Výlet do muzea Dr. Emila Holuba

12. června se žáci 6.C a 7.D vypravili do Holic V Čechách, do afrického muzea Dr. Emila Holuba. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě Dr. Holuba, zhlédli poučný film o jeho výpravách a zkusili si kvíz na interaktivní tabuli. Po návštěvě muzea jsme si dali úžasnou domácí limonádu a vyšli jsme si na poučnou stezku po Holicích. Vyplnili jsme pracovní list, který jsme poslali do slosování o ceny. Možná něco vyhrajeme!

Bc. Eva Landsingerová

Konference kreativního učení

Dne 13. 6. 2024 se zástupci tříd 9.E a 9.D zúčastnili Konference kreativního učení v Knihovně města Hradce Králové. Půl roku se tyto dvě třídy věnovaly animaci metodou Stopmotion. Díky velké pomoci umělce Tomáše Jajčíka a kreativní konzultantky Petry Kultové, kteří nás procesem tvoření prováděli, vzniklo celkem pět animovaných filmů. Na konferenci jsme pak dostali příležitost sdílet těžkosti během vznikání animací, ale hlavně radost z tvoření a výsledku, který rozhodně stojí za tu dřinu!
 
Konference, jak krásně vystihla Petra, byla jednou velikou oslavou dokončených děl zúčastněných škol z Královéhradeckého kraje. K takové oslavě pak patřilo bohaté občerstvení, program s vyráběním pro žáky, výstava rekvizit, výrobků a hlavně setkání, povídání a sdílení zkušeností. Toho se s velkou odvahou chopili žáci Tonička a Patrik z déčka a Ondra z éčka. Za to si vysloužili velkou zmrzlinu na závěr hezkého dne.
 
Konferenci tedy máme za sebou. Teď už se můžeme těšit na premiéru filmů.
 
Mgr. Iva Purmová
 

Návštěva Archeoparku Všestary

V pátek 24. 5. 2024 se žáci druhého stupně zúčastnili zážitkového programu v Archeoparku Všestary. Program byl velice zajímavý, žáci si vyzkoušeli život v pravěku, rozdělávali oheň pomocí dřívka, nahlédli do pravěké kuchyně a ochutnali vlastně upečený pravěký „chlebík“. Jako třetí zážitek si užili výrobu šperků z dostupných pravěkých surovin. Byl to neskutečný zážitek a všem se program velmi líbil.

Bc. Eva Landsingerová

Exkurze v elektrárně Opatovice

V rámci projektového vyučování Ekologie zblízka se žáci 8.C, 8.D a 9.C zúčastnili exkurze v uhelné elektrárně Opatovice. Za doprovodu odborníků měli možnost nahlédnout do útrob elektrárny kam se běžný člověk jen tak nedostane.

Mgr. Tomáš Dostálek

Lubor Netolický

Projektové vyučování: Mladý novinář

Ve čtvrtek 25. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování s názvem Mladý novinář. Prvním cílem bylo seznámit žáky s prací novináře a zásadami, kterými by se měl kvalitní novinář řídit. Dalším cílem bylo vyzkoušet si novinářskou činnost v praxi. Během dopoledne žáci vyrazili se svými učiteli ven a ptali se obyvatel ve městě na různé otázky. Následně si sami vyzkoušeli výrobu vlastního časopisu.

Mgr. Tomáš Dostálek

Planeta Země 3000 – Kambodža

Dne 15.4.2024 se žáci druhého stupně zúčastnili unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Jedná se o každoroční projekt, který pomáhá více než deseti tisícům pedagogů napříč celou Českou republikou demonstrovat poutavou a srozumitelnou formou učebně náročná témata a téměř sto padesát tisíc žáků a studentů motivovat ke vzdělání a osobnímu rozvoji. Letos se jednalo o program „ Kambodža – putování k tajemné hoře.“ Žáci se seznámili s poutavým dokumentem, který je zavedl do krás, zvyků a tradic Kambodže. Poukázal na život, kulturu a náboženství a nechal nahlédnout do jiného kouta světa. Součástí programu si žáci v rámci výuky mohou vyzkoušet i zajímavé pracovní listy, které jsou vytvořeny na základě zhlédnutého dokumentu. Jsme pyšní, že je naše škola součástí tohoto projektu.


Bc. Eva Landsingerová

Simulační hra pro 9. ročníky

V pondělí 8. dubna navštívila naší školu lektorka ze Střediska ekologické výchovy SEVER a společně s žáky z 9. ročníků si zahráli simulační hru Jak se žije v Podnebíně. Hra zábavnou formou představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hra byla vyvinuta speciálně pro žáky od 2. stupně ZŠ.

Mgr. Tomáš Dostálek

Projektové vyučování: Svátky jara

Ve středu 27. března se žáci 1. – 7. ročníků zúčastnili projektového vyučování zaměřeného na jaro a Velikonoce. Žáci 6. a 7. ročníků si pro své spolužáky z prvního stupně připravili zajímavá stanoviště s různými úkoly, za jejichž úspěšné splnění dostali žáci velikonoční odměnu.

Mgr. Tomáš Dostálek

 

Návštěva kina Centrál

Ve středu 27. března se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili promítání životopisného filmu Jeden život v kině Centrál. Film vypráví příběh humanitárního pracovníka Nicholase Wintona. Film sleduje Wintona, který se ohlíží za svou minulostí, kdy pomáhal skupinám židovských dětí v Němci okupovaném Československu, aby se mohly ukrýt a uprchnout v letech 1938-39, těsně před začátkem druhé světové války.

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.csfd.cz

Simulační hra „U jezera“

V úterý 13. února se žáci 6.C a 7.C zúčastnili simulační hry s názvem „U jezera“. Sehrání hry v kolektivu pomáhá pochopit souvislosti mezi nešetrným nakládáním s omezenými zdroji a následky poškození společného strategicky významného zdroje (v tomto případě vody v jezeře).

Mgr. Tomáš Dostálek

zdroj úvodního obrázku: www.sever.ekologickavychova.cz

 

Přednáška Policie ČR

V pondělí 22. ledna se žáci 6. – 9. ročníků zúčastnili přednášky Policie ČR. Přednáška se týkala obecných informací o Policii a také preventivního programu zaměřeného proti užívání návykových látek.

Mgr. Tomáš Dostálek

Vánoční radování

V úterý 21. 12. se v prostorách ZŠ pro žáky s NKS konala tradiční akce Vánoční radování. Během odpoledne měli návštěvníci možnost nasát vánoční atmosféru, zakoupit vánoční výrobky vytvořené žáky, zakousnout něco dobrého ve vánoční kavárně nebo se třeba vyfotit se sněhulákem.

Zdravá škola na 1. stupni – Vitamínový den

V rámci programu Zdravá škola proběhl v úterý 14. 11. 2023 na 1. stupni projekt Vitamínový den. Během dvou vyučovacích hodin si žáci popovídali o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví, vyráběli ovocné a zeleninové dobroty z přinesených či zakoupených potravin, vyzkoušeli si smyslové poznávání ovoce a zeleniny – například při ochutnávání vzorků se zavázanýma očima si užili spoustu legrace. Své vědomosti si ověřili ve kvízech výukových videí Fandíme zdraví. Témata z projektového dne využijeme i v jiných předmětech, především v prvouce, angličtině a výtvarné výchově.

 

INTELINO na naší škole

Dne 19.10. proběhla na naší škole akce pro 4 a 5 třídu s názvem „INTELINO“. Děti měli možnost hravou formou se seznámit s prvními kroky k programování a robotice. Byla možnost vyzkoušet si vláček ( s programováním jeho rychlosti, automatickém odpojování vagonů, ovládání vyhybek..), naprogramovat si jednoduchého robota puk (VEX1,2 a3) – jeho pohyb po vymezeném hřišti, báječní roboti (IQ, GO, EXP) kteří si krom pohybu zatancovali, dokázali přenášet náklad – kostky, byli ovladatelní ovladačem i programovatelní přes PC. Konala se i návštěva ve virtuálního světa – vyzkoušení brýlí OCULUS II a zahrát si hru ve virtuální realitě. Akce byla velmi úspěšná s velkým ohlasem u dětí, pod vedením skvělého a ochotného pana Františka Vlacha (proto na to bacha).

Mgr. Martin Lazorišák

Zdroj úvodního obrázku: www.intelino.com

Světový den stromů

Na prvním stupni proběhla tematická výuka ke světovému dni stromů. Stromy nám dávají kyslík, sílu a radost. Proto je objímáme. Děláte to také?

