LOGOPEDICKÝ TÝDEN

V průběhu logopedického týdne jsme nejen procvičovali problematické hlásky, ale zaměřili jsme se na jemnou motoriku, logické uvažování a zrakovou a sluchovou percepci. Zároveň jsme relaxovali v odpočinkové místnosti Snoezelen.