.
ZŠ logopedická je určena pouze pro žáky, u kterých prokazatelně přetrvává logopedická vada, popřípadě specifické poruchy učení.

Klikněte na příslušnou třídu a otevře se vám seznam s pomůckami, které má mít každý žák:

Seznam pomůcek 1. ročník

Seznam pomůcek 2. ročník

Seznam pomůcek 3. ročník

Seznam pomůcek 4.C

Seznam pomůcek 4.D

Seznam pomůcek 5. třída

Seznam pomůcek 6.C

Seznam pomůcek 6.D

Seznam pomůcek 7. třída

Seznam pomůcek 8. třída

Seznam pomůcek 9. třída