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.

V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V  České republice  připadá Den stromů na 20. října.

I my jsme si připomněli „Den stromů“ různými aktivitami. Podzim nám přináší inspiraci, v jeho režii je barevnost, která nás obklopuje všude kam se podíváme. Pozorovali jsme pestrost barev různých druhů stromů, vytvářeli různé dekorace z listů, hovořili o důležitosti stromů a jejich výsadbě. Žáci si zkusili i sazeničku malého stromečku zasadit. Uvědomovali jsme si, jak důležité jsou pro naši planetu lesy a stromy, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka a je potřeba přírodu chránit.

Projekt: Evropský den jazyků

Ve středu 18. října 2023 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

Zdroj úvodního obrázku: www.eurocentra.cz

Zdravá škola na 1. stupni – týden zjišťování tělesné kondice

V souvislosti se zařazením naší školy do sítě Zdravých škol České republiky se chceme i v tomto školním roce věnovat aktivitám podporujících zdravý vývoj žáků. Příkladem je i sledování fyzické zdatnosti žáků během školního roku. Poslední týden v září si tak každý učitel během hodin tělesné výchovy zaznamenal výsledky některých disciplín (střelba na koš, skok přes švihadlo, hod míčkem apod.), aby si je pak mohl porovnat s výsledky stejných disciplín na konci školního roku a zaznamenat případný posun ve výkonu. Některé třídy využily krásného počasí a připravily si sportování na čerstvém vzduchu – například skok do dálky ve 3.D. Jak je vidět, babí léto v přírodě se opravdu vydařilo.

Mgr. Lydie Zabavská

 

Ozvěny Ekofilmu v kině Centrál

Dne 19. a 20. září se žáci prvního a druhého stupně zúčastnili promítání filmů s ekologickou tématikou k Evropskému týdnu mobility. Akce si kladla za cíl populární formou přispět k seznámení dětí a mládeže s pozitivním způsobem uvažování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí, zvláště pak v oblasti dopravy.

 

Bezpečné nábřeží

Dne 7. 9. 2023 se uskutečnila akce Bezpečné nábřeží na Eliščině nábřeží v HK. Žáci si prohlédli techniku a pomůcky, které používají členové jednotek policie, hasičů, záchranné služby, vězeňské služby a celní správy. Nejvíce je zajímala práce kriminalistů, zejména snímání otisků. Dále je zaujalo vozidlo záchranné služby, hlavně jeho
vybavení. Za každý splněný úkol děti získaly razítko na kartičku. Když měly všechna razítka, vybraly si sladkou odměnu. Dětem se akce velice líbila a těší se na další ročník.

 

 

Šerpování prvňáčků

Zahájení školního roku 2023-2024 pro žáky třídy 1. C bylo opravdu slavnostní.
Za doprovodu svých rodičů se žáci odebrali do foajé naší školy, kde jim byl předán Pamětní list
a rukou paní učitelky byli šerpováni na prvňáčka.

4. září krásný den,
dnes se stávám prvňáčkem.
Už se těším do školy,
na děti a úkoly.

 

Výlet do Fajnparku

Včera 14. 6. 2023 jsme navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou. Jeli jsme vlakem a pak šli kousek pěšky. Během dopoledne jsme se vydováděli na různých atrakcích – jezdili jsme autíčky na safari, stříkali po sobě vodními děly, pohybovali jsme se v létajících talířích UFO, zdolávali jsme lezeckou stěnu, zkoušeli jsme svou sílu atd. Projeli jsme se místním vláčkem a poznali celou rozlohu parku. V poledne jsme se osvěžili v místní restauraci. Poté jsme se otužili ve vodním jezírku. Bylo velmi pěkné počasí a tak jsme si školní výlet společně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Blanka Roháčková, třídní uč. 9. D

Rozvrh 6. – 10. března

S ohledem na odjezd žáků a pedagogů na zimní kurz bude v týdnu 6. 3. až 10. 3. 2023 probíhat výuka na 2. stupni následovně:

6.C – beze změny (dle svého RH)

6.D – beze změny (dle svého RH)

7.C – beze změny (dle svého RH)

7.D – beze změny (dle svého RH)

8.C + 8.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 8.C podle rozvrhu třídy 8.C)

