Dopravní výchova na naší škole

V týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023 jsme se ve škole s dětmi na prvním stupni věnovali dopravní tématice. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Tentokrát na téma: Chování ve městě.

Co by děti měly znát? Umět poznávat základní dopravní značky, znát hlavní druhy vozidel, znát základní pravidla silničního provozu, umět zvolit bezpečné místo pro přecházení a umět správně přecházet vozovku, chápat některá znamení vozidel, například záchranného vozidla a vědět, že je nutné být vždy v automobilu připoután.

Poučili jsme děti o možných nebezpečných situacích a dostupným způsobem je naučili, jak se chránit. Například při jízdě městem na kole nebo koloběžce používat ochranné prostředky. Prakticky jsme procvičovali bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně ve městě účastní. Prostě jsme zařadili hry a aktivity na dopravní témata. 

Závěrem je nutno říci, že se snad všechny děti teoreticky naučily soustředění a opatrnosti v silničním provozu, a tím v praktickém životě předejdou možným problémům. 

Petra Dvořáčková – garant dopravní výchovy

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je dopravni-obrazek-1.jpg.

Zdroj obrázku: https://www.ms-bulharska.cz/public/frontend/data/content/29/1617694468DOPRAVN%C3%8D%20V%C3%9DCHOVA%206.%204..pdf