INFORMACE PRO RODIČE 

  • Při přihlašování obědů žákům na měsíc březen bylo zjištěno, že mnoho z nich nemá dostatečný zůstatek na účtu, proto jim nebyly obědy nahlášeny.
  • Nutnost platit obědy do 20. dne v měsíci, aby měl jejich syn/dcera obědy přihlášené.
  • Pokud během 27. 2. – 28. 2. 2023 nepřijde platba na stravovací účet, nebudou mít žáci oběd (1. 3. 2023).
  • Stav účtu si mohou rodiče zkontrolovat přes stránky strava.cz
  • Pokud rodiče nemají přihlašovací údaje, mohou napsat na odhlasky@neslhk.com a údaje jim budou zaslány
  • Netýká se žáků, kteří mají obědy hrazeny z dotací.

Zdroj obrázku: PIXABAY – Obrázky zdarma z Stolování