vysvědčení nej

Pololetní radování

Ve čtvrtek 30. 1. 2020  učitelé se staršími žáky připravili sportovní hry pro žáky 1. stupně. Všem se akce velmi líbila . S dobrou náladou si pak děti vyzvedly svá vysvědčení a hurá na prázdniny.

Posted in 2.C
download

Akce na měsíc LEDEN

6. 1. Připomenutí tradice TŘÍ KRÁLŮ
7. 1. Projekt Žijeme zdravě – zdravé zuby
14. 1. Rada rodičů v 15.00 hodin – koná se ve třídě 9. C
14. 1. Třídní schůzky v 16.00 hodin
16. 1. Návštěva knihovny Pohádka
24. 1. Den otevřených dveří
30. 1. Pololetní dovádění
31. 1. Pololetní prázdniny

 

 

Posted in 2.C
DSC_0293

Exkurze – Ratibořice

 

Abychom se vánočně naladili, navštívili jsme Babiččino údolí. Zámek byl již plný ozdobených stromečků a adventních věnců. Při prohlídce jsme se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi. Prošli jsme se k Bělidlu a na adventním trhu jsme si mohli koupit i nějaké dobroty a dárky.

Posted in 2.C
prosinec E

Akce na měsíc PROSINEC

3. prosince – plavání v městských lázních
4. prosince – Mikuláš ve škole – návštěva ,, Mikuláše, Čerta a Anděla,, ve třídě
5. prosince – návštěva knihovny Pohádka
6. prosince – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky, adventní trh
10. prosince – závěrečné plavání – závody
12. prosince – Řemeslnické dny – příprava na vánoční jarmark (3. a 4. vyučovací hodina)
17. prosince – projektové vyučování České Vánoce- odpoledne Vánoční radování – bazar knih a drobného zboží, vánoční kavárna, jarmark, besídka a vystoupení žáků (od 16.15 hodin)
20. prosince – BIO CENTRÁL vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55 hod

Posted in 2.C
Seznam knih a filmů 2019-2020

VITAMÍNOVÝ DEN

Při projektovém vyučování jsme se zabývali zásadami zdravého stravování. Přinesli jsme si do školy různé druhy ovoce a zeleniny, které jsme označili  popiskami, a  kuchařské knihy a časopisy se zdravými recepty. V závěru proběhla ochutnávka  ovoce a zeleniny.

Posted in 2.C
podzimni-dekorace-6-1200x800

Akce na měsíc LISTOPAD

5.11.2019             Informační odpoledne pro rodiče (16,00 – 18,00 hodin), Rada rodičů školy od 15,00 hodin

8.11.2019            Vitamínový den

14.11.2019          Projekt: Měsíc filmu na školách – ,,Pád železné opony,,

22.11.2019         Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28.11.2019         Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 2.C
FDCW8642

Exkurze do ČNB v Praze (Expozice „Lidé a peníze“), 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme se společně s žáky 4. D zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze. Navštívili jsme zde expozici „Lidé a peníze“, která se nacházela v prostorách historického trezoru banky. Prohlédli jsme si řadu exponátů týkajících se vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Seznámili jsme se s ochranou bankovek, prohlédli jsme si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si zkusili prověřit pravost námi přinesených bankovek a platebních karet. Zlatým hřebem bylo zhlédnutí vysokohmotnostní zlaté mince o nominální hodnotě 100 000 000 korun, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. Tuto minci vydala Česká národní banka v roce 2019 ke 100. výročí vzniku československé měny a 20. výročí své existence.

Posted in 2.C
DSC_0026

Dýňová slavnost

Projektový den probíhal od první vyučovací hodiny. Nejdříve jsme si povídali o historii Halloweenu a tradici Dušiček. Poté se všechny děti zapojily do dlabání dýně a zkusili si, že to není jen tak jednoduché. Velkou radost nám udělala maminka od Marečka Zaplatílka, která je moc šikovná a přiložila také ruku k dílu.  Odpoledne měli možnost se děti s rodiči zúčastnit soutěží, dílen či ochutnat něco dobrého v naši kavárně.

Posted in 2.C
Etická výchova

Etická výchova

Dne 14. 10. a 15. 10. v naší škole probíhal projekt Etická výchova. V pondělí první dvě vyučovací hodiny jsme se zabývali pravidly slušného chování a zdravení. V úterý pro naši třídu připravili žáci druhého stupně program zaměřený na zásady správného stolování

.

Posted in 2.C
download

Akce na měsíc ŘÍJEN

15.10.2019           Projekt –  Etika se nás týká (etické propojení 1. a  2.  stupně)

16.10.2019            Dýňové slavnosti od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci

17.10.2019            Praha – Česká národní banka

21.-25.10. 2019   Zdravá škola – zjišťování kondice

29.-30.10. 2019    Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. 2019  Ředitelské volno

Posted in 2.C
autumn-leaves-wallpaper-1280x720

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny:

  • 28. 10. 2019 státní svátek
  • 29. 10. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
  • 31. 10. – 1. 11. 2019 ředitelské volno

V době dnů ředitelského volna mají žáci možnost navštěvovat program školní družiny.

Posted in 2.C
IMG_3309

Bezpečné nábřeží, 5. 9. 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 jsme se zúčastnili akce Bezpečné nábřeží, zaměřené na bezpečnost a Integrovaný záchranný systém Královéhradeckého kraje. Při dynamických ukázkách jsme mohli vidět například zásah hasičů, zdravotnických záchranářů při výskytu vysoce nebezpečné nákazy, záchranu osob pomocí vrtulníku, činnost pořádkové a zásahové jednotky Policie ČR, činnost IZS na vodní hladině a mnoho dalších zajímavých ukázek. Obzvláště nás zaujaly závody dračích lodí.

 

Posted in 2.C
images

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden

17.9.2019          Zahájení plaveckého výcviku 

19.9.2019          Knihovna Pohádka

Posted in 2.C
Seznam knih a filmů 2019-2020

Vlastivědná exkurze – Praha

Dne 28.6.2018 se třídy 5.D a 5.C zúčastní exkurze do Prahy. Projdeme se po Václavském náměstí, prohlédneme si Muzeum, zastavíme se u sochy Svatého Václava a putování zakončíme u Prašné brány. Odjezd je v 7.00 hodin z hlavního nádraží v Hradci Králové . Předpokládaný návrat je kolem 15.00 hodin.

Seznam knih a filmů 2019-2020

Projekt: Naše město

 

Ve středu 25. 4. 2018 se žáci v rámci projektu: ,,Naše město, můj domov,, seznámí s historickou i současnou tváří města Hradce Králové. Získají vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech.Uvědomí si význam výtvarného umění jako kulturního dědictví národa a pochopí nutnost jeho ochrany.