úkoly 25.5.-29.5.2020

ČESKÝ JAZYK – UČEBNICE STR.93 A 94 VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z A SLOVA S NIMI PŘÍBUZNÁ, NAPIŠ SI DIKTÁT

PRACOVNÍ SEŠIT STR.25 + ZOPAKUJ SI SLOVNÍ DRUHY A PÁDOVÉ OTÁZKY

PÍSANKA STR.29

ČÍTANKA – VYBER SI A PŘEČTI TEXT, ČTI SVOJI KNIHU,NEZAPOMEŇ NA ČTENÁŘSKÝ DENÍK

MATEMATIKA PRACOVNÍ SEŠIT STR.40 – PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI A OBJEMU

GEOMETRIE PRACOVNÍ SEŠIT  – STR.39 – VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY, VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNIC, UČEBNICE STR.51

PRVOUKA PRACOVNÍ SEŠIT STR.53 A 54/1, UČEBNICE STR.39 – 41 ŽIVÁ PŘÍRODA – ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN

 

Posted in 3.D

úkoly pro moje žáčky na 18.5.- 22.5.2020

ČESKÝ JAZYK

učebnice str.91 a 92 – dokončení a procvičení vyjmenovaných slov po V, napište si diktát, vytvořte pozvánku dle zadání

pracovní sešit str, 27 a 28 

písanka str.24 – vyjmenovaná slova – slovní druhy – zopakuj slovní druhy

čítanka str.126 – 127 přečti si povídání a básničky o vodě, vypracuj malý testík

MATEMATIKA

pracovní sešit str. 39 zopakuj si převody jednotek délky

geometrie – učebnice str.50 rýsování kružnice

pracovní sešit str.38 

PRVOUKA

pracovní sešit str.52

učebnice str.36 – 38 Rostliny – dělení rostlin

 

Posted in 3.D

učivo 11 .5. – 15.5. 2020

ČESKÝ JAZYK – UČEBNICE str.88 a 89 – příbuzná slova k vyjmenovaným po V

PRACOVNÍ SEŠIT str,25 a 26 zopakuj pády, rody a čísla podstatných jmen, doplň správně I/Y

PÍSANKA str.22 – doplň a napiš si diktát

ČÍTANKA str.134 a 135 – K.Čapek – Případ s havlovickým vodníkem – čtení s porozuměním 

MATEMATIKA – PRACOVNÍ SEŠIT str.38  násobení a dělení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly , pracovní list na procvičování

GEOMETRIE – UČEBNICE  str.49 zápis a popis kružnice

PRACOVNÍ SEŠIT str.37

PRVOUKA UČEBNICE str.34 a 35 Rostliny- Společné znaky rostlin

PRACOVNÍ SEŠIT str.51

Podrobné vypracování úkolů zasláno mailem

 

 

 

Posted in 3.D

Úkoly 4.5 – 7.5.2020

ČESKÝ JAZYK UČEBNICE str. 85 – NAPIŠTE SI DIKTÁT

str.86 a 87 naučte se VYJMENOVANÁ SLOVA PO V, SLOVA PŘÍBUZNÁ a vypracujte zadaná cvičení

PRACOVNÍ SEŠIT str. 24 vypracuj

PÍSANKA str.24 Svátek matek

ČÍTANKA str.138 A 139 přečti si básně s jarní tematikou a pranostiky, vylušti hádanky a přesmyčky

MATEMATIKA PRACOVNÍ SEŠIT str.36, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10 A 100, pracovní list na opakování

GEOMETRIE UČEBNICE str.48 Bod náleží nebo nenáleží kružnici, kruhu

PRACOVNÍ SEŠIT str.36 vypracuj

PRVOUKA UČEBNICE str.69 Pečujeme o své zdraví  a zaslané listy

PRACOVNÍ SEŠIT str.48 a 49 dokonči, zopakuj téma ČLOVĚK na str.50

Podrobnější vypracování úkolů zasláno žákům mailem

Posted in 3.D

vlastivěda 4.5. -7.5.2020

ČEŠI A NĚMCI  učebnice str.35 , 1. SVĚTOVÁ VÁLKA a život za války učebnice str.36

pracovní sešit str.15/1 vyznačte správné odpovědi

výpisky  z celého tématu 1.sv.války budou zaslány příští týden mailem

Posted in 5.C

úkoly 27.4.- 30.4.

ČESKÝ JAZYK – učebnice str.82- 84 slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným po S, texty o zvířatech, doplňovačky I/Y

pracovní sešit str.22 dokončení  a str.23

písanka str.21 opis a rýmy

čítanka str.112 a 113 – Jak se kocourkovští starali o své hospodářství. nezapomeň pracovat na čtenářském deníku

MATEMATIKA  pracovní sešit str.36 násobení a dělení číslem deset, pracovní list – násobky

geometrie učebnice str.46 a 47 – kružnice a kruh

pracovní sešit str.35

PRVOUKA  učebnice str.64 Růst a vývoj člověka a str.68 Pečujeme o své zdraví

pracovní sešit str.47 a 49

podrobné informace poslány mailem

Posted in 3.D

úkoly 20. -24.4.

Český  jazyk –  učebnice str 80-81- nauč se vyjmenovaná slova po S a slova k nim příbuzná,

pracovní sešit str.21 a 22,

písanka str.19 -kalendář, čítanka str.124- 125- Jak pampeliška roste

Matematika – pracovní sešit  str.34 a 35 – dokončení a zopakování dělení se zbytkem

geometrie – pracovní sešit str.34- prostorová geometrie a učebnice str.44

Prvouka  učebnice  str.67, pracovní sešit str.46 a 47 – Člověk . stavba těla – orgány, svalstvo

 

Posted in 3.D

úkoly vlastivěda 14.4 – 17.4.

