Měsíc filmu na školách

Dne 29. listopadu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování v rámci Měsíce filmu na školách, který se zaměřuje na československé dějiny. Po shlédnutí filmu s názvem Normalizovaná každodennost měli žáci možnost zapojit se do diskuze s pozvaným hostem, panem doktorem Jaroslavem Pinkasem z ÚSTR Praha. V poslední části programu se žáci se svými třídními učiteli věnovali tvorbě myšlenkových map.

Mgr. Tomáš Dostálek

Posted in 8.C

Ekocentrum PALETA

Dne 21. listopadu žáci 8. ročníku navštívili ekocentrum PALETA v Pardubicích, kde pro ně bylo připraveno projektové vyučování na téma povodně. Při výuce vedené formou deskové hry jsme si vyzkoušeli jakým způsobem působí povodně na naše území a jakým způsobem se proti nim můžeme bránit. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.paleta.cz

Divadelní představení R.U.R. 2.0

Dne 8. listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení R.U.R. 2.0 v divadle Drak. Žáci měli jedinečnou možnost zhlédnout moderní autorskou inscenaci na motivy klasického díla od spisovatele Karla Čapka.

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Světýlkový týden v 8.C

V týdnu od 31. října do 4. listopadu se na ZŠ logopedické konal tzv. světýlkový týden, ve kterém jsme společně oslavovali svátky Dušiček, Halloweenu a podzim obecně. Součástí týdne byla i soutěž o nekrásnější třídu a také závěrečná dýňová slavnost ve třídě, na které jsme si společně vydlabali dýně, dali něco dobrého k jídlu a pití a užili si podzimní atmosféru.

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Projekt: Evropský den jazyků

V pátek 21. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektového vyučování k Evropskému dni jazyků. Žáci se pomocí zajímavých aktivit seznámili s jazykovými skupinami, konkrétními jazyky a evropskými zeměmi. Součásti projektu byla i multikulturní výchova, kdy se žáci dozvěděli jaké jsou rozdíly mezi různými kulturami a diskutovali o problémech diskriminace, rasismu a xenofobie.

 

 

Mgr. Tomáš Dostálek

Mgr. Kateřina Boučková

Týden mobility v kině Centrál

V úterý 20. září se žáci 2. stupně zúčastnili naučného programu s názvem Týden mobility v kině Centrál v Hradci Králové. Viděli jsme několik naučných dokumentů o ekologickém cestování a přírodě. 

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj úvodního obrázku: www.mzp.cz

Posted in 8.C

Logopedický týden

V týdnu od 5. do 9. září se žáci 8.C účastnili projektového vyučování zaměřeného na rozvoj jazyka a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, motoriky, paměti a prostorové orientace.

Mgr. Tomáš Dostálek

Zdroj obrázku: www.freepik.com

Posted in 8.C

Podzimní dýňová slavnost

Dne 21. října se na naší škole konala podzimní dýňová slavnost. Hlavní program tvořilo celkem osm připravených stanovišť, které si mohli návštěvníci z řad žáků, jejich rodičů a kamarádů projít a po jejichž absolvování na ně čekala odměna. Zároveň si návštěvníci mohli prohlédnout podzimní výzdobu vytvořenou žáky, pochutnat si na dýňové polévce ve školní kantýně nebo posedět u ohně a užít si společně podzimní atmosféru. 

Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a těšíme se na opětovné shledání v rámci zimní vánoční slavnosti, která se bude konat v prosinci!

 

 

 

Světýlkový týden

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 proběhl na Základní škole logopedické SVĚTÝLKOVÝ TÝDEN. Vstup
školy zdobily strašidláci a vyřezané dýně se svíčkami. Také škola nenechala nikoho na pochybách, že
jsme na Halloweena zapomněli. Vstupní dveře, mezipatra a nástěnky byly plné strašidelných témat.
Od úterý pak byla připravena PODZIMNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠL, kde si zájemci mohli prohlédnout
výrobky a výtvory dětí. Zde se můžete podívat na naše výtvory.