Poslední úkoly pro druháky

Souhrnné procvičování a upevňování učiva druhého ročníku

Český jazyk:

 • abeceda
 • druhy vět
 • psaní písmene u, ů, ú
 • slova protikladná, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná
 • slovo, slabika, hláska, písmeno
 • psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • psaní slov uvnitř a na konci slov (B/P, D/T, Ď/Ť, V/F, Z/S, Ž/Š H/CH)
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě pě, vě mě
 • slovní druhy (podstatná výchova, slovesa, spojky,
 • psaní velkých písmen                                                                 

Matematika:

 • Aritmetika: sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky
 • násobení a dělení číslem 0, 1, 2, 3, 4, 5
 • Geometrie: geometrické tvary, tělesa
 • přímky, úsečky, měření délky úseček,
 • popisování přímek (malá písmena), úseček (velká písmena)
 • rýsování přímek a úseček, osová souměrnost
 • Hodiny – čtvrt, půl,  třičtvrtě, celá hodina

Prvouka:

Procvičování a upevňování učiva celého školního roku:

 • cesta do školy
 • podzim a proměny přírody
 • moje rodina
 • zima a proměny přírody
 • člověk, nemoc a úraz, hygiena
 • výživa, potraviny
 • orientace v čase – hodiny, kalendářní rok
 • jaro a jeho proměny v přírodě
 • ptáci, hospodářská zvířata
 • na louce, na poli
 • léto a proměny přírody

Učivo od 15.6.-19.6.2020

 Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem – procvičujeme velká písmena (zaslané pracovní listy)
Pondělípracovní list str. 30
Úterý:pracovní list str. 31
Středa: pracovní list str. 32-33
Čtvrtek: pracovní list str. 34-35 – procvičování učiva druhého ročníku
Pátek: pracovní list str. 36-38 – procvičování učiva druhého ročníku
Čítanka – str. 156-161
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 https://www.vcelka.cz/ Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva druhého ročníku – zaslané pracovní listy
Procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Násobení a dělení čísel 1, 2, 3, 4, 5, 10
Procvičování učiva geometrie – geometrické tvary, tělesa, přímky, úsečky, měření délky úseček,
popisování přímek (malá písmena), úseček (velká písmena), rýsování přímek a úseček, osová souměrnost,
Hodiny – čtvrt, půl,  třičtvrtě, celá hodina
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/…php
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Závěrečné opakování a procvičování učiva
Pracovní sešit: str. 53 – 56
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.
Hodně sil, trpělivosti a dobrou náladu.  Vaše paní učitelka Broňa Geržová

VLASTIVĚDA

Procvičovat učivo za 2. pololetí

18. – 20,století –  opakovat učivo

V. Havel – život a dílo (napiš deset vět a založ do desek)

Práce s učebnicí  – opakování základních informací

Posted in 5.C

Učivo od 15.6.-19.6.202

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: SLOVESA
UČEBNICE: str. 99-101  SLOVESA – čas,infinitiv,zvratná slovesa
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 34 – 35
Písanka – str. 30 – 31 (povolání, hra na kuchaře)
Čítanka – str. 146-147 H. K. Andersen – Sedmikráska
str. 149 L. Moore – Rostliny a živočichové
str. 159 báseň Červen, hádanky, pranostiky
(pokračujte ve čtení vlastních knih – ČTENÁŘSKÝ DENÍK)
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení mimo rozsah malé násobilky, písemné násobení
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 43-44
Geometrie – jednoduché konstrukce pomocí kružítka – trojúhelník
UČEBNICE geometrie: str. 58-59
PS Geometrie: str. 43-44
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: Živá příroda – houby, ochrana přírody
Učebnice: str. 45, 60-62
Pracovní sešit: str. 57-58
ZOPAKUJTE SI POZNATKY NA TÉMA ROSTLINY – učebnice str. 34 – 44
Posted in 3.D

Informace pro rodiče – učebnice

Vážení rodiče, školní rok se pomalu blíží do finále. 

Prosím o předávku učebnic ve čtvrtek 18.6.2020 nebo v pátek 19.6.2020.

(dle dohody s třídní paní učitelkou R. Volterovou)

Děti, které chodí do školy, učebnice předají ve třídě v pátek 19. 6.2020.

Nové učebnice pro třetí třídu všechny děti obdrží v září 2020.

Děkujeme za spolupráci. 

 

Posted in 3.D

Informace pro rodiče – učebnice

Vážení rodiče, školní rok se pomalu blíží do finále. 

Prosím o předávku učebnic v pondělí 22.6.2020 od 8,000-15,00 hodin.

Děti, které chodí do školy, učebnice předají ve třídě v pátek 19. 6.2020.

Nové učebnice pro třetí třídu všechny děti obdrží v září 2020.

Děkujeme za spolupráci. Broňa Geržová a Eva Šlechtová – třídní učitelky.

