Den vody u prvňáčků

Světový den vody slavíme 22. března. My jsme si ve škole o vodě vyprávěli už 21. 3. a také si užili pokusy s vodou. Ale všechno pěkně po pořádku.

První vyučovací hodinu jsme vyrazili před školu a v doprovodu paní vychovatelky Radky Černohousové si vyprávěli o vodě. Voda ovlivňuje nás všechny, je potřebná, důležitá, a proto ji musíme chránit. 

Co pro vodu můžeme udělat? Můžeme změnit způsob, jakým ve svém životě vodu používáme. VODU ŠETŘIT! Na tom jsme se všichni shodli a našli způsoby, jak s vodou hospodařit.

Vyzkoušeli jsme několik pokusů, dech se nám tajil a čekalo na nás nejedno překvapení. Pozorovali jsme obrázky, přírodu, okolí školy. 

Odměnou pro nás byl dobrý pocit, že můžeme i my, malí školáčci, s ochranou vody pomoci…stejně jako malý kolibřík. Patron DNE VODY….jeho obrázek nyní zdobí naše třídní umyvadlo.

Prvňáčci a paní učitelka Petra Dvořáčková

 

Zdroj obrázku: https://www.ovodarenstvi.cz/clanky/svetovy-den-vody-ve-znameni-cistoty-a-zdravi/

 

Slavíme DEN VODY…akce začíná!

Čáry, máry….co to bude?

Míchání vody a oleje.

A to je výsledek….pokus s barvami

Na závěr jsme vyčistili jezírko.