TŘI KRÁLOVÉ

Ve čtvrtek 6. 1. jsme v naší družince navázali na dopolední program zaměřený na Tři krále. Zopakovali jsme si důležitost těchto tří mudrců, zazpívali si všemi jistě známou píseň a v neposlední řadě jsme tvořili. 
Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak nám to hezky šlo. 

Simona Chaloupková – vychovatelka