Učivo od 8.6.-12.6.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem – procvičujeme slovní druhy (zaslané pracovní listy)
Pondělí: pracovní list str. 23/1,2,3,4,5, pracovní list str. 24/1,2
Úterý: pracovní list str. 24/3,4, pracovní list str. 25/5,6
Středa: pracovní list str. 26/1,2,3,4,5,  27/6
Čtvrtek: pracovní list str. 27/7,8, pracovní list str. 28/1,2,3,4
Pátek: pracovní list str. 29 – test – slovní druhy
Písanka – str. 40
Čítanka – str. 151 – 155
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 https://www.vcelka.cz/ Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení číslem 10, procvičování učiva aritmetiky a geometrie
Pondělí: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 38 -39 pracujte s videem
Úterý: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 40-41 pracujte s videem
Středa: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 42 pracujte s videem
                malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 26
Čtvrtek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 19-21
Pátek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 22-25
Procvičování učiva – kartičky na násobení číslem 2, 3, 4, 5, 10 a dělení číslem 2, 3, 4, 5,10
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: LÉTO
Pracovní sešit: str. 50 – procvičování učiva
                           str. 51 – 52
Léto je jedno ze čtyř ročních období. Astronomické léto začíná 21. června. V létě je teplo. Dny jsou nejdelší. Slunce svítí většinu dne. Stmívání trvá velmi dlouho. V létě jsou 2 měsíce prázdnin. Chodíme se koupat.
Letní měsíce jsou: červen červenec prázdniny srpen prázdniny
Příroda v létě. Kvetou rostliny. Dozrává ovoce. Dozrává a sklízí se obilí.
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
VIDEA K MATEMATICE: Dělení 10, procvičování učiva (Matýskova matematika str. 38-42)
PONDĚLÍ:
38/1 https://www.youtube.com/watch?v=kgiFkc8lU80
38/2 = 38/2A https://www.youtube.com/watch?v=Zy96ePwrJT0
38/2B https://www.youtube.com/watch?v=2boQcS4sZ7I – navíc
38/3 https://www.youtube.com/watch?v=_fGmup-8n0o – podobné
39/1 https://www.youtube.com/watch?v=-2q1vcsXyPg
39/2 https://www.youtube.com/watch?v=tXL1IvTotVg
39/3 https://www.youtube.com/watch?v=tJvosl5xs04 – podobné
        https://www.youtube.com/watch?v=919fDGYhSwE – cvičení navíc
39/4 https://www.youtube.com/watch?v=2w1WxrsmgZA (označeno jako 39/5)
 
ÚTERÝ:
40/1 https://www.youtube.com/watch?v=iUgnIRxV8l8
40/2 https://www.youtube.com/watch?v=hZTZvCwb2Ek
40/3 https://www.youtube.com/watch?v=nQGUkr8kp58
40/4 – jiné cvičení –
         graficky znázorněné příklady – https://www.youtube.com/watch?v=DHWLbR8mkrs
40/5 https://www.youtube.com/watch?v=6L73lX9pLJU – tři příklady jsou navíc – závorky
41/1 https://www.youtube.com/watch?v=p3e6kT3kw8k
41/2 https://www.youtube.com/watch?v=QMeuzSiWWo8  – dva příklady navíc
 
41/3 – vysvětlení hodinhttps://www.youtube.com/watch?v=yOGBys-mXrk
41/3 https://www.youtube.com/watch?v=6LsfmkEr0fQ – podobné
 
STŘEDA: Geometrie
42/úvod https://www.youtube.com/watch?v=BsTA4hXBTK0
42/1 https://www.youtube.com/watch?v=BBfgJwmNSIA
42/2 https://www.youtube.com/watch?v=tN8JpUX7_uU
42/3 – jiné cvičení
           https://www.youtube.com/watch?v=UUSKs9O-AMw
           https://www.youtube.com/watch?v=V9M629XHX0Q
           https://www.youtube.com/watch?v=yaPZ9Q3TfSY
 
42/3 = 42/4 https://www.youtube.com/watch?v=TBTE8gx_73Q

Učivo od 8.6.-12.6.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: TVAROSLOVÍ – SLOVESA , procvičování učiva
UČEBNICE: str. 97 – 98  SLOVESA – číslo, osoba
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 32 – 33 (vypracuj úkoly na těchto stránkách, nauč se poučky)
Písanka – str. 28 – 29 (na str. 28 napiš libovolný diktát)
Čítanka – str. 144 – 145
(L. Moore – Rostliny, které nám pomáhají,  J. Tuwim – Zelenina)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
(pokračujte ve čtení vlastních knih – ČTENÁŘSKÝ DENÍK)
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva – násobení čísel 1-10, násobení mimo rozsah malé násobilky
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 42 (procvičování učiva)
Geometrie – střed úsečky, kolmice
UČEBNICE geometrie: str. 56 – 57– postup řešení přenášení a porovnávání úseček 
PS Geometrie: str. 41 – jednoduché konstrukce pomocí kružítka, přenášení a porovnávání úseček
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
Učebnice: str. 56  (Živá příroda – rostliny)
Pracovní sešit: str. 55 – procvičování
ZOPAKUJTE SI POZNATKY NA TÉMA ROSTLINY – učebnice str. 34 – 44
Posted in 3.D

Učivo od 1.6.-5.6.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Souhrnné opakování učiva druhého ročníku
Pondělí: učebnice str. 105/1, 2, 4 – SLOH
                pracovní sešit str. 41
Úterý: učebnice str. 106/1, 3, 4 – pracuj podle zadání
            pracovní sešit str. 42
Středa: učebnice str. 108/13 – DIKTÁT
              pracovní sešit str. 43
Čtvrtek: učebnice str. 107 – ústně
               pracovní sešit str. 44
Pátek: učebnice str. 108/9, 10, 11, 12 – pracuj podle zadání
             pracovní sešit str. 45
Písanka – str. 38 – 39
Čítanka – str. 145 – 150
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 https://www.vcelka.cz/ Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení číslem 5 a násobení číslem deset (děti se musí naučit násobky čísla 5 a 10)
Pondělí: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 33 pracujte s videem
Úterý: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 34, 35/1,2 pracujte s videem
Středa: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 35/3,4, 36 pracujte s videem
Čtvrtek: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 37 pracujte s videem
Pátek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 17-18
 • procvičování učiva – kartičky na násobení číslem 2, 3, 4, 5, 10 a dělení číslem 2, 3, 4, 5
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: U VODY A VE VODĚ
Učebnice: str. 60 – 61
Pracovní sešit: str. 48 – 49
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová

 

