Knihovna Pohádka

 V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti absolvovali žáci 1. až 5. třídy  besedy v knihovně Pohádka na Moravském předměstí. Knihovnice paní  Redererová vždy pro žáky připravila zajímavé seznámení s knihami a jejich autory. V závěru si děti mohly prohlédnout knihu dle svého zájmu.