Pavučina vztahů

Pavučina vztahů je aktivita, která má rozvíjet schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou.

Aktivita se nám líbila.