VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ

Ve čtvrtek 15. prosince jsme si užívali předvánoční období. Povídali jsme si o tradicích a zvycích, pouštěli jsme si koledy. Dívali jsme se na krátké vánoční pohádky. Připravovali jsme výrobky na odpolední vánoční jarmark.

Před obědem jsme se proběhli  v čerstvě napadaném sněhu.

Odpoledne jsme nabízeli své výroky rodičům a návštěvníkům školy. Výrobky se nám povedly. Podařilo se nám je všechny prodat.

Žáčci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

Pouštění lodiček
Krájení jablíček na zdraví
Stromečky na jarmarku
Svícny
Házení pantoflem