První školní dny

Informace k prvním zářijovým dnům:

Čtvrtek 1. 9. – 1 vyučovací hodina (8,15 – 9 hod)

Pátek 2. září  – 5 vyučovacích hodin – třídnické práce

  1. září – 9. září – logopedický týden

        Během celého logopedického týdne bude každý den vždy 4 hodiny logopedie, poté bude následovat výuka dle rozvrhu.

 

Do 16. září prosím o zaplacení pracovních sešitů Taktik na tento školní rok. V 9. ročníku vybíráme částku 671 Kč.

Prosím, zkontrolujte funkčnost g-mailů a hesel kvůli případné distanční výuce. V pondělí 5. září sdělí děti svou gmailovou adresu tř. učiteli.

Prosím o vyplnění kontaktů na zákonné zástupce a dotazníku týkajícího se trávení polední pauzy. Bude-li dítě chodit do školního klubu, přinese vyplněnou přihlášku a 100 Kč.

Děkuji T. Malcová