Akce na měsíc ČERVEN

1. 6.                 Den dětí

1.6.                  Knihovna Pohádka

6. 6. – 10. 6.    Sportovně-relaxační týden ,,Liščí farma“

13. 6. – 17. 6.   Autoevaluační týden – II. pololetí

17. 6.               Končí činnost zájmových kroužků

28. 6.             Školní výlet

30. 6.             Zakončení školního roku – předávání vysvědčení

Posted in 2.C

Akce na měsíc KVĚTEN

https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-červen.html

4.5.2022  Knihovna Pohádka

12.5.2022  Výchovný koncert v Adalbertinu: ,,Žádný muzikant z nebe nespadl“ (vstupné bude hrazeno z fondu PATRON)

16.-20.5.2022 Dopravní výchova 

17.5.2022  Třídní schůzky

27.5.2022  Zvířátkový den

Posted in 2.C

Projektový den: SVÁTKY JARA

Dne 12.4.2022 proběhl projektový den: Svátky jara. Povídali jsme si o jaru, o blížících se Velikonocích a velikonočních zvycích – pomlázka, kraslice, beránek.                  V průběhu dne jsme si vytvořili zápichy – jarní kytičku a velikonoční vajíčko z korálků. Den se nám vydařil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Posted in 2.C

Strom LITERÁRNÍK

Březen – Měsíc knihy jsme zakončili projektovým dnem, ve kterém jsme se tvorbou listů podíleli na vytvoření stromu LITERÁRNÍK. Přinesli jsme si do školy svoje nejoblíbenější knížky a vyprávěli jsme si o nich.

Posted in 2.C

Akce na měsíc DUBEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-duben.html

 1.4.2022 – Den ptactva

6.4.2022 – Knihovna Pohádka

12.4.2022 –  Projektový den: Svátky jara

14.4.-15.4. 2022 –  Velikonoční prázdniny

18.4.2022 –  Velikonoční pondělí

22.4.2022 – Den Země – tematicky zaměřená vycházka s plněním úkolů

25.4.-29.4.2022 –  Dopravní výchova: Semafor

29.4.2022 – Čarodějnický den

Akce na měsíc – BŘEZEN

https://www.zahrada-centrum.cz/zahradkarsky-kalendar/mesic/brezen
1.3.2022 – Plavecký výcvik

8.3.2022 – Divadlo DRAK

8.3.2022 – Třídní schůzky (informativní)
15.3.2022 – Zelená burza rostlinek

22.3.2022 – Den vody (Podzemní voda)

29.3.2022 Zakončení plaveckého výcviku – plavecké závody
30.3.2022 Projektový den: Tvorba stromu LITERÁRNÍK (Březen – měsíc knihy)
Posted in 4.C

Akce na měsíc BŘEZEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-březen.html
1.3.2022 – Plavecký výcvik
2.3.2022 – Knihovna Pohádka

8.3.2022 – Divadlo DRAK (Šípková Růženka)

8.3.2022 – Třídní schůzky (informativní)
15.3.2022 – Zelená burza rostlinek

22.3.2022 – Den vody (Podzemní voda)

29.3.2022 Zakončení plaveckého výcviku – plavecké závody
30.3.2022 Projektový den: Tvorba stromu LITERÁRNÍK (Březen – měsíc knihy)
Posted in 2.C

Akce na měsíc ÚNOR

 
Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-ůnor.html
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. 2022 Jarní prázdniny
22. 2. 2022 Projekt: Pololetní dovádění
25. 2. 2022 – projekt ŽIJEME ZDRAVĚ – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu
 
Posted in 4.C

Akce na měsíc ÚNOR

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-únor.html
2. 2. 2022 knihovna Pohádka
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. 2022 Jarní prázdniny
22. 2. 2022 Projekt: Pololetní dovádění
25. 2. 2022 Projekt: ŽIJEME ZDRAVĚ – II. část – zaměřeno na zdravý životní styl a správnou životosprávu
 
Posted in 2.C

Jarní prázdniny

Zdroj obrázku: https://ddm.nmnm.cz/jarni-prazdniny/

Na základní škole logopedické v Hradci Králové proběhnou jarní prázdniny v týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022. 

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 14. 2. 2022.

