Zdravá škola na 1. stupni – týden zjišťování tělesné kondice

V souvislosti se zařazením naší školy do sítě Zdravých škol České republiky se chceme i v tomto školním roce věnovat aktivitám podporujících zdravý vývoj žáků. Příkladem je i sledování fyzické zdatnosti žáků během školního roku. Poslední týden v září si tak každý učitel během hodin tělesné výchovy zaznamenal výsledky některých disciplín (střelba na koš, skok přes švihadlo, hod míčkem apod.), aby si je pak mohl porovnat s výsledky stejných disciplín na konci školního roku a zaznamenat případný posun ve výkonu. Některé třídy využily krásného počasí a připravily si sportování na čerstvém vzduchu – například skok do dálky ve 3.D. Jak je vidět, babí léto v přírodě se opravdu vydařilo.

Mgr. Lydie Zabavská