Masopustní průvod

Poprvé jsme místo karnevalu v tělocvičně zvolili zábavu venku. Vydali jsme se do okolí školy na masopustní průvod. Na něj jsme si vyrobili krásné čepice, klobouky a různé jiné legrační pokrývky hlavy. Cestou jsme zpívali a pobaveným kolemjdoucím rozdávali pestré papírové růže. S průvodem jsme navštívili recepci domova důchodců, knihovnu Pohádka, potraviny Kubík a pekárnu Mňam mňam.