Ozvěny Ekofilmu v kině Centrál

Dne 19. a 20. září se žáci prvního a druhého stupně zúčastnili promítání filmů s ekologickou tématikou k Evropskému týdnu mobility. Akce si kladla za cíl populární formou přispět k seznámení dětí a mládeže s pozitivním způsobem uvažování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí, zvláště pak v oblasti dopravy.