Projekt Sexuální výchova

Ve čtvrtek 26. 5. absolvovali žáci druhého stupně projekt na téma sexuální výchova. V průběhu šesti vyučovacích hodin se přiměřeně věku věnovali různým tématům z oblasti vztahů, biologie člověka a ochrany zdraví. Shlédli řadu dokumentů, diskutovali na daná témata, luštili kvízy a křížovky, vyplňovali pracovní listy, tvořili komiks a různé plakáty o tom, co se během projektu dozvěděli.

Autoři fotografií: Mgr. Šárka Dostálová, Mgr. Zora Jelínková a Mgr. Aneta Patková

Deváťáci řeší kvíz na téma sexuální deviace Tvoříme plakát na téma hygiena Dokument o životě s HIV Šesťáci řeší pracovní list o projevech dospívání Hygiena dospívajících Myšlenková mapa - umělé oplození ano či ne Komiks Pozvání na schůzku Stop sexuálnímu násilí