Ahoj kluci,věřím,že se maté fajn , i když letos Velikonoce nebyly ty pravé.

Přečtěte si v učebnici na str.28 a 29 Z poddaného člověka občan – revoluční rok 1848, v pracovním sešitě na str.11 cv. 1,2,3

Víte, že povstání v Praze a následky pro poražené Čechy jsou dobře popsány v knize Filozofská historie od Aloise Jiráska a byla také zfilmována?

 

Posted in 5.C

14.4. – 17.4. úkoly pro moje děti

Moc všem děkuji za maily, fotky, úkoly, videa. Moc jste mě potěšily pokusy a vyfocenými výrobky s tematikou hlavně velikonoční. Posílám další podrobně popsané úkoly mailem. Moc se na všechny těším. Vaše paní učitelka Romana

Český jazyk učebnice str.74 -77 nauč se slova příbuzná k vyjmenovaným

pracovní sešit str.19 a str. 20, písanka str. 18, čítanka str.124 přečti a nauč se básničku o pampelišce, které nám už krásně rozkvétají

Matematikapracovní sešit str.33 a pracovní list,

Geometrie – opakování – učebnice str.43 a pracovní sešit str.33

Prvouka – živá příroda – Člověk – pracovní sešit str.44 a 45, učebnice str.63 a str.66 – základní stavba lidského těla, smysly

Posted in 3.D

ÚKOLY 6.4. -10.4.

ČESKÝ JAZYKUČEBNICE str.73 – NAUČ SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO P

str.72 – Můj psí kamarád – přečti si a zkus vyprávět podle obrázkové osnovy

PRACOVNÍ SEŠIT – str.17 A 18, PÍSANKA STR.17 a 20

ČÍTANKA str.121 Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy?

MATEMATIKA PRACOVNÍ SEŠIT STR.32, GEOMETRIE- PRACOVNÍ SEŠIT  STR.32

PRVOUKA UČEBNICE STR.51 – Býložravci, masožravci, všežravci, PRACOVNÍ SEŠIT STR.42 A 43 – procvičování učiva

podrobné  vypracování úkolů posílám mailem

Posted in 3.D

úkoly 30.3. – 3.4. vlastivěda

Přečti a nauč se učebnice str.22 a 23  a opakování Na cestě k pokroku str.24, vypracuj v pracovním sešitě str.8/3 a str.9/4,5 Výpisky nedělejte, mám je pro vás připravené

Kluci, víte, že Marie Terezie byla matkou 16 dětí? Pokud se chcete dovědět více, zadejte do vyhledávače její jméno.Najdete i odkaz na nový stejnojmenný film, který vám také přiblíží dobu jejího vládnutí.

30.3. – 3.4. úkoly pro moje kluky a Terezku

Český jazyknové učivo – nauč se pádové otázky – uč.s.70 a na s.71 si zopakuj učivo o podstatných jménech, v pracovním sešitě pracuj na s.16, v písance pracuj na s.16 , pokračuj ve čtení svojí oblíbené knihy, procvičuj logopedii

Matematikastaronové učivo– zaokrouhlování – pracovní sešit s.30 – rozšiř si vědomosti o zaokrouhlování na stovky, nové učivo – dělení se zbytkem /násobky číslo 2,3/, Geometrie pracovní sešit s.30,31 – čtyřúhelníky, přečti si  učebnici na s.41

Prvouka živá příroda – Živočichové – pracovní úkoly s. 40 a 41, učebnice s.48-50 a pokud se dostaneš ven, pozoruj probouzející se jaro

nové odkazy a podrobné učivo posílám maminkám na mail

Posted in 3.D

Úkoly 23.-27.3. třída 3.D

Český jazyk – učebnice str.68 a 69, pracovní sešit str.14 a 15 a str.17/1, písanka str.14 a 15 , nezapomeň procvičovat čtení

Komunikativní dovednosti – procvičuj slova k vyjmenovaným, procvičuj poznávání slovních druhů, nezapomeň NA LOGOPEDII

Matematika – pracovní sešit str.28,29, geometrie učebnice str.37,39,40 a 41 – pročíst, pracovní sešit str.28,29

Prvouka– pracovní sešit str.38,39 a učebnice str.46 a 47 Živá příroda

podrobné zpracování úkolů a odkazy na procvičování zaslány žákům maile

Posted in 3.D

Úkoly 16.3. -20.3.

Matematika pracovní sešit do s.27, geometrie str.27 a učebnice s.36,český jazyk str.65,66 a 67, pracovní sešit s.16, písanka s.16, pravidelná četba, prvouka pracovní sešit s. 36 a 37./Úkoly a odkazy zaslány žákům mailem

Posted in 3.D

Svátky jara

Děti z naší třídy společně s maminkou Pepči a Davídka zdobily velikonoční perníkové motivy a sádrová vajíčka. Každé děcko dostalo od Pepovi maminky krásně nazdobené perníkové vajíčko s překvapením.

Děti z naší třídy společně s maminkou Pepči a Davídka zdobily velikonoční perníkové motivy a sádrová vajíčka. Každé děcko dostalo od Pepovi maminky krásně nazdobené perníkové vajíčko s překvapením.