Den vody

 V úterý 21.3.  nám paní vychovatelka Černohousová vyprávěla o problematice nedostatku vody a způsobech šetření s touto přírodní surovinou. V druhé části programu nám ukázala pár zajímavých pokusů s vodou.

       

Akce na březen

Náhledový obrázek ze zdroje: https://pixabay.com/cs/

1. 3. – 27. 3. – Aktivity na téma: BŘEZEN  – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

16.3. – Knihovna Pohádka

21. 3. – Den vody – pokusy s vodou

27. 3. – 31. 3. – Týden zdravých svačinek

28. 3. – připomenutí Dne učitelů

Posted in 4.C

Den bez aktovek

  V pátek 27.  ledna se někteří žáci a učitelé zapojili do celoškolní akce ,,Den bez aktovek.“ Učení si přinesli v nápaditých kufříkách, koších či izotermických přenoskách.

O nápaditost nebyla nouze.

Zdroj obrázku: 

Posted in 4.C

Akce na únor

  • 3.2. – Pololetní prázdniny
  • 13.2. – 17.2. Jarní prázdniny
  • 20.2. – 24.2. Dopravní výchova 1. – 5. ročník pracovní listy
  • 23.2.  – Projekt ,,Žijeme zdravě“ -2. část v době 3. – 5. vyučovací hodiny
  • Zdroj obrázku: pixabay.com
Posted in 4.C

Knihovna ,Pohádka“

 Ve čtvrtek 26.1. ráno jsme se vypravili do knihovny ,,Pohádka“. Knihovnice paní Horská měla pro nás připraven povídání o dětských říkadlech, ve kterých je ukrytý  příběh. Nevěříte? Zamyslete se, jaký příběh je ukrytý třeba v říkadle Šel Janeček na kopeček.   

         

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 4.C

Informace školní jídelny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s platností od 1. 2. 2023 jsme nuceni z důvodu zdražení potravin a energií navýšit částku za stravu ve školní jídelně a ubytování na internátu. Chceme tak udržet kvalitu potravin pro vaše děti a jejich pohodlí.

V příloze této zprávy naleznete tabulku s cenami a dalšími potřebnými informacemi. Prosíme ten, kdo má trvalý příkaz o navýšení částky, aby měly děti dostatek peněz v únoru na svých účtech.

Připomínáme, že platba musí být připsána vždy do 20. dne předešlého měsíce. Své finanční zůstatky si kontrolujte přes web. stránku nebo mobilní aplikaci www.strava.cz kód školní jídelny 3225. Přihlašovací údaje jste obdrželi, při podpisu přihlášky ke stravě. Pokud se vám nedaří se přihlásit, požádejte si o nové uživatelské heslo. Kontakty na školní jídelnu +420 777 725 340 nebo na e-mailu odhlasky@neslhk.com.

Po rozsáhlé kontrole stavu kont strávníku jsme zjistili, že některé děti nemají dostatečné finanční prostředky na stravu. V příloze vám zasíláme důležité informace k odebíraní stravy. Prosíme vás o řádné přečtení!

Upozorňujeme Vás, že pokud děti nebudou mít k prvnímu únoru 2023 dostatečné finanční prostředky na účtu, nebudou moct odebírat stravu v naší školní jídelně. Pokud máte dotazy týkající se ke školnímu stravování, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem

Lukáš Ende, vedoucí školní jídelny

Posted in 4.C

Akce na měsíc leden

12.1. – Žákovský senát

16.1. – 20. 1. Autoevaluační týden

19.1. – Knihovna Pohádka

26.1. – Projekt Žijeme zdravě – Zdravé zuby

  1. 1. – Den bez tašek

31.1. –  Předání Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí  a ,,Pololetní dovádění“

Zdroj obrázku: Pixabay

Posted in 4.C

Muzeum Nové Město nad Metují

 Dne 20. prosince jsme se vypravili exkurzi do muzea v Novém Městě nad Metují.  V rámci vzdělávacího programu ,,Kouzlo Vánoc“ jsme se dozvěděli více o tradici Vánoc a narození Ježíška.  S výkladem pracovnice Muzea jsme si mohli prohlédnout nádherné ručně tesané betlémy.

