Rozvrh 6. – 10. března

S ohledem na odjezd žáků a pedagogů na zimní kurz bude v týdnu 6. 3. až 10. 3. 2023 probíhat výuka na 2. stupni následovně:

6.C – beze změny (dle svého RH)

6.D – beze změny (dle svého RH)

7.C – beze změny (dle svého RH)

7.D – beze změny (dle svého RH)

8.C + 8.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 8.C podle rozvrhu třídy 8.C)

8.E – beze změny (dle svého RH)

9.C + 9.D – spojení (výuka bude probíhat ve třídě 9.D podle rozvrhu třídy 9.D)

 

Mgr. Tomáš Dostálek

zdroj obrázku: www.pinterest.com

Posted in 8.C

Pavučina vztahů

V pátek 24. února si žáci 8.C v rámci třídnické hodiny zahráli zajímavou hru s názvem Pavučina vztahů. Jejich úkolem bylo posílat si v kroužku klubíčko provázku a vzájemně si sdělovat pozitivní poselství či přání, které chtějí danému spolužákovi sdělit. Výsledkem byla jakási pavučina, která pak všechny spolužáky spojuje. Cílem této činnosti bylo rozvíjet schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu a podpořit pocit sounáležitosti se třídou.

Mgr. Tomáš Dostálek

 

Posted in 8.C

Přednáška MPHK

V úterý 7. února se žáci 8. ročníků zúčastnili přednášky od městské policie, kde se dozvěděli základní informace o trestním právu a odpovědnosti. Pod vedením zkušeného lektora se žáci dozvěděli například jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a jakou odpovědnost mají v určitém věku.

Mgr. Tomáš Dostálek

Pololetní dovádění

V úterý 31. ledna se žáci 6.D a 8.C zúčastnili společného pololetního dovádění v zábavním centru Fly Zone Park, kde si užili spoustu zábavy. Následně slavnostně obdrželi výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Vánoční poselství

Poslední den před Vánoci žáci 8.C vytvořili společně s třídním učitelem vánoční poselství, které vystavili na chodbě ve škole.

Celá třída 8.C Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023!

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Řemeslnický den v 8.C

V úterý 13. prosince proběhl v 8.C vánoční řemeslnický den, kde si žáci společně vytvořili výrobky na vánoční jarmark, který se bude konat v rámci odpoledního programu vánočního radování ve čtvrtek 15. prosince. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Měsíc filmu na školách

Dne 29. listopadu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci Měsíce filmu na školách, který se zaměřuje na československé dějiny. Po shlédnutí filmu s názvem Normalizovaná každodennost měli žáci možnost zapojit se do diskuze s pozvaným hostem, panem doktorem Jaroslavem Pinkasem z ÚSTR Praha. V poslední části programu se žáci se svými třídními učiteli věnovali tvorbě myšlenkových map.

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Ekocentrum PALETA

Dne 21. listopadu žáci 8. ročníku navštívili ekocentrum PALETA v Pardubicích, kde pro ně bylo připraveno projektové vyučování na téma povodně. Při výuce vedené formou deskové hry jsme si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území a jakým způsobem se proti nim můžeme bránit. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.paleta.cz

Divadelní představení R.U.R. 2.0

Dne 8. listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení R.U.R. 2.0 v divadle Drak. Žáci měli jedinečnou možnost zhlédnout moderní autorskou inscenaci na motivy klasického díla od spisovatele Karla Čapka.

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Světýlkový týden v 8.C

V týdnu od 31. října do 4. listopadu se na ZŠ logopedické konal tzv. světýlkový týden, ve kterém jsme společně oslavovali svátky Dušiček, Halloweenu a podzim obecně. Součástí týdne byla i soutěž o nekrásnější třídu a také závěrečná dýňová slavnost ve třídě, na které jsme si společně vydlabali dýně, dali něco dobrého k jídlu a pití a užili si podzimní atmosféru.

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Týden mobility v kině Centrál

V úterý 20. září se žáci 2. stupně zúčastnili naučného programu s názvem Týden mobility v kině Centrál v Hradci Králové. Viděli jsme několik naučných dokumentů o ekologickém cestování a přírodě. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.mzp.cz

Posted in 8.C

Logopedický týden

V týdnu od 5. do 9. září se žáci 8.C účastnili projektového vyučování zaměřeného na rozvoj jazyka a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, motoriky, paměti a prostorové orientace.

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj obrázku: www.freepik.com

Posted in 8.C

Podzimní dýňová slavnost

Dne 21. října se na naší škole konala podzimní dýňová slavnost. Hlavní program tvořilo celkem osm připravených stanovišť, které si mohli návštěvníci z řad žáků, jejich rodičů a kamarádů projít a po jejichž absolvování na ně čekala odměna. Zároveň si návštěvníci mohli prohlédnout podzimní výzdobu vytvořenou žáky, pochutnat si na dýňové polévce ve školní kantýně nebo posedět u ohně a užít si společně podzimní atmosféru. 

Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a těšíme se na opětovné shledání v rámci zimní vánoční slavnosti, která se bude konat v prosinci!

 

 

 

Světýlkový týden

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 proběhl na Základní škole logopedické SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN. Vstup
školy zdobily strašidláci a vyřezané dýně se svíčkami. Také škola nenechala nikoho na pochybách, že
jsme na Halloweena zapomněli. Vstupní dveře, mezipatra a nástěnky byly plné strašidelných témat.
Od úterý pak byla připravena PODZIMNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠL, kde si zájemci mohli prohlédnout
výrobky a výtvory dětí. Zde se můžete podívat na naše výtvory.