8.E – beze změny (dle svého RH)

9.C + 9.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 9.D podle rozvrhu třídy 9.D)

 

Mgr. Tomáš Dostálek

zdroj obrázku: www.pinterest.com

Pavučina vztahů

V pátek 24. února si žáci 8.C v rámci třídnické hodiny zahráli zajímavou hru s názvem Pavučina vztahů. Jejich úkolem bylo posílat si v kroužku klubíčko provázku a vzájemně si sdělovat pozitivní poselství či přání, které chtějí danému spolužákovi sdělit. Výsledkem byla jakási pavučina, která pak všechny spolužáky spojuje. Cílem této činnosti bylo rozvíjet schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou.

Mgr. Tomáš Dostálek

 

Přednáška MPHK

V úterý 7. února se žáci 8. ročníků zúčastnili přednášky od městské policie, kde se dozvěděli základní informace o trestním právu a odpovědnosti. Pod vedením zkušeného lektora se žáci dozvěděli například jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a jakou odpovědnost mají v určitém věku.

Mgr. Tomáš Dostálek

Pololetní dovádění

V úterý 31. ledna se žáci 6.D a 8.C zúčastnili společného pololetního dovádění v zábavním centru Fly Zone Park, kde si užili spoustu zábavy. Následně slavnostně obdrželi výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

Mgr. Tomáš Dostálek

Řemeslnický den v 8.C

V úterý 13. prosince proběhl v 8.C vánoční řemeslnický den, kde si žáci společně vytvořili výrobky na vánoční jarmark, který se bude konat v rámci odpoledního programu vánočního radování ve čtvrtek 15. prosince. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Měsíc filmu na školách

Dne 29. listopadu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci Měsíce filmu na školách, který se zaměřuje na československé dějiny. Po shlédnutí filmu s názvem Normalizovaná každodennost měli žáci možnost zapojit se do diskuze s pozvaným hostem, panem doktorem Jaroslavem Pinkasem z ÚSTR Praha. V poslední části programu se žáci se svými třídními učiteli věnovali tvorbě myšlenkových map.

Mgr. Tomáš Dostálek

Ekocentrum PALETA

Dne 21. listopadu žáci 8. ročníku navštívili ekocentrum PALETA v Pardubicích, kde pro ně bylo připraveno projektové vyučování na téma povodně. Při výuce vedené formou deskové hry jsme si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území a jakým způsobem se proti nim můžeme bránit. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.paleta.cz

Světýlkový týden v 8.C

V týdnu od 31. října do 4. listopadu se na ZŠ logopedické konal tzv. světýlkový týden, ve kterém jsme společně oslavovali svátky Dušiček, Halloweenu a podzim obecně. Součástí týdne byla i soutěž o nekrásnější třídu a také závěrečná dýňová slavnost ve třídě, na které jsme si společně vydlabali dýně, dali něco dobrého k jídlu a pití a užili si podzimní atmosféru.

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Logopedický týden

V týdnu od 5. do 9. září se žáci 8.C účastnili projektového vyučování zaměřeného na rozvoj jazyka a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, motoriky, paměti a prostorové orientace.

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj obrázku: www.freepik.com

Podzimní dýňová slavnost

Dne 21. října se na naší škole konala podzimní dýňová slavnost. Hlavní program tvořilo celkem osm připravených stanovišť, které si mohli návštěvníci z řad žáků, jejich rodičů a kamarádů projít a po jejichž absolvování na ně čekala odměna. Zároveň si návštěvníci mohli prohlédnout podzimní výzdobu vytvořenou žáky, pochutnat si na dýňové polévce ve školní kantýně nebo posedět u ohně a užít si společně podzimní atmosféru. 

Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a těšíme se na opětovné shledání v rámci zimní vánoční slavnosti, která se bude konat v prosinci!

 

 

 

Světýlkový týden

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 proběhl na Základní škole logopedické SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN. Vstup
školy zdobily strašidláci a vyřezané dýně se svíčkami. Také škola nenechala nikoho na pochybách, že
jsme na Halloweena zapomněli. Vstupní dveře, mezipatra a nástěnky byly plné strašidelných témat.
Od úterý pak byla připravena PODZIMNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠL, kde si zájemci mohli prohlédnout
výrobky a výtvory dětí. Zde se můžete podívat na naše výtvory.