Vánoční exkurze

Včera 7. 12. 2022 jsme navštívili město Třebechovice pod Orebem – město betlémů.

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa ProboštaJosefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla.

Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů.

Velký obdiv betlém zaznamenal v Kanadě v roce 1976 na světové výstavě EXPO v Montrealu.

Byl to opravdu velký kulturní zážitek.

Pomineme-li vlezlou zimu a časté přeháňky, výlet se vydařil

Mgr. Blanka Roháčková

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus