Putování za velikonočním zajícem

Zatímco se naši spolužáci, kteří se hlásí na střední školy a budou skládat přijímací zkoušky, soustředili a opakovali český jazyk a matematiku, my ostatní jsme si připomenuli Velikonoční svatý týden a putovali po stanovištích jednotlivých tříd. Doprovázel nás Zajíček v podání paní učitelky Evy Landsingerové, která celý projekt bezvadně připravila. 

Mgr. Blanka Roháčková

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