VIDEA K MATEMATICE: Dělení číslem 5 (Matýskova matematika str. 33 – 37)
PONDĚLÍ:
33/1 https://www.youtube.com/watch?v=YsUpQdqfY78
33/2 = 33/2A https://www.youtube.com/watch?v=o_Jd_UlZcKM
33/2B https://www.youtube.com/watch?v=Yi_xFF2zJCY – navíc
33/3 https://www.youtube.com/watch?v=O2gySdZJ-nQhttps://www.youtube.com/watch?v=QMeuzSiWWo8
ÚTERÝ:
34/1 https://www.youtube.com/watch?v=-sX5JnJdsBY
34/2 https://www.youtube.com/watch?v=EXzjX457WwM
34/3 https://www.youtube.com/watch?v=nBXepmwfK4s – podobné
35/1 https://www.youtube.com/watch?v=dXyd7HBoEmY – dvě dvojce příkladů jsou navíc
35/2 https://www.youtube.com/watch?v=CUVtGZMXzdw
STŘEDA:
35/3 https://www.youtube.com/watch?v=A09QDfaMYVg
35/4 https://www.youtube.com/watch?v=S_4QEXFZddU
Násobení číslem 10
36/1 https://www.youtube.com/watch?v=Oz1qamOXaaY
36/2 https://www.youtube.com/watch?v=6K9Z9hRp6Gs
36/3 https://www.youtube.com/watch?v=CJGr1DABldM
ČTVRTEK:
37/1 https://www.youtube.com/watch?v=3kXmT2vzzc8
37/2 https://www.youtube.com/watch?v=9LdRiDSXTwU
37/3 =37/3A https://www.youtube.com/watch?v=bZrehIhYveU
37/3B https://www.youtube.com/watch?v=BdjrUqKTWCc – navíc
37/4 https://www.youtube.com/watch?v=1mj3-Yt0Poc

 

Učivo od 1.6.-5.6.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Procvičování učiva
UČEBNICE: str. 95 – procvičování vyjmenovaných slov po S, V, Z
str. 96 – SLOH – pořadí vět v příběhu
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 30 – 31
Písanka – str. 26 – 27   (pro chytré makovičky, přepis básně: ČERVEN)
Čítanka – str. 140 – 141
(Jan Čarek – Jen mít oči k vidění, Hádanky, Čtení o včelkách)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
(pokračujte ve čtení vlastních knih – ČTENÁŘSKÝ DENÍK)
 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva, přenášení a porovnávání úseček
UČEBNICE geometrie: str. 55 – postup řešení přenášení a porovnávání úseček 
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 41 (procvičování učiva)
PS Geometrie: str. 40 – jednoduché konstrukce pomocí kružítka, přenášení a porovnávání úseček
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: PLODY A KVĚTY
Učebnice: str. 43, 44, 37 – užitkové rostliny
Pracovní sešit: str. 54/12, 13, 55/14
Posted in 3.D

Učivo v týdnu od 25.5-29.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Spojování vět do SOUVĚTÍ (budeme potřebovat pracovní list str. 112 O SPOJKÁCH)
Pondělí: učebnice str. 102/1,2,3,4 – SLOH
                pracovní sešit str. 36/1a,b, 36/2,3,4,
Úterý: učebnice str. 103/1 + přečíst žlutý rámeček, 103/2,3 – ústně, 103/4 – napiš do sešitu
             pracovní sešit str. 37
 Středa: učebnice str.  104/7 – DIKTÁT
                pracovní sešit str. 38
Čtvrtek: učebnice str. 104/5 – ústně, 104/6 – napiš do sešitu
                pracovní sešit str. 39
Pátek: učebnice str. 104/8 – ústně, 104/9 – napiš do sešitu
             pracovní sešit str. 40
Písanka – str. 36 – 37
Čítanka – str. 141 – 144
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Násobení číslem 5 (děti se musí naučit násobky čísla 5)
Pondělí: procvičování učiva – kartičky na násobení číslem 2, 3, 4 a dělení číslem 2, 3, 4
                Nově si do sešitu vypíšeme násobky čísla 5
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 30 pracujte s videem
Středa:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 31 pracujte s videem
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 32 pracujte s videem
Pátek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 16
             procvičování učiva – kartičky na násobení 2, 3, 4, 5 a dělení číslem 2, 3, 4
 
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: LESNÍ BYLINY, ŽIVOČICHOVÉ V LESE
Učebnice: str. 57 – 59
Pracovní sešit: str. 47
Procvičovací test: Na louce a na poli
 
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
VIDEA K MATEMATICE: Násobení číslem 5 (Matýskova matematika str. 30 – 32)
 Úterý:
30/1 https://www.youtube.com/watch?v=W0qNob8RO1Q
30/2 https://www.youtube.com/watch?v=KjoieEw-ucM
30/3 https://www.youtube.com/watch?v=4-0xYdnX5j0
Středa:
31/1 https://www.youtube.com/watch?v=oLJlYi6Bnag
31/2 https://www.youtube.com/watch?v=p2ToMcXLYOc – dva příklady navíc
31/3 https://www.youtube.com/watch?v=uv0vlf1qns0
31/4 = 31/4A https://www.youtube.com/watch?v=vslTj_dYSkI
31/4B https://www.youtube.com/watch?v=iYwEwcxKbiE – navíc
Čtvrtek:
32/1 https://www.youtube.com/watch?v=Kb3io5uWgK4
32/2 https://www.youtube.com/watch?v=NBxl4MjluHc – dva řádky navíc
32/3 https://www.youtube.com/watch?v=n-GkmovdVIw
32/4 https://www.youtube.com/watch?v=u5eHD0H6ZmM

Učivo v týdnu od 18.5.-22.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Psaní velkých písmen – VLASTNÍ JMÉNA, MÍSTNÍ JMÉNA
Pondělí: učebnice str. 99/1, 99/2 – vše ústně, 99/2a – jména vypiš do sešitu,  99/2b – ústně
                pracovní sešit str. 33/1a, 33/1b,
Úterý: učebnice str. 99/3 – ústně, 99/4 – napiš do sešitu, 99/4a – podtrhni vlnovkou v sešitě,     
             99/4b – ústně
             pracovní sešit str. 33/2,3
 Středa: pracovní sešit str.33/4, 34/1 b
               učebnice str. 100/5, 5 a – ústně,  101/5 – DIKTÁT
Čtvrtek: učebnice str. 100/1, 100/2, 100/3 – vše ústně,  100/3a, 100/3b – napiš do sešitu
                pracovní sešit str. 34/2, 3, 35/1
Pátek: učebnice str. 101/1 – ústně, 101/2 – do sešitu, 101/3 – ústně, 101/ 4 – do sešitu,
             101/7 – ústně
             pracovní sešit str. 35/2, 3
Písanka – str. 34-35
Čítanka – str. 136 – 140
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení

 

Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení číslem 4 (děti se musí naučit násobky čísla 4)
Pondělí: procvičování učiva – kartičky na násobení číslem 2,3,4 a dělení číslem 2,3
                vypiš násobky čísel 2, 3, 4 do sešitu
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 27 pracujte s videem
Středa:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 28 pracujte s videem
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 29 pracujte s videem
Pátek: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 15
             procvičování učiva – kartičky na násobení a dělení číslem 2,3,4
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka 
Zadaný úkol: V LESE A U LESA
Učebnice: str. 55 – 56
Pracovní sešit: str. 46 – 47 
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
VIDEA K MATEMATICE:
Úterý: M 6. díl – str. 27 – DĚLENÍ ČÍSLEM 4
27/úvod https://www.youtube.com/watch?v=izWIWmX_Oe4
27/1 https://www.youtube.com/watch?v=d8cUAOtirLA
27/2 = 27/2A https://www.youtube.com/watch?v=l13SA2gDR7w
27/2B https://www.youtube.com/watch?v=tkKJY2n-5QM– navíc
27/3 https://www.youtube.com/watch?v=p4Mj4sRydBA– dva příklady navíc
 
Středa: M 6. díl – str. 28 – PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
28/1 https://www.youtube.com/watch?v=0zGnFHu-2iw– podobné
28/2 https://www.youtube.com/watch?v=zI1ZPYrXnaY
28/3 https://www.youtube.com/watch?v=gifVBeWXQKE– příklady jsou přeházené
 
Čtvrtek: M 6. díl – str. 29 – PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
29/1 https://www.youtube.com/watch?v=7sBGGB0xzJ4– dvě dvojice příkladů jsou navíc
29/2 https://www.youtube.com/watch?v=1DKFX7d6UdA
29/3 https://www.youtube.com/watch?v=L5FR0pJgayU
29/4 https://www.youtube.com/watch?v=IJI6w8LcQYU

 

Posted in 2.C

Učivo v týdnu 11.5.-15.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: PŘÍSLOVCE, ČÁSTICE, CITOSLOVCE, procvičování slovních druhů
Pondělí: pracovní list (slovní druhy – příslovce) str. 110
                pracovní sešit str. 30/1
Úterý: pracovní list (slovní druhy – částice) str. 114, uvozují samostatné věty a to jsou: VĚTY PŘACÍ
            pracovní list (slovní druhy – citoslovce) str. 115
Středa: pracovní sešit str. 30/2,3 , str. 31/1,2,3, – příběh o Fíkovi v naší čítance není
               učebnice str. 98/7b – DIKTÁT
Čtvrtek: pracovní sešit str. 32, učebnice str. 97/1 – napiš do sešitu a rovně podtrhni podstatná jména
               učebnice str. 97/2 – do sešitu, 97/3 – ústně
Pátek: učebnice str. 97/4, 5 – podle zadání, 98/8- ústně,98/9, sloh: 98/1, 1a, 1b, 1c, 1d
Písanka – str. 32-33
Čítanka – str. 132 – 135
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Procvičování učiva, délka úsečky
                        Násobení číslem 4 (děti se musí naučit násobky čísla 4)
Pondělí: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 6 – 9
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 22 – 23 pracujte s videem
Středa: malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 10 – 13
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 24 – 25  pracujte s videem
Pátek: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 26 pracujte s videem
            malá Matýskova matematika – procvičovací sešit str. 14
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení a kartičky na násobení a dělení čísel 2,3
Nově –  násobení čísla 4.
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Procvičování učiva
Učebnice str. 54 – odpovědi na otázky (využijte učebnice i pracovní sešity – učivo si vždy vyhledejte)
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
ÚTERÝ:
22/1 https://www.youtube.com/watch?v=_MptraHzffM
22/2 https://www.youtube.com/watch?v=xRtCzmJAGNg
22/3 https://www.youtube.com/watch?v=4JBw0ZC9EXk (v řadě čísel je jedno přidané)
22/4 https://www.youtube.com/watch?v=FUUE37O2RX0 – podobné cvičení – HODINY
Geometrie – úsečky
23/1A https://www.youtube.com/watch?v=wBDLirJP8yY
23/1B https://www.youtube.com/watch?v=2C6_ezxKIU4
23/1C https://www.youtube.com/watch?v=XcYi8xSsHSg
23/2A https://www.youtube.com/watch?v=L-uBJtz-iVM
23/2B https://www.youtube.com/watch?v=Gl5rLJZKiiQ
23/2C https://www.youtube.com/watch?v=k9HgEUnn8rg – navíc
23/3 https://www.youtube.com/watch?v=Q59FWcIJWXY
ČTVRTEK:
Násobení číslem
24/1 https://www.youtube.com/watch?v=RYRK48toOCE
24/2 https://www.youtube.com/watch?v=v–AnYFzInE
24/3 https://www.youtube.com/watch?v=KP-YWFAJbEg
25/1 https://www.youtube.com/watch?v=KP-YWFAJbEg
25/2 https://www.youtube.com/watch?v=S3VR_CGo3mA (dva příklady navíc)
25/3 https://www.youtube.com/watch?v=n04oAsBnC0Q
25/4A https://www.youtube.com/watch?v=xhNwzWPP6oI – navíc
25/4 = 25/4B https://www.youtube.com/watch?v=niKasYGIfXA
PÁTEK:
26/1 https://www.youtube.com/watch?v=Df8L3KsLqOk – jedna dvojice příkladů je jiná
26/2 https://www.youtube.com/watch?v=-VnoswBIHoQ
26/3 https://www.youtube.com/watch?v=9Feruqr155E – jeden příklad navíc
26/4 https://www.youtube.com/watch?v=xCFs0JaZGE0
Posted in 2.C

Učivo v týdnu od 4.5.-8.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY
Pondělí: pracovní list (slovní druhy – přídavná jména)) str. 102-105, cvičení na str. 105/9 napiš do sešitu
Úterý: pracovní list (slovní druhy – zájmena) str. 107
Středa: pracovní list (slovní druhy – číslovky) str. 109
Čtvrtek: pracovní sešit str. 28 – 29
Pátek: státní svátek
Písanka – str. 30 – 31 (rýmy:  mamka – Blanka, táta – Sváťa, sestřička – Anička, bratříček –  Daníček atd.)
Čítanka – str. 118 – 119 Svátek maminek 10. 5. 2020, str. 130 – 131
(zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení číslem 3 (děti se musí naučit násobky čísla 3)
Pondělí: malá Matýskova matematika – procvičovací str. 3 – 4
               Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 15 –  pracujte s videem
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 16 – 17 pracujte s videem
Středa:   Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 18 – 19 pracujte s videem
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 20 – 21  pracujte s videem
Pátek: státní svátek
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení a kartičky na násobení a dělení 2.
Nově na násobení a dělení 3.
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: SVÁTEK MATEK
Pracovní sešit str. 44
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
PONDĚLÍ:
15/1 https://www.youtube.com/watch?v=Bs7eTg1Z9q0
15/2 https://www.youtube.com/watch?v=SajICoZGqVA
15/3 https://www.youtube.com/watch?v=gyLLOrp42XI – podobné
ÚTERÝ:
16/1 https://www.youtube.com/watch?v=bhM2e-X4pEU – dvě dvojice příkladů jsou navíc
16/2 https://www.youtube.com/watch?v=t9BKbKceyvE
16/3 https://www.youtube.com/watch?v=pOwQFDgeHiY
16/4 https://www.youtube.com/watch?v=ViVby9hip54
Násobení číslem 1
17/1 https://www.youtube.com/watch?v=RtQg2RW-puM
17/2 https://www.youtube.com/watch?v=K-T-SWm0Pgg
17/3 = 17/4 https://www.youtube.com/watch?v=kK_7Le_SABE
STŘEDA:
Dělení číslem 1
18/1 = 18/1A https://www.youtube.com/watch?v=DBe7f5-rzM0
18/2 = 18/1B https://www.youtube.com/watch?v=t9l9nF7qDVQ
Navíc – https://www.youtube.com/watch?v=6WnvRVlZrJ0
18/3 https://www.youtube.com/watch?v=WkP_Lf_5wDw – podobné
Násobení číslem 0
19/1 https://www.youtube.com/watch?v=e87UrDo7etI
19/2 = 19/2A https://www.youtube.com/watch?v=NtXsyOzW43c
            19/2B https://www.youtube.com/watch?v=EoiLyVk3kVg – navíc
19/3 https://www.youtube.com/watch?v=YEW09dPMdPM – uvedeno víc příkladů
 ČTVRTEK:
20/1 https://www.youtube.com/watch?v=x8HWU_tSOz4 (pozor v PS je chyba – 30:10 =40)
20/2 https://www.youtube.com/watch?v=0mUHg1Pb32k – podobné – je uvedeno více příkladů
20/3 https://www.youtube.com/watch?v=s9yifPXWx6E – podobné – je uvedeno více příkladů
20/4 https://www.youtube.com/watch?v=kTAt_RE5cx8
20/5 https://www.youtube.com/watch?v=f52kRMSCqU0 – přidány tři příklady
Finanční gramotnost
21/1A https://www.youtube.com/watch?v=coJ_qccVAIo
21/1B https://www.youtube.com/watch?v=2vSATL0KpC8
           https://www.youtube.com/watch?v=afSdlIMefYY – je navíc
21/2 https://www.youtube.com/watch?v=S1dPCDmosk8
21/3 https://www.youtube.com/watch?v=t9KusOkS71U
Posted in 2.C

Učivo v týdnu 27.4.-1.5.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: PŘEDLOŽKY A SPOJKY
Pondělí: pracovní list (slovní druhy) str. 111, učebnice str. 94/1, 2, + přečíst si žlutý rámeček
Úterý: pracovní sešit str. 26, učebnice str. 94/3 – do sešitu
Středa: pracovní list (slovní druhy) str. 112, učebnice str. 95/1, 2 + žlutý rámeček
Čtvrtek: pracovní sešit str. 27, učebnice str. 95/3, 4 + 4a, 4b, 4c, 4d
Pátek: státní svátek
Písanka – str. 28 -29
Čítanka – str. 126-129 (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení

 

Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Násobení číslem 3(děti se musí naučit násobky čísla 3)
Pondělí: str. pracovní list str. 36 – zaslaný poštou
               Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 11 –  pracujte s videem
Úterý:    Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 12 – pracujte s videem
Středa:   Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 13 – pracujte s videem
Čtvrtek:  Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 14 –  pracujte s videem
Pátek: státní svátek
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit na procvičování násobení a dělení a kartičky na násobení a dělení 2, nově na násobení 3.

 

Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: procvičovací test – Ptáci a hospodářská zvířata – viz příloha
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.     
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
 
 
Násobení číslem 3 ……………. (str. 11 -14)
Pondělí:
11- úvod https://www.youtube.com/watch?v=6xMpLYLFm3Y
11/1 https://www.youtube.com/watch?v=dgQNzYr1H9o
11/2 https://www.youtube.com/watch?v=DzHCqKOoV04  – podobné cvičení
11/3 https://www.youtube.com/watch?v=34qWwaM-o3Y
Úterý:
12/1 https://www.youtube.com/watch?v=8qlO52pQi94
12/2 https://www.youtube.com/watch?v=IYACRa-VWBw  – v matematice je přidáno pět příkladů
12/3 https://www.youtube.com/watch?v=iviKAvatZS4
12/4 https://www.youtube.com/watch?v=7r44snPxbGo 
12/4B https://www.youtube.com/watch?v=AzjwFnIkxOM  – v M–PS není uvedený, můžete se podívat na řešení
Středa:
13/1 https://www.youtube.com/watch?v=sgE4iz_JBnk  – podobné cvičení
13/2 https://www.youtube.com/watch?v=R0Elq-2CzLY
13/3 https://www.youtube.com/watch?v=a35LLdivho8
13/4 https://www.youtube.com/watch?v=Y5pt-YoJa8g
Čtvrtek:
14/úvod https://www.youtube.com/watch?v=DwtIx6ox5UU
14/1 https://www.youtube.com/watch?v=FsW1PQTf43w
14/2  = 14/2B  https://www.youtube.com/watch?v=X6Je-y7gcio
14/2A https://www.youtube.com/watch?v=VvMNjUEZeDA -podobné cvičení – navíc
14/3 https://www.youtube.com/watch?v=J9MlvWYv-c8 – podobné cvičení
 
 
Posted in 2.C

Učivo v týdnu 20.4.-24.4.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: SLOVESA
Pondělí: pracovní sešit pro druhy ročník strana 20-21 – procvičení a prohloubení již naučeného učiva
Úterý: pracovní list str. 99-100 (zaslané pracovní listy z předminulého týdne)
Středa: pracovní list str. 101      – hledej v básničce slovesa
                                                         – k vypsaným slovesům přidej podstatné jméno a utvoř krátké věty
             (např.: Petr nosí kalhoty. Maminka uklízí nádobí. Pes žere maso…..)
              učebnice str. 92, učebnice str. 93/64 napiš do sešitu – slovesa označ vlnovkou
Čtvrtek: pracovní sešit str. 24, učebnice str. 93/2 do sešitu, 93/3 – ústně
Pátek: pracovní sešit str. 25, učebnice str. 93/5 do sešitu, 93/6,7 – ústně
Písanka – str. 25 -27
Čítanka – str. 122 – 125 (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
 
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Dělení číslem 2
Pondělí: str. pracovní list str. 32 – zaslaný předminulý týden
               Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 6 –  pracujte s videem
Úterý: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 7 – pracujte s videem
Středa: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 8 – pracujte s videem
Čtvrtek: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 9 –  pracujte s videem
Pátek: Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 9 –  pracujte s videem
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Využívejte také školní sešit a rozstříhané kartičky na procvičování násobení a dělení.
 
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Na poli
Učebnice: str. 52 – 53
Pracovní sešit: str. 45
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.                 
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
Zaslaná videa k učivu matematiky jsou v e-mailu.
Pondělí: 
Str. 6/úvod https://www.youtube.com/watch?v=g07ppGc-e1A
Str. 6/1 https://www.youtube.com/watch?v=jlC4qJ06WoI
Úterý:
Str. 7/úvod https://www.youtube.com/watch?v=N0_YqUl-aG4
Str. 7/1 https://www.youtube.com/watch?v=lRqM3l79fO4
Str. 7/2 https://www.youtube.com/watch?v=u21PdCFftkQ
Str. 7/3 https://www.youtube.com/watch?v=4EGQLwqtrms
Středa:
Str. 8/1 https://www.youtube.com/watch?v=oqGnsV2pOA8
Str. 8/2A https://www.youtube.com/watch?v=mGLJs9HD3DQ
Str. 8/2B https://www.youtube.com/watch?v=QX1U95XZjFA
Str.  (8/2C https://www.youtube.com/watch?v=g-qdWP0Q9q0) – cvičení není v sešitě, je navíc
Str. 8/2C https://www.youtube.com/watch?v=nH_J4AcbQZ8
Čtvrtek
Str. 9/1 https://www.youtube.com/watch?v=IS3Wx_xAZLs   – podobné cvičení s vysvětlením dělení
Str. 9/2 https://www.youtube.com/watch?v=KO9nbmhWJaU
Str. 9/3 https://www.youtube.com/watch?v=anTzn1LK-nk  – podobné cvičení s vysvětlením příkladů
Pátek
Str. 10/1 https://www.youtube.com/watch?v=BbxAOR46OlQ  – dva příklady jsou přidané
Str. 10/2 https://www.youtube.com/watch?v=77xzFU5ZFfo
Str. 10/3 https://www.youtube.com/watch?v=F7ll3te8zKM
Str. 10/4 https://www.youtube.com/watch?v=rgnWeXoCymk
 
Posted in 2.C

Učivo v týdnu od 13.4.-17.4.2020

Předmět: Český jazyk a Matematika

Zadaný úkol: Procvičování učiva – opakovací testy a písemné práce

Pondělí: VELIKONOCE

Úterý: procvičování z aritmetiky a geometrie

Výukové video k učivu – násobení 2, http://www.matyskova-matematika.cz/

 (2. ročník aktualizovaný 6. díl, bohužel je to jenom po stranu 5)

Videa k učivu na straně 1,2 – jistě jste pracovali všichni dobře – jste moje šikulky, projděte si videa a udělejte si kontrolu v Matýskově – fialové matematice

Středa: procvičovací – písemná práce z matematiky a geometrie

Videa k učivu na straně 3,4 – jistě jste pracovali všichni dobře – jste moje šikulky, projděte si videa a udělejte si kontrolu v Matýskově – fialové matematice

Čtvrtek: procvičování z českého jazyka

Matematika: Videa k učivu na straně 5 – jistě jste pracovali všichni dobře – jste moje šikulky, projděte si videa a udělejte si kontrolu v Matýskově – fialové matematice

Pátek: procvičovací –  písemná práce z českého jazyka

Písanka – str. 24-24 

Čítanka – čtení na celý týden str. 116,117, 120 – 121  (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)

Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.

Na procvičování využijte i webové stránky např.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.matika.in/cz/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Na louce

Učebnice: str. 50 – 51

Pracovní sešit: str. 43 (využijte i různé knihy nebo encyklopedie)

Nezapomínejte také na logopedii v sešitech. Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví.

Vaše paní učitelka Broňa Geržová

Posted in 2.C

Učivo od 6.4.-10.4.2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: PODSTATNÁ JMÉNA
Pondělí: pracovní sešit pro druhy ročník strana 18 – 19
– procvičení a prohloubení již naučeného učiva
Úterý: pracovní list str. 93 – 94 – podstatná jména (zaslané pracovní listy)
Středa: pracovní list str. 95– vybarvi kartičky i jednotlivá slova
názvy osob zeleně, názvy zvířat červeně, názvy věcí modře
 – učebnice str. 91 ústně, str. 92/6 napiš do sešitu
Čtvrtek: pracovní sešit str.  22
Pátek: velikonoční prázdniny
Písanka – str. 22 – 23 
Čítanka – str. 72 – 76 (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Násobení číslem 2 (děti se musí naučit násobky čísla dvě)
Pondělí:  pracovní list str. 31 – zaslaný minulý týden
Matýskova matematika 6. díl – fialová str. 1 – 2
Úterý: str. 3 – 4
Středa: str. 5, využijte sešit na procvičování (např. vypiš násobky dvou…)
Čtvrtek: malá (fialová) procvičovací matematika str. 1
Pátek: velikonoční prázdniny
Na procvičování využijte webové stránky např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata
Učebnice: str. 48 – 49
Pracovní sešit: str. 35, 42
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.                 
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
Posted in 2.C

Učivo v týdnu od 30. 3. – 3. 4. 2020

Předmět: Český jazyk
Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem
– pracovní listy na slova se skupinou DĚ,TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
Pondělí: pracovní list str. 14 – 15 – (Opakování se skřítkem – TEST č. 1)
Úterý:     pracovní list str. 16 (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte)
Středa:   pracovní list str. 17 (nezapomeňte na cvičení 8 – diktát
(čtěte prosím nejdříve větu po slabikách a potom ji vždy celou zopakujte)
Čtvrtek: pracovní list str. 18 (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte), str. 19
Pátek:     pracovní list str. 20 –  21
Písanka – str. 20 – 21 
Čítanka – str. 112 – 115 (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)
Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení
Předmět: Matematika
Zadaný úkol: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, hodiny, délky úseček
Malá Matýskova matematika  – procvičovací sešit str. 39 – 48
Pondělí str. 39 – 40
Úterý     str. 41 – 42
Středa   str. 43 – 44
Čtvrtek str. 45 – 46
Pátek     str. 47 – 48
Na procvičování využijte i zaslané pracovní listy a webové stránky např.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Předmět: Prvouka
Zadaný úkol: Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata
Učebnice: str. 48 – 49
Pracovní sešit: str. 39 – 41 ( využijte i různé knihy nebo encyklopedie)
Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.                 
Milé děti a rodiče – tento týden Vám opět pošlu pracovní listy na  procvičování učiva v týdnu od 6. 4. – 10. 4. 2020.
Hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví. Vaše paní učitelka Broňa Geržová
Posted in 2.C

Úkoly na týden 23.3.-27.3.2020

Předmět: Český jazyk

Zadaný úkol: Učíme se hrou se skřítkem – pracovní listy zaslané minulý týden

Pondělí: pracovní list str. 4 cvičení 1, 2d, 3, 4 (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte)

                  pracovní list str. 5 všechna cvičení (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte)

Úterý: pracovní list str. 6 a 7 všechna cvičení (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte) 

Středa: pracovní list str. 8 a 9 všechna cvičení (cvičení 1 vždy prosím dětem přečtěte)

Čtvrtek: pracovní list str. 10 a 11 všechna cvičení (cvičení 1na str. 10 prosím dětem přečtěte)

Pátek: pracovní list str. 12 a 13 všechna cvičení

Písanka – str. 18-19

Čítanka – str. 109, 110, 111 (zároveň použijte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.)

Nezapomeňte na úkoly pod jednotlivými články

Předmět: Matematika

Zadaný úkol: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, hodiny, měření délky úsečky

Pracovní sešit Matýskova matematika (5. díl): str. 55-64

Na procvičování využijte zaslané pracovní listy.

POZOR: Malou matematiku si necháme na procvičování v příštím týdnu.

Předmět: Prvouka

Zadaný úkol: Procvičování učiva: Stromy na jaře

                        Nové učivo: Ptáci na jaře

Učebnice: str. 45 – procvičovací učivo

                   str. 46 – 47 – nové učivo

Pracovní sešit: str. 38 – nové učivo

Nezapomínejte také na logopedii v sešitech.                 

Milé děti a rodiče – přeji hodně sil, trpělivosti, dobrou náladu a pevné zdraví.

Vaše paní učitelka Broňa Geržová

Posted in 2.C

Akce na měsíc BŘEZEN

16.3.-20.3.2020  – Týden zdravých svačinek

20.3.2020 – Den vody  (pokusy s vodou pod vedením pí Černohousové)

20.3.2020 – Knihovna Pohádka

24.3.2020 – Patron – rada rodičů

24.3.2020 -Třídní schůzky ( od 16,00 hodin ve třídě 2.C)

28.3.2020 – Den učitelů

30.3.2020 – Pedagogická rada

 

Posted in 2.C

Pololetní radování

Ve čtvrtek 30. 1. 2020  učitelé se staršími žáky připravili sportovní hry pro žáky 1. stupně. Všem se akce velmi líbila . S dobrou náladou si pak děti vyzvedly svá vysvědčení a hurá na prázdniny.

Posted in 2.C

Akce na měsíc LEDEN

6. 1. Připomenutí tradice TŘÍ KRÁLŮ
7. 1. Projekt Žijeme zdravě – zdravé zuby
14. 1. Rada rodičů v 15.00 hodin – koná se ve třídě 9. C
14. 1. Třídní schůzky v 16.00 hodin
16. 1. Návštěva knihovny Pohádka
24. 1. Den otevřených dveří
30. 1. Pololetní dovádění
31. 1. Pololetní prázdniny

 

 

Posted in 2.C

Exkurze – Ratibořice

 

Abychom se vánočně naladili, navštívili jsme Babiččino údolí. Zámek byl již plný ozdobených stromečků a adventních věnců. Při prohlídce jsme se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi. Prošli jsme se k Bělidlu a na adventním trhu jsme si mohli koupit i nějaké dobroty a dárky.

Posted in 2.C

Akce na měsíc PROSINEC

3. prosince – plavání v městských lázních
4. prosince – Mikuláš ve škole – návštěva ,, Mikuláše, Čerta a Anděla,, ve třídě
5. prosince – návštěva knihovny Pohádka
6. prosince – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky, adventní trh
10. prosince – závěrečné plavání – závody
12. prosince – Řemeslnické dny – příprava na vánoční jarmark (3. a 4. vyučovací hodina)
17. prosince – projektové vyučování České Vánoce- odpoledne Vánoční radování – bazar knih a drobného zboží, vánoční kavárna, jarmark, besídka a vystoupení žáků (od 16.15 hodin)
20. prosince – BIO CENTRÁL vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55 hod

Posted in 2.C

VITAMÍNOVÝ DEN

Při projektovém vyučování jsme se zabývali zásadami zdravého stravování. Přinesli jsme si do školy různé druhy ovoce a zeleniny, které jsme označili  popiskami, a  kuchařské knihy a časopisy se zdravými recepty. V závěru proběhla ochutnávka  ovoce a zeleniny.

Posted in 2.C

Akce na měsíc LISTOPAD

5.11.2019             Informační odpoledne pro rodiče (16,00 – 18,00 hodin), Rada rodičů školy od 15,00 hodin

8.11.2019            Vitamínový den

14.11.2019          Projekt: Měsíc filmu na školách – ,,Pád železné opony,,

22.11.2019         Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28.11.2019         Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 2.C

Exkurze do ČNB v Praze (Expozice „Lidé a peníze“), 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme se společně s žáky 4. D zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze. Navštívili jsme zde expozici „Lidé a peníze“, která se nacházela v prostorách historického trezoru banky. Prohlédli jsme si řadu exponátů týkajících se vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Seznámili jsme se s ochranou bankovek, prohlédli jsme si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si zkusili prověřit pravost námi přinesených bankovek a platebních karet. Zlatým hřebem bylo zhlédnutí vysokohmotnostní zlaté mince o nominální hodnotě 100 000 000 korun, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. Tuto minci vydala Česká národní banka v roce 2019 ke 100. výročí vzniku československé měny a 20. výročí své existence.

Posted in 2.C

Dýňová slavnost

Projektový den probíhal od první vyučovací hodiny. Nejdříve jsme si povídali o historii Halloweenu a tradici Dušiček. Poté se všechny děti zapojily do dlabání dýně a zkusili si, že to není jen tak jednoduché. Velkou radost nám udělala maminka od Marečka Zaplatílka, která je moc šikovná a přiložila také ruku k dílu.  Odpoledne měli možnost se děti s rodiči zúčastnit soutěží, dílen či ochutnat něco dobrého v naši kavárně.

Posted in 2.C

Etická výchova

Dne 14. 10. a 15. 10. v naší škole probíhal projekt Etická výchova. V pondělí první dvě vyučovací hodiny jsme se zabývali pravidly slušného chování a zdravení. V úterý pro naši třídu připravili žáci druhého stupně program zaměřený na zásady správného stolování

.

Posted in 2.C

Akce na měsíc ŘÍJEN

15.10.2019           Projekt –  Etika se nás týká (etické propojení 1. a  2.  stupně)

16.10.2019            Dýňové slavnosti od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci

17.10.2019            Praha – Česká národní banka

21.-25.10. 2019   Zdravá škola – zjišťování kondice

29.-30.10. 2019    Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. 2019  Ředitelské volno

Posted in 2.C

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny:

 • 28. 10. 2019 státní svátek
 • 29. 10. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. 2019 ředitelské volno

V době dnů ředitelského volna mají žáci možnost navštěvovat program školní družiny.

Posted in 2.C

Bezpečné nábřeží, 5. 9. 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 jsme se zúčastnili akce Bezpečné nábřeží, zaměřené na bezpečnost a Integrovaný záchranný systém Královéhradeckého kraje. Při dynamických ukázkách jsme mohli vidět například zásah hasičů, zdravotnických záchranářů při výskytu vysoce nebezpečné nákazy, záchranu osob pomocí vrtulníku, činnost pořádkové a zásahové jednotky Policie ČR, činnost IZS na vodní hladině a mnoho dalších zajímavých ukázek. Obzvláště nás zaujaly závody dračích lodí.

 

Posted in 2.C

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden

17.9.2019          Zahájení plaveckého výcviku 

19.9.2019          Knihovna Pohádka

Posted in 2.C

Vlastivědná exkurze – Praha

Dne 28.6.2018 se třídy 5.D a 5.C zúčastní exkurze do Prahy. Projdeme se po Václavském náměstí, prohlédneme si Muzeum, zastavíme se u sochy Svatého Václava a putování zakončíme u Prašné brány. Odjezd je v 7.00 hodin z hlavního nádraží v Hradci Králové . Předpokládaný návrat je kolem 15.00 hodin.

Projekt: Naše město

 

Ve středu 25. 4. 2018 se žáci v rámci projektu: ,,Naše město, můj domov,, seznámí s historickou i současnou tváří města Hradce Králové. Získají vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech.Uvědomí si význam výtvarného umění jako kulturního dědictví národa a pochopí nutnost jeho ochrany.