Knihovna Pohádka

V pátek 12. 1. 2024 byly třídy 3. C a 3. D v knihovně. Besedovali jsme o knize Dobrodružství v džungli od Beara Gryllse. Žáci vymýšleli názvy méně známých živočichů a hledali jejich výskyt. Byla to zajímavá beseda a už se těšíme na další pokračování.

Mgr. Jana Šámalová a Mgr. Blanka Roháčková

 

Ekologická stopa

V úterý 25. 4. 2023 jsme se zúčastnili výukového programu o ekologii v EKO Paletě v Pardubicích. Jde o bloky speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tematickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu. Programy ekologické výchovy jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro 6. – 9. ročník ZŠ. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat libovolné téma programu. My jsme si vybrali téma „Ekologická stopa“. Ekologická stopa je nástroj, který nám říká, kolik plochy naší Země je třeba k souvislému zajištění všech zdrojů, které potřebujeme k životu a ke zneškodnění odpadů, které při tom produkujeme.

Mgr. Blanka Roháčková

 

Magický Senegal

Třídy 9. C a 9. D zhlédly zajímavý film o Senegalu – perle západní Afriky. Seznámili jsme se Senegalci a jejich krásnou zemí. Ač jsou chudí a většinou nemajetní a zažili velmi krutou minulost spojenou s otroctvím, cítí se spokojeně, jejich tváře jsou usměvavé, oděvy pestré a duše pohostinné. Doufáme, že trochu spokojenosti předali i nám Evropanům.

Měsíc knih – vytváříme komiks

Březen je jako každý rok Měsícem knihy. Letos jsme zaměřili projekt na komiks. Ve středu 29. 3. 2023 jsme se v 6., 7., 8. a 9. ročnících věnovali vzniku, vývoji a rozšiřování komiksu mezi žáky. Dvě hodiny jsme se dovídali, že komiks je s námi od prvopočátku lidstva – od jeskyně Altamira ve Španělsku přes egyptské pyramidy po současnost.

Zhlédli jsme zajímavá videa o vzniku, tvorbě a výrobě komiksu a pak se pustili do malování postaviček v rámečcích. Nezapomněli jsme na bubliny se zajímavými hláškami nebo citoslovci.

Poslední hodinu jsme se s výtvory vyfotografovali a nabídli obrázky i I. stupni ZŠ.