Měsíc knihy

V rámci projektu Měsíc knihy jsme navštívili Ústřední knihovnu v Hradci Králové. Milá paní knihovnice nás provedla po celé knihovně a poté jsme se více seznámili s hudebním oddělením. Mohli jsme si najít oblíbenou hudbu a poslechnout si jí. Na konci nás paní knihovnice přivítala v místnosti, kde se její prezentace dotkla i finanční gramotnosti a etické výchovy.

dav
sdr