Školní výlet

Ve středu 14.6. jsme se vydali vlakem na výlet do Litic nad Orlicí. Během prohlídky hradu jsme se dozvěděli pár cenných informací o založení hradu rodem Půticů i o jeho další historii z doby Jana Lucemburského. Počasí nám přálo a při zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili u krásné dřevěné kapličky, abychom se nasvačili.