Posted in 4.C

Akce na prosinec

8.12. (čtvrtek) – Divadlo Drak představení ,,O bílé lani“

13.12. (úterý) – Vánoční exkurze – tematická výstava v  muzeu v Novém Městě nad Metují. (Spolek rodičů Patron připívá částkou 100 Kč na žáka)

14.12. (středa) – Řemeslný den – výroba vánočních dárků

15.12. (čtvrtek) – Projekt ,,České Vánoce“ – dopoledne projektové vyučování, odpoledne od 14:30 -17:00 hodin vánoční jarmark s možností posezení v kavárně

21.12. (středa) – Filmová pohádka ,,Největší dar“ – představení v kině Cinestar

22.12.(čtvrtek) – Třídní besídka

23.12. (pátek) – 2.1. (pondělí) – Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3. ledna)

Náhledový obrázek: Pixabay

 

Posted in 4.C

Vitamínový den

  V úterý 22.11. jsme se sešli ve třídě s nadílkou vitamínů. Děti si přinesly ke svačině spoustu nakrájené zeleniny, ovoce a celozrnné pečivo. Po společném úvodu si děti samostatně vypracovaly úkoly v pracovním listě a v poslední části projektu si ve skupinách vytvořily portrét . Inspirovány byly obrazem italského malíře Giuseppa Arcimbolda, 

    

Posted in 4.C

Akce na listopad

31.10. – 4.11. Světýlkový týden 

1.11. – 4.11. – Dopravní výchova – cesta do školy (pracovní listy)

2.11. – Plavání

9.11. – Plavání

10.11. – Knihovna Pohádka

15.11. – Projektový den  Etická výchova  Téma: společenské chování  

15.11. – Informační odpoledne pro rodiče 16 – 18 hodin

16.16. – Plavání

22.11. – Vitamínový den

23.11. – Plavání

30.11. – Plavání

Zdroj obrázku: fotografie autorky

Posted in 4.C

Plavecký výcvik

   Žáci druhých, třetí a čtvrté třídy docházejí od září do prosince na plavecký výcvik, který organizuje Plavecká škola ZÉVA.  Děti jsou rozděleny do pěti družstev podle jejich plaveckých schopností a pod vedením instruktorů se učí různé základům plavání.

.   

Akce na říjen

5.10. – plavání

9.10. – 14.10. – projekt ,,Strom TÝMOVNÍK“ – téma Vesmír

12.10. – plavání

19.10. – plavání

26.10. a 27.10. – podzimní prázdniny

31.10. – 4.11.  – Světýlkový týden

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos

Posted in 4.C

Bezpečné nábřeží

Ve čtvrtek 8. září jsme šli na akci ,,Bezpečné nábřeží“.  Zblízka jsme viděli helikoptéru záchranné zdravotní služby, vybavení sanitky. Některé z nás zaujali policejní    psi.

                                               

                                               

  

Posted in 4.C

Plavání

I letos chodíme  v rámci tělesné výchovy na plavání.  Ve třetí třídě jsme se naučili základní plavecké prvky a nyní se ve svých dovednostech zdokonalujeme.  Během první hodiny nás pan učitel rozdělil do družstev. Těšíme se, co nového se naučíme v dalších lekcích.  

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Posted in 4.C

Svátky jara

Dne 12.4.proběhl na prvním stupni projektový den ,,Svátky jara“. Děti si prohloubily znalosti o historii  Velikonoc  a v druhé části projektu vytvořily spoustu velikonočních dekorací.

 

Strom LITERÁRNÍK – projekt

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti  si žáci 1.stupně přinesli do školy své přečtené knihy, aby své spolužáky seznámili s jejich autorem a dějem knihy.  Ve světě knížek tak určitě všichni našli spoustu poznání, tajů a dobrodružství. Na závěr projektu děti vytvořily  krásný strom Literárník.

PROJEKT ,,ŽIJEME ZDRAVĚ“

Ve čtvrtek 24.2. proběhl na prvním stupni projekt Žijeme zdravě – druhá část. Obsahově byl zaměřen na zdravý životní styl, poskytování první pomoci a ve třetím až pátém ročníku také na ochranu osobní bezpečnosti na sociálních sítích.

Zdroj obrázku:/mladyzdravotnik.cz/