Přednáška Policie ČR

V pondělí 22. ledna se žáci 6. – 9. ročníků zúčastnili přednášky Policie ČR. Přednáška se týkala obecných informací o Policii a také preventivního programu zaměřeného proti užívání návykových látek.

Mgr. Tomáš Dostálek