ŠPP – etická intervence ve třídě

Dnes 12. 1. 2023 mezi nás do třídy opět zavítali pracovníci z ŠPP – paní Mgr. M. Klimešová a pan Mgr. A. Zich. Připravili si pro nás dvě zajímavé aktivity. 

První aktivita byla zaměřená na rozvoj komunikace a fantazii. Pracovali jsme ve dvojicích a hodně záleželo na popisu obrázku, který měl posloužit jako návod pro kresbu. Zde jsme si uvědomovali, jak je důležité mít dobrou slovní zásobu a také to, že je potřeba hodně číst, aby se nám slovní zásoba zlepšila.

Ve druhé aktivitě „JÁ JSEM“ bylo našim úkolem poznat sebe i druhé.

Hodina velmi rychle utekla, moc se nám aktivity líbily a těšíme se na další setkání s pracovníky ŠPP.