Projekt Žijeme zdravě – I. část

V úterý proběhl va třídě projekt Zdravé zoubky v rámci projektu Žijeme zdravě. Děti sei přinesly své zubní kartáčky a pasty, naučili se správně čistit zuby, zahrály si scénky U pana zubaře, Zoubkový chaos a dozvěděly se spoustu nových informací o zubní hygieně a zdravé stravě. Akce se jim velmi líbila.

Posted in 4.C

Akce na leden

6. 1.  Tři králové – akce ve třídě

12.1. Žijeme zdravě – projekt

11. 1. Třídní schůzky od 16 hodin

13. 1. Setkání žákovského senátu

17.1.-21.1. Autoevaluační týden

31. 1. Pololetní dovádění

 

Posted in 4.C

Akce na prosinec

Úterý 14. prosince 2021 Řemeslnický den – výroba vánočních dárků
Čtvrtek 16. prosince 2021 Projekt České Vánoce a premiéra vánočních žákovských vystoupení
Pátek 17. prosince 2021 Vánoční poselství tříd – vánoční aktivity
Pondělí 20. prosince až pátek 31. prosince 2021 Vánoční prázdniny
Pondělí 3. ledna 2022 Začátek výuky po vánočních prázdninách

Aktuální další informace sledujte prosím na webu třídy. 

Posted in 4.C

Zdraví nás baví

V úterý jsme se zúčastnili příjemného projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, kde jsme získaly spoustu nových a zajímavých informací o zdravém životním stylu. Ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, hráli si na obchod a porovnávali ceny v letácích. Bylo to zábavné,. tak zase příště.

Posