Pololetní dovádění

    Ve čtvrtek 1. února si každá ze tříd 1. stupně vytvořily v rámci Pololetního dovádění samostatný program. Byl to den plný her. Děti si spolu s třídními učitelkami hrály stolní a deskové hry.  V druhé části dne si každá třída užila svůj samostatný program. Páťáci se protáhli v tělocvičně, čtvrtá třída navštívila Muzeum východních Čech a třeťáci si vyšli do pizzerie ve Stromovce.