Velká pochvala

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzděláván, vzornou přípravu a trpělivost.

Vaše třídní učitelka Eva Šlechtová

Posted in 3.D