AKCE NA BŘEZEN

   1. – 27. 3. Březen MĚSÍC KNIHY – rozvoj čtenářské gramotnosti

   2. 3. návštěva knihovny POHÁDKA

   3. 3 GOLDEN HEART – seznámení s iniciativou

   7. 3. ODPADY – třídění , ochrana životního prostředí

 13. 3. Ovoce  a mléčné výrobky do škol

 21. 3. DEN VODY a její význam pro život na Zemi

 27. – 31.3. Zdravá škola  -TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK – zdravý životní styl

 28. 3. DEN UČITELŮ – připomenutí svátku

Romana Volterová – třídní učitelka

Březen – za kamna si vlezem