Ovoce do škol

Projekt „Ovoce do škol“ byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. I v letošním školním roce 2023/2024 jsme v projektu zapojeni. Jedná se o školní projekt Evropské unie s finanční podporou EU. Spolufinancován je z prostředků Ministerstva zemědělství.

Základním cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Dětem je jedenkrát měsíčně zdarma dodáváno čerstvé ovoce, zelenina, ovocné šťávy a mléčné produkty. 

Garantem projektu za ZŠ pro žáky s NKS je Mgr. Petra Dvořáčková. 

 

 

Zdroj obrázku: https://www.skolasruby.cz/projekt-ovoce-do-skol