Užijte si veselé a pohodové jarní prázdniny, milé děti a rodiče. Bronislava Geržová – třídní učitelka

Posted in 2.C

Akce na měsíc LEDEN

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-leden.html

 

 • 3. 1. – Nástup do školy, testování žáků

 • 5. 1. – knihovna Pohádka – dětská literatura a časopisy 

 • 6. 1. – Tři králové – připomenutí tradice ve třídě

 • 11. 1. – Třídní schůzka od 16 hodin

 • 12. 1. – projektové vyučování Žijeme zdravě (1. část)

 • 17. 1. – 21. 1.  Autoevaluační týden

 • 31. 1. – Výpis z vysvědčení za 1. pololetí, akce: POLOLETNÍ DOVÁDĚNÍ 

Posted in 2.C

Akce na měsíc – PROSINEC

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/31-tematicky-obraz-prosinec.html

Středa 1. prosince – Knihovna Pohádka

Úterý 14. prosince – Řemeslnický den – výroba vánočních dárků

Čtvrtek 16. prosince – Projekt České Vánoce

Pátek 17. prosince – Vánoční aktivity tříd

Pondělí 20. prosince až pátek 31. prosince – Vánoční prázdniny

Během prosincových akcí končí výuka dle rozvrhu.

Děti obdrží podrobné informace o tom, co si mají s sebou přinést do školy, do zápisníků.
Posted in 2.C

Projektový den – BEZPEČNĚ NA CESTĚ

V pátek 5. 11. 2021 proběhlo na naší škole projektové dopoledne s názvem BEZPEČNĚ NA CESTĚ, které bylo zaměřeno na osvojování pravidel silničního provozu a bezpečnou chůzi do školy. 

Během čtyř vyučovacích hodin jsme se zábavnou a hravou formou naučili poznávat dopravní značení a správně se chovat v silničním provozu. Také jsme se seznámili s možným nebezpečím, které nám může po cestě do školy hrozit, a snažili jsme si  vysvětlit, jak mu předejít.

Posted in 2.C

Akce na měsíc LISTOPAD

Zdroj obrázku: https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/41-tematicky-obraz-listopad.html
 • Dopravní výchova – pracovní listy s dopravní tématikou – téma: MOJE CESTA DO ŠKOLY – 1. – 5. 11. 2021
 • Návštěva knihovny POHÁDKA
 • Dopravní výchova – projektové dopoledne se zaměřením na pravidla silničního provozu a bezpečnou cestu do školy – BEZPEČNĚ NA CESTĚ – 5. 11. 2021
 • Pedagogická rada za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 8. 11. 2021
 • Vitamínový den – projektový blok se zaměřením na zdravý životní styl a správnou životosprávu – 9. 11. 2021 – dvě hodiny
 • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021
 • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin
 • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin
Posted in 2.C

Aktuality na měsíc ŘÍJEN

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

21. října 2021: Podzimní slavnost pro žáky, rodiče a širokou veřejnost v odpoledních hodinách v areálu školy

22. října 2021: den otevřených dveří 

22. října 2021 :poslední termín pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

Posted in 2.C

Aktuality na měsíc ZÁŘÍ

 

 • 1. září – Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 

 • 6. – 10. září – Logopedický týden – intenzivní logopedická péče

 • 21. září – Třídní schůzky

 • 27. září – Ředitelské volno

 • 28. září – Státní svátek – Den české státnosti

Posted in 2.C

LOGOPEDICKÝ TÝDEN

V týdnu od 6. 9. – 10. 9. 2021 proběhl Logopedický týden. Týden plný aktivit a her na procvičení jemné i hrubé motoriky, rozvoj zrakové a sluchové percepce a hlavně na procvičení správné výslovnosti a artikulaci jednotlivých hlásek. 


Posted in 2.C

Důležité informace

Ranní sraz žáků u školy

7,54 hodin

Prevence (covid-19)

Pravidelné větrání, dezinfekce a mytí rukou, hygiena, ve společných prostorách ochrana dýchacích cest, jednorázové ručníky, minimalizace kontaktu s jinými třídami

Testování žáků

Tři termíny: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Výjimka: žáci s ukončeným očkováním (min. 14 dnů od poslední dávky) nebo lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu.

Žáci, kteří se nebudou testovat a nemají udělenou výjimku, musí mít po celou dobu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest.

Lze přinést platný test z odběrového centra o negativním výsledku na covid-19.

Komunikace s pedagogy

Pro komunikaci s ostatními vyučujícími využívejte prosím emailové adresy pedagogů nebo kontaktujte třídního učitele.

Harmonogram prvního týdne školy

Středa 1. 9. 2021: 1 vyučovací hodina do 9,00 hodin

Čtvrtek 2. 9. 2021: 4 vyučovací hodiny s TU

Pátek 3. 9. 2021: třídnické hodiny, počet hodin dle rozvrhu

Posted in 2.C