Plavecký výcvik

Dne 26.3.2024 začaly třídy 2.D, 3.C, 3.D a 4.C plavecký výcvik. Děti se v deseti 60 minutových lekcích učí základní plavecké dovednosti. 11 hodina je návštěva AQA centra, na kterou se všichni těšíme, a tak 4.6.2024 zakončíme plavání.

 

 

 

V Draku

V úterý 12.12. shlédly třídy 3.C, 3.D a 4.C pohádkový ready-made Sedmero krkavců podle Boženy Němcové. Byl to velký zážitek.

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Třeťáci v Draku

Dne 5.10. jsme viděli hru Kašpárek a zbojník Divadla Drak a Bratislavského bábkového divadla k příležitosti 30. výročí rozpadu Československa. Líbil se nám Kašpárek, Jánošík, který zabil draka a turistické značky v Čechách.

 

Výlet do Slatiňan

Dne 13. 6. 2023 jsme vlakem dojeli do Slatiňan, kde jsme si se zájmem prohlédli zámek a hřebčín. Najedli jsme se a odpočinuli si v zámecké zahradě. Koupili jsme si zmrzliny, nanuky a různé suvenýry. Z toho všeho nás bolely nohy, a proto jsme se těšili do vlaku a domů na své blízké. Ještě přidám svoji vzpomínku na školní léta, kdy nám pan učitel řekl, že jsme se celý rok pilně učili a tak za odměnu pojedeme na školní výlet. Říkám to dětem také.

     

Na rozhledně

Dne 9. 6. 2023 jsme se autobusem vydali do Vysoké nad Labem. Z obce jsme vyšli k Rozhledně Milíř. Vyšlapali jsme schody nahoru, mnozí překonali svůj strach a s čerstvým vzduchem jsme se rozhlédli do okolní krajiny. Poznali jsme Kunětickou horu, Opatovickou elektrárnu, Opatovický písník, hradecký vodojem i některé vysílače. Pak jsme se nasvačili, koupili si něco dobrého a hráli si na dětském hřišti. V 11 hodin jsme vyšli po červené turistické značce lesem do Roudničky, ke hvězdárně a známou cestou zpět ke škole. 

     

Na Biřičce

Dne 8. 6. 2023 jsme vyjeli městskou dopravou na Nový Hradec Králové. Odtud jsme sešli k rybníku Biřička, kde se děti zúčastnily programu ekologického střediska SEVER „Krtkova domácnost.“ Děti si například zkusily, jak žije slepý krtek. Ze země pozorovaly v kelímku s lupami různý hmyz, který určovaly podle názorného přehledu hmyzu žijícího v půdě. Po naučném programu jsme se nasvačili a pohráli si na dětském hřišti. Cestou zpět jsme se stavili na zmrzlině a osvěžili se chlazenými nápoji. Výlet se  nám vydařil.

 

 

 

Beseda

Dne 7. 6. 2023 jsme se ve škole zúčastnili besedy se spisovatelkou a dramaturgyní Barborou Klárovou. Představila nám svoji knihu Záludnosti těla. Bylo to milé, vtipné, bezprostřední i originální setkání.

    

Sportovně relaxační týden

V pondělí 5. 6. jsme se vydali cestou kolem slepého ramene Labe na louku u lávky, kde jsme se nasvačili, odpočinuli a pohráli na dětském hřišti. Zpět jsme se vrátili cestou kolem Labe. Viděli jsme pole s pšenicí, kukuřicí, vlčí máky, trávy, lípy, javory i topoly, ptáky žijící u vody. Výlet k řece byl příjemný.

      

Den dětí

Dne 1. 6. jsme ve Draku shlédli novou hru To je andělení. Po skončení se děti nasvačily a pohrály si na dětském hřišti před divadlem. V Kopečku jsme si dali zmrzlinu. Na nábřeží kluky zaujali kapři. Prošli jsme se kolem Labe a Orlice. U fakultní nemocnice jsme nasedli na autobus a spokojení jsme se vrátili do školy.

