Žádný muzikant z nebe nespadl

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ve čtvrtek 12.5. jsme se zúčastnili výchovného koncertu. Zazpívali jsme si známé písničky, rytmicky je doprovodili hrou o tělo, naučili se novou písničku a zažili atmosféru živého koncertu.

   

Posted in 5.C

Život v půdě

V úterý 3.5. jsme se vydali na Biřičku na zajímavý program Ekologického střediska SEVER. Zvládli jsme různé aktivity na louce i v lese. Bavilo nás hledání hmyzu v půdě a jeho dělení podle počtu nohou. 

  

Posted in 5.C

Akce na květen

2. – 6. 5. 2022 Výroba přáníček, dárečků ke Dni matek

3. 5. 2022 Ekologický program „Život v půdě,“ Biřička

12. 5. 2022 Výchovný koncert „Žádný muzikant z nebe nespadl,“ Adalbertinum

   Vstupné všem žákům (90,-Kč) proplácí Rada rodičů.

16. – 20. 5. 2022 Dopravní výchova – pracovní listy

17. 5. 2022 Knihovna Pohádka – komiks

17. 5. 2022 Třídní schůzka

27. 5. 2022 Zvířátkový den

 

 

Posted in 5.C

Moje město, můj domov

V úterý 26. dubna 2022 jsme se za pěkného počasí vydali po našem městě. Prohlídku jsme začali u bývalé židovské synagogy a skončili u kostela sv. Mikoláše. Ve škole jsme dopracovali pěkné pracovní listy. Projekt se nám moc líbil.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

 

Posted in 5.C

Den Země

V tento den jsme vyšli do přírody v okolí řeky Labe. Pozorovali jsme jarní přírodu: pupeny stromů, jarní byliny, živočichy žijící u vody

a ve vodě. Viděli jsme slepé rameno s nedotčenou přírodou. Plnili jsme úkoly, pracovali s lupou a dalekohledem. Ve škole jsme 

dokreslili pracovní list. Počasí nám vyšlo. Výprava do přírody se nám moc líbila.

    

 

 

Posted in 5.C

Etická výchova – Mezilidské vztahy

Na příkladech jsme si povídali o výhodách týmové spolupráce a o významu mezilidských vztahů. 

Žáci si zvolili postavy (filmové, pohádkové, animované aj.), které spolu tvoří tým a zpracovali je výtvarně.

Dále jsme vymýšleli a výtvarně pracovali na logu naší třídy.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 5.C

Akce na duben

1. 4. 2022 Den ptactva – výstava ptáků u vchodu do školy

12. 4. 2022 Projekt: Svátky jara, 1. – 4. vyuč. hodina

14. 4. – 18. 4.  2022 Velikonoční prázdniny

22. 4. 2022 Den Země – výprava přírodou s plněním úkolů

25. 4. – 29. 4 . 2022 Projekt: Dopravní výchova – Semafor, pracovní listy

                                  Projekt: Naše město, můj domov – návštěva historické a kulturní části Hradce Králové

29. 4. 2022 Čarodějnice

Posted in 5.C

Akce na březen

8. 3. Divadlo Drak: O Šípkové Růžence, 10 hod.

8. 3. Třídní schůzka, 16 hod.

15.3. Knihovna Pohádka: Pohádky našich sousedů, 11 hod.

15. 3. Zelená burza, dopoledne

17. 3. Jednání senátorů, 3. vyuč. hod.

22. 3. Den vody, dopoledne

28. 3. Den učitelů, připomenutí

30. 3. Projekt Strom Literárník, 3.-4. hodina

Posted in 5.C

Pololetní dovádění

Šli jsme podle trasy vyznačené na mapě. Hledali jsme barevné čočky s úkoly. Vyluštili jsme šifru „Ne každý poklad je zlatý.“ Na závěr jsme si ve třídě připili  šampaňským. 

                                        

Posted in 5.C

Akce na únor

4. 2. pololetní prázdniny

7. – 11. 2. jarní prázdniny

14. – 18. 2. Projekt Dopravní výchova 

22. 2. Projekt POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ – akce venku

24. 2. Projekt Žijeme zdravě II. – zdravý životní styl

Posted in 5.C

Akce na leden

4. 1. 2022 Ekocentrum SEVER – třídění odpadů

6. 1. Divadlo Drak – O bílé lani – přeloženo

11. 1. Třídní schůzka online od 16 hodin

12. 1. Projekt Žijeme zdravě – 1. část

13. 1. Žákovský senát

17. 1. – 21. 1. Autoevaluační týden

18. 1. Knihovna Pohádka – komiks

28. 1. Projekt Příběh mojí rodiny

31. 1. 2022 Výpis z vysvědčení za 1. pololetí

 

Posted in 5.C

Akce na prosinec

 

  • 25. 11. 2021 Beseda s Dr. J. Štěpánem (2. – 4. hod on line ve třídě)
  • 6. 12. 2021 Exkurze na Hvězdárnu HK, 8.15-10.15, program: Sluneční soustava (60,- Kč)
  • 14. 12. 2021 Řemeslnický den (2.- 4. vyuč. hodina) – výroba ryb, čertů z proutí, výroba vánočních ozdob
  • 16. 12. 2021 Projekt České Vánoce a Vánoční žákovská akademie
  • 17. 12. 2021 Vánoční poselství třídy, třídní besídka
  • 20. – 22. 12. 2021 ředitelské volno
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
  • Vyučování začne 3. 1. 2022
Posted in 5.C

Akce na listopad

1.- 5. 11. Projekt Dopravní výchova – pracovní listy na téma Moje cesta do školy

5. 11. Dopravní výchova: Projekt Bezpečně na cestě

9. 11. Projekt Zdravá škola: Vitamínový den

17. 11. Státní svátek

18. 11. Knihovna Pohádka 9 – 10 hodin

23. 11. Třídní schůzka od 16 hodin

 

Posted in 5.C

Co jsme v říjnu společně prožili

V říjnu jsme v Kuklenách navštívili Středisko ekologické výchovy SEVER, kde jsme absolvovali zajímavý a poučný program Lesy v ohrožení.
Už víme, že příslušné stromy se mají sázet tam, kde mají vhodné podmínky pro svůj růst. Zabrání se tak množení škodlivého kůrovce.
Ve škole jsme v rámci dopoledního projektu Zdraví nás baví diskutovali, psali, kreslili a před školou plnili různé úkoly o tom, jak zdravě žít.
Například bychom měli alespoň půl hodiny denně chodit na čerstvém vzduchu.
Letos opět proběhl již tradiční celodenní projekt Podzimní dýňové slavnosti. Projekt nabídl bohatý program, který lépe dokumentují fotografie
z této pěkné akce.
 
 
                     
Posted in 5.C

Akce na říjen

od 4. 10. Činnost zájmových kroužků

11. 10. Středisko ekologické výchovy SEVER – program Lesy v ohrožení

19.10. Projekt Zdravá škola: Zdraví nás baví

21. 10. Projekt: Podzimní dýňové slavnosti (pro rodiče od 15 do 18 hodin)

22. 10. Ukončení výběru ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Státní svátek

Posted in 5.C

Akce na září

6. – 10. 9. Logopedický týden

10. 9. Divadelní představení skupiny Pernštejni z Pardubic „Leonardo da Vinci“

Třídnická hodina: pondělí 7.20 – 8.05

Konzultační hodiny: čtvrtek 11.10 – 11.55 

21. 9. Třídní schůzka

27. 9. Ředitelské volno

28. 9. Státní svátek

Posted in 5.C