NÁVRAT DO LAVIC

VÁŽENÍ RODIČE A MOJI MILÍ ŽÁCI. PO DNECH VOLNA SE OPĚT SPOLEČNĚ SHLEDÁME VE ŠKOLE. UŽIJTE SI DNY VOLNA A NA SHLEDANOU S VÁMI  18.11.2020 SE TĚŠÍ VAŠE PANÍ UČITELKA R.VOLTEROVÁ

Posted in 4.D

ŘEDITELSKÉ VOLNO

16. A 17.11.2020 ODPADÁ DISTANČNÍ VÝUKA

VÁŽENÍ RODIČE A MILÁ DÍTKA. VE DNECH 16.11. A 17.11. NEBUDE VÝUKA ONLINE  Z DŮVODU ŘEDITELSKÉHO VOLNA A NÁSLEDNÉHO STÁTNÍHO SVÁTKU

Posted in 4.D

Týden 9. -13.11.2020

ČESKÝ JAZYK – PRACOVNÍ SEŠIT STR. 23

OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO B

UČ.STR.27 A 28 A PO L PROČÍST

MATEMATIKA – PRACOVNÍ SEŠIT DO STR. 22/4, 23/4 A STR.24

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM A DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

VLASTIVĚDAPS BUDE UPŘESNĚNO PO DISTANČNÍ VÝUCE

PROČÍST V UČEBNICI STR.23 -27 , PRACOVAT S VLASTIVĚDNOU MAPOU/ DŮLEŽITÉ/

PŘÍRODOVĚDA – UČEBNICE STR. 25- 27, PROHLÉDNOUT A PROČÍST

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 18 A 19 BUDEME DĚLAT NA DISTANČNÍ VÝUCE

Posted in 4.D

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V ÚTERÝ 24.11. V 16 HODIN SE TĚŠÍM NA SETKÁNÍ S VÁMI, RODIČE NA ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZCE. POSTUP PŘIHLÁŠENÍ BUDE STEJNÝ JAKO U VAŠICH DĚTÍ. ROMANA VOLTEROVÁ

Posted in 4.D

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ

 MÝM ŽÁČKŮM, ŽÁKYŇCE A JEJICH RODIČŮM DĚKUJI ZA JEJICH TRPĚLIVOST, LASKAVOST A PŘÍKLADNÝ PŘÍSTUP K DISTANČNÍ VÝUCE. JSTE SKVĚLÍ. VŠEM PATŘÍ MŮJ DÍK. VAŠE PANÍ UČITELKA ROMANA VOLTEROVÁ

Posted in 4.D

Miss rostlinka

Ve čtvrtek 8.10. proběhla soutěž Miss rostlinka.Pečlivě jsme vybírali a zdobili. Naše úsilí bylo po zásluze oceněno. Byli jsme druzí. Hurá.

Posted in 4.D

7.-11.9. LOGOPEDICKÝ TÝDEN

KAŽDÝ DEN  BĚHEM LOGOPEDICKÉHO TÝDNE JSME SE VĚNOVALI ROZVOJI NAŠÍ ŘEČI . PROCVIČOVALI JSME  HLÁSKY C, S,  Z A Č, Š, Ž , ANALÝZU A SYNTÉZU SLOV. TAKÉ JSME ZPÍVALI LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. DALŠÍMI AKTIVITAMI BYLO ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ, ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY.VYROBILI JSME SI VĚTRNÍKY, KTERÉ BUDEME POUŽÍVAT NA DECHOVÁ CVIČENÍ. VÁZALI JSME UZLY A ULÍKY NA PROVAZE, SVAZOVALI JSME CO NEJDELŠÍ PROVAZ. KAŽDÝ DEN JSME NEJMÉNĚ HODINU POBÝVALI VENKU A ROZVÍJELI JSME SVOJI OBRATNOST.

Posted in 4.D

ZÁŘÍ 2020

ZÁŘÍ, SLUNÍČKO UŽ MÁLO ZÁŘÍ

1.9. Začínáme nový školní rok – už z nás jsou čtvrťáci 

3.9. Etická výchova – volíme si pravidla třídy , která chceme celý rok dodržovat. Učíme se, jak pracovat na internetu bezpečně, hrajeme hry na utužení kamarádských vztahů

7.9. – 11.9. logopedický týden

22.9. Třídní schůzka od 16 hodin 

28.9. Státní svátek = Den státní státnosti – volný den

Posted in 4.D