Venkovní bojovka

 

Dnešní den jsme strávili venku, kde jsme absolvovali venkovní bojovku.  Řídili jsme se body sepsanými na papíře, kde byly napsané instrukce a úkoly. Nejdříve jsme dostali za úkol vymyslet pokřik a jméno našeho týmu. Potom zbývalo už jen plnění dalších úkolů, jako udělat uzel na provaze, skok, běh atd. Posledním úkolem bylo najít poklad. Závěr naší akce byl velmi povedený, protože jsme našli poklad! 😊

 

                                                                                                                                                                        Vendula Jírová, vychovatelka

Náhledový obrázek byl vytvořený mnou v programu Canva.