 

 

Akce na červen

 • 1. 6. Den dětí (Divadlo Drak, Jiráskovy sady, procházka podél Orlice)
 • 5. 6. – 9. 6. Sportovně relaxační týden (slepé rameno Labe, Rytířské hradiště, beseda se spisovatelkou B. Klárovou, ekologie na Biřičce, Rozhledna Milíř)
 • 12. 6. – 16. 6. Autoevaluační týden
 • 13. 6. Školní výlet do Slatiňan (vlakem, prohlídka zámku a hřebčína)
 • 23. 6. Odevzdávání učebnic
 • 26. 6. Interaktivní program o včelařství
 • 29. 6. Rozloučení s deváťáky
 • 30. 6. Vydání vysvědčení 8:15 – 9 :00 hod
 • 1. 7. – 3. 9. 2023 Hlavní prázdniny
 • 4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023 – 2024
 • 12. 9. 2023 Třídní schůzka

Knihovna Pohádka

Dne 28.4. nám paní knihovnice přečetla milou knížku Všichni letí na koštěti. Po přečtení děti za pomoci paní knihovnice obsah knihy převyprávěly. Po společné části si děti prohlížely a četly knihy a časopisy, které je v knihovně zaujaly.

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Můj superhrdina

Poslední dubnový týden si děti namalovaly svého oblíbeného superhrdinu a napsaly k němu jeho kladné povahové vlastnosti. Nejvíce pro ně byl hodný, kamarádský, silný a statečný. Ve třídě tak vznikla pěkná nástěnka.

  

 

 

Akce na květen

Obrázek namaloval Alihan Bozkurt.

 •    1. 5. Státní svátek
 •   8. 5. Státní svátek
 •   9. 5. – 12. 5.  Přáníčko ke Dni matek
 •  15. 5. Ovoce, zelenina, mléčné výrobky do školy
 • 23. 5. Informační odpoledne pro rodiče, 16 – 18 hodin
 • 24. 5. Divadlo Drak: Šípková Růženka, 10:30 hodin, vstupné 60 Kč
 • 26. 5. Knihovna Pohádka, 9 hodin
 • 29. 5, Fotografování tříd

Den Země

Dne 20, 4. jsme měli projekt ke Dni Země. První hodinu jsme přesadili květiny ve třídě. Pak jsme se vydali na stezku podél Labe směrem k FN HK. Cestou jsme vysbírali odpadky všeho druhu. Děti sbírání bavilo. Sebrali jsme toho opravdu velké množství. Pytle a igelitky jsme vyhodili do popelnic u ZŠ Bezručova. Za odměnu jsme si prohlédli Přírodovědné centrum  této školy. Zpět jsme dojeli MHD akorát na oběd s pocitem dobře prožitého výletu.

                      

Akce na duben

Obrázek namaloval Kristián Majer.

5. 4. Projektový den Svátky jara

6. 4. Velikonoční prázdniny

11. 4. – 14. 4. Dopravní výchova – Semafor 

20. 4. Projektový den – Den Země

28. 4. Knihovna Pohádka

28. 4. Čarodějnice

 

Březen – měsíc knih

V prvním březnovém týdnu si děti do školy přinesly oblíbenou knížku. Každý svoji knížku představil a ukázal ostatním její ilustrace. Potom děti samy knihu výtvarně ztvárnily. Malování a popisování je moc bavilo a vznikla tak pěkná nástěnka na chodbě školy.

Akce v březnu

Obrázek namaloval Alihan Bozkurt.

1. 3. – 27. 3. Aktivita: BŘEZEN  – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

7. 3. Odpady – třídění odpadků a ochrana ŽP

21. 3. Den vody – pokusy s vodou

24. 3. Knihovna Pohádka

27. 3. – 31. 3. Zdravá škola – Týden zdravých svačinek

28. 3. Den učitelů

 

Akce v únoru

Obrázek nakreslila Adélka Krumlová.

3. 2. 2023 Pololetní prázdniny

13. – 17. 2. 2023 Jarní prázdniny

20. – 24. 2. 2023 Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou

23. 2. 2023 Knihovna Pohádka, 9 – 9:45 hodin

23. 2. 2023 Projekt „Žijeme zdravě“ – 2. část, 3. – 5. vyučovací hodina

27. 2. 2023 Projekt „Pavučina vztahů“

Akce v lednu

Obrázek nakreslil Luky Kout.

16. 1. – 20. 1. 2023 Autoevaluační týden

24. 1. Třídní schůzka od 16 hodin

26. 1. Projekt Žijeme zdravě – Zdravé zuby

27. 1. Knihovna Pohádka

27. 1. Den bez tašek

31. 1. Pololetní dovádění, předání výpisu z vysvědčení

3. 2. Pololetní prázdniny

 

Vánoční radování

Dne 15. 12. 2022 jsme se dopoledne pilně připravovali na vánoční jarmark. Vyráběli jsme přírodní svícny a dodělávali jsme vánoční přání s hvězdou. Vymysleli jsme si název firmy VV (Veselé Vánoce). Ocenili jsme všechny výrobky na 10 Kč. Adélka, Luky, Sabirek a já jsme odpoledne všechno vánoční zboží prodali. Máme z toho velkou radost.

                   

 

 

 

 

Vánoční bazar knih

Máte doma knížky, které nikdo nečte?

Nabídněte je do našeho VÁNOČNÍHO BAZARU KNIH, který se bude konat v rámci Vánočního radování ZŠ logopedické.

Knihy do bazaru můžete nosit od 7. do 12. prosince 2022 paním učitelkám Dostálové, Zabavské nebo Šámalové.

Prosíme jen knihy v dobrém stavu. Výtěžek z prodeje knih bude použit pro žáky ZŠ logopedické.

Děkujeme.

 

Konec plavání

Předposlední hodinu plavání 23. 11. měly děti závody a hraní si ve vodě. Poslední hodina plavání 30. 11. proběhla v aquacentru. Děti si obě hodiny moc užily.

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Akce v prosinci

 •   1. 12. 2022 Divadlo Drak: Do Hajan, 8.30 hod
 •  5. 12. 2022 Mikuláš ve škole 
 • 12. 12. 2022 Divadlo Drak: Divadlo beze slov, 10 hodin, vstupné 60,- Kč
 • 13. 12. 2022 Řemeslnický den
 • 15. 12. 2022 Vánoční radování: dopoledne Projekt České Vánoce, odpoledne Vánoční jarmark a další
 • 16. 12. 2022 Vánoční exkurze: Betlém Třebechovice
 • 21. 12. 2022 Vánoční kino: Pohádka Největší dar
 • 22. 12. 2022 Knihovna Pohádka, vánoční besídka 2.C
 • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

Vitamínový den

V úterý 22. 11. 2022 měla naše třída projektový den. Děti vybíraly zdravé potraviny. Prakticky třídily a poznávaly pomocí smyslů ovoce a zeleninu. Také navštívily pěknou výstavku ve třídě 5.C. Zopakovaly si tak učivo prvouky a výchovy ke zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Akce v listopadu

Obrázek nakreslil Daneček Majer.

31. 10. – 4. 11. 2022 Světýlkový týden

1. – 4. 11. 2022 Moje cesta do školy – pracovní listy s dopravní tématikou

15. 11. 2022 Třídní schůzka, informační odpoledne pro rodiče, 16 – 18 hodin

17. 11. 2022 Státní svátek

22. 11. 2022 Projekt Vitamínový den

30. 11. 2022 Divadlo Drak – přesunuto na 1. 12. od 8:30 hodin 

                               

Světýlkový týden 2.C

Proběhl od 31. 10. do 4. 11. 2022. Děti byly ve škole v různých kostýmech. Zdobili jsme třídu na soutěž. Povídali jsme si o Halloweenu. Proběhla soutěž o nejhezčí podzimní třídu. Naše třída dala nejvíce bodů- 32 třídě 1.D, dále třídě 3.C 31 bodů a třídě 9.D 30 bodů. Děti dokončily obrázek čarodějnice. Moc se jim povedl. Týden jsme si moc užili.

   

A do třetice všeho…

V prvním říjnovém týdnu jsme podruhé navštívili Divadlo Drak. Zhlédli jsme pohádky O dobrém osudu, O Otesánkovi a Obušku, z pytle ven. Byly milé, veselé i poučné.

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