POCHVALA

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzdělávání, vzornou přípravu a trpělivost.

Vaše třídní učitelka Broňa Geržová

Posted in 1.C

Akce na měsíc DUBEN

  1. 4. 2021               Velikonoční prázdniny

  8. 4. 2021               Den ptactva – 1. – 5. ročník, tradiční soutěž v poznávání ptactva

  12. – 16. 4. 2021      Dopravní výchova – 1. – 5. ročník, pracovní listy, téma: Semafor

  26. – 30. 4. 2021    Projekt: Naše město – můj domov – 3. – 5. ročník, poznávání kulturních památek a historie města

  22. 4. 2021            Den Země – podpora ochrany životního prostředí, 1. – 5. ročník. Aktivita bude včas upřesněna (úklid okolí školy, péče o „zelenou čtyřku“)  

Termíny akcí budou upřesněny dle aktuální situace.

Posted in 1.C

VELIKONOCE

Milé děti, začínají nejkrásnější svátky jara. – VELIKONOCE. 

Od čtvrtka 1. 4. – 5. 4. 2021 máte volné dny a tak si je hezky užijte   

Sluníčko už hřeje a celá příroda se těší na jaro. K Velikonocům patří také velikonoční koledy a tak vám jednu z posílám.

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.

Přeji všem krásné velikonoční svátky.           

Posted in 1.C

Distanční výuka

Učivo v týdnu od 15. 3. – 19. 3. 2021
 
Slabikář 2 – str. 26-29
malý Slabikář –  str. 23-26
čtecí desky – individuální výběr článků ke čtení
Písanka – do str.17
 
Matematika – str. 7-10
malá matematika –  str. 4-7 
 
Prvouka – Oskar str. 47, 48/1,2
Posted in 1.C

Distanční výuka

Učivo v týdnu od 1. 3. – 5. 3. 2021
 
Slabikář 2 – str. 20 – 25
malý Slabikář –  str. 19 – 23
čtecí desky – individuální výběr článků ke čtení
Písanka – str. 4 – 9
 
Matematika – str. 1 – 6
malá matematika –  str. 1 – 3 
 
Prvouka – Oskar str. 45 – 46
Posted in 1.C

Projekt: Žijeme zdravě II. část

Ve druhé části projektu žijeme zdravě jsme věnovali úrazům, jejich prevenci a první pomoci.

Začali jsme s lékárničkou a jejím obsahem – teď už všichni víme, co se k čemu používá.
Nutnou součástí také bylo zopakování tísňových čísel a složek, které k nim patří. 
Pomocnou ukázkou k projektu nám byla rodina Neplechova. V jejich domě byly znázorněny situace, při kterých může hrozit nebezpečí úrazu. Vše jsme si vysvětlili a řekli si, jak těmto situacím přecházet.

Dále jsme rozlišovali předměty, které jsou a nejsou určené pro hraní, a které by nám mohly ublížit.

Prakticky jsme si vyzkoušeli například:

  • Ošetřit zraněného kamaráda
  • Uvázat trojcípý šátek
  • Uvést jedince do stabilizované polohy
Posted in 1.C

Akce na měsíc ÚNOR

Týden bez odpadu – 8. 2. – 12. 2. 2021

10. 2. 2021 – postřehový závod v terénu, zaměřeno na ochranu životního prostředí

Dopravní výchova – Chování ve městě /zařazeno do prvouky – pracovní list/

Žijeme zdravě – první pomoc, prevence úrazů

Posted in 1.C

Akce na měsíc LEDEN

 

6. 1.  2021   – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1. 2021   – Uzavření klasifikace

18. – 22. 1.   – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

22. 1. 2021   – Uzavření absence za 1. pololetí

27. 1. 2021   – Projektový den – ,,Žijeme zdravě,, (zdravé zoubky)

28. 1. 2021   – Pololetní vysvědčení – informace viz notýsek

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

(akce budou průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologickým opatřením)

 

Posted in 1.C

Mikulášská nadílka

V pátek 4. prosince zavítal do třídy 1.C Mikuláš se svou družinou.
Žáci si od Mikuláše nejprve vyslechli své pochvaly, poté prohřešky. Zlobiví žáci slíbili, že se polepší. Všichni si odnesli sladkou nadílku.

Posted in 1.C

Učivo od 9.11.-13.11.2020 – distanční výuka

  1. Živá abeceda –  velká do strany 55 (procvičení v online učebnici)
  2. Živá abeceda – malá do strany 38
  3. Matýskova matematika – velká do strany 47(procvičení v online učebnici)
  4. Matýskova matematika – malá do strany 20
  5. Psaní – uvolňovací cviky do strany 27 (nácvik dolního zátrhu)
  6. Psaní číslic do strany 6 (číslice 0)
  7. Prvouka – téma RODINA (strana 18-19)
Posted in 1.C

POCHVALA

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzdělávání, vzornou přípravu a trpělivost. Vaše třídní učitelka B. Geržová

Posted in 1.C

DEN ZVÍŘAT

Den zvířat se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy a naloďovací operace byla časově omezena.

Posted in 1.C

Logopedický týden – 7.9.-11.9.2020

V tomto týdnu bude u žáků probíhat intenzivní stimulace řečového vývoje, formou artikulačních cvičení, formou her na rozvoj sluchové percepce, zrakové percepce a prostorové orientace, diagnostika.

Výuka bude probíhat ve čtyřhodinových blocích (8,15-11,55 hodin).

Posted in 1.C

Organizace prvního školního týdne

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (2 hodiny) – třídnické hodiny 

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (3 hodiny) třídnické hodiny 

PÁTEK 4. 9. 2020 – (4 hodiny)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)

 

 

Posted in 1.C