Akce v březnu

Obrázek namaloval Alihan Bozkurt.

1. 3. – 27. 3. Aktivita: BŘEZEN  – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

7. 3. Odpady – třídění odpadků a ochrana ŽP

21. 3. Den vody – pokusy s vodou

24. 3. Knihovna Pohádka

27. 3. – 31. 3. Zdravá škola – Týden zdravých svačinek

28. 3. Den učitelů