Akce měsíce: LOGOPEDICKÝ TÝDEN

     V týdnu od 11. do 15. září 2023 se ve všech třídách celé základní školy objevovalo jedno téma: začal LOGOPEDICKÝ TÝDEN. Na naší základní škole již tradice. A tak se v každé třídě, po seznámení s programem dne, rozezněly logopedické rozcvičky, dechová cvičení nebo nácvik správné artikulace.

     Děti z první a druhých tříd měly zajímavé pondělí – paní logopedka a speciální pedagožka Mgr. Ilona Víznerová se představila s logopedickou pohádkou: „O hadovi, který si šlapal na jazyk“. A že bylo na co koukat!

     Co dalšího bylo na programu? Děti zkoušely nácvik říkadel, hrály jazykové hry, zpívaly logopedické písničky. Paní učitelky nezapomněly ani na rozvoj hrubé a jemné motoriky, a tak se vyráběly papírové „pusinky“, zařazovaly relaxační chvilky, navštěvovaly snoezelen, Kluci a holčičky si poslechli řadu pohádek, které si zdramatizovali a zahráli, vypravovali nebo k pohádce nakreslili pěkné obrázky. Vzhledem k tomu, že počasí přálo a venku bylo krásné počasí, děti byly také často na hřišti a v okolí školy, kde trénovaly pravolevou orientaci, pohyb a orientaci v prostoru, hry na zrakovou paměť, hrály hry s míčem a byly v přírodě. 

     Logopedický týden ale probíhal i u starších žáků na druhém stupni. Tady se už objevovaly aktivity jako slovní fotbal. tichá pošta, skupinová tvorba příběhu, hry na rozvoj slovní zásoby, jazykolamy, dechová a artikulační cvičení. Děti bavila pantomima, pohybové hry venku, protahovací cvičení. V mnoha třídách se během týdne objevila jóga, rozcvička a cviky na správné držení těla. Relaxace opět proběhla návštěvou relaxační místnosti snoezelen. Obtíže měli žáci často s hrou zaměřenou na koncentraci pozornosti, cvičení na propojování hemisfér a kreslení oběma rukama. Atraktivní aktivitou byly, vzhledem k příznivému počasí, venkovní aktivity různého druhu. 

     Prostor dostaly během týdne také na svoji práci paní logopedky, které provedly depistáž všech dětí a připravily si rozvrhy individuální logopedické péče. 

     Logopedický týden proběhl dobře, zejména díky kvalitní přípravě všech pedagogů a logopedů, což ocenily děti během všech dnů. I jim však patří poděkování za jejich aktivitu, dobré nápady a kreativitu.

     Těšíme se, co zajímavého přinese logopedický týden zase za rok! Za pedagogický sbor zapsala Mgr. Petra Dvořáčková

Zdroj obrázku: https://deaf-ostrava.cz/logopedie