Šerpování prvňáčků

Zahájení školního roku 2023-2024 pro žáky třídy 1. C bylo opravdu slavnostní.
Za doprovodu svých rodičů se žáci odebrali do foajé naší školy, kde jim byl předán Pamětní list
a rukou paní učitelky byli šerpováni na prvňáčka.

4. září krásný den,
dnes se stávám prvňáčkem.
Už se těším do školy,
na děti a úkoly.