Procvičování učiva pro deváťáky

Pro žáky devátých ročníků jsme ve školním roce 2023/2024 připravili aktivitu, která je zaměřena na procvičení a prohlubování učiva českého jazyka a matematiky.

Zájemci budou s pedagogem procvičovat látku, na kterou mohou u přijímacích zkoušek dle Cermatu narazit. Srozumitelnou formou jim vysvětlí, co budou potřebovat a čemu třeba dostatečně z výuky nerozumí. Zaměří se na modelové úlohy a cvičení, se kterými se Vaše děti na základní škole setkávají a tvoří značnou část přijímacích zkoušek.

Procvičování bude probíhat v období od 12. 2. do 8. 4. 2024, 1x týdně.

Pro žáky, kteří o opakování učiva nebudou mít zájem,  bude probíhat vyučování v kmenové třídě dle tematického plánu.

MATEMATIKA

PONDĚLÍ

1.        hodina

Pro žáky z 9. D

ÚTERÝ

1.        hodina

Pro žáky z 9. C

ČTVRTEK

1.        hodina

Pro žáky z 9. E

ČESKÝ JAZYK

PONDĚLÍ

        3. hodina

Pro žáky z 9. E

ÚTERÝ

2.        hodina

Pro žáky z 9. C

STŘEDA

3.        hodina

Pro žáky z 9. D

Deváťaci obdrží prostřednictvím třídních učitelů informační letáčky a mohou se přihlásit. V případě zájmu je nutné vrátit přihlášku do pátku 2. února 2024.

Tým pedagogů ZŠ

Zdroj obrázku:https://www.etaktik.cz/komplet-prijimacky-9-cesky-jazyk-a-matematika-e-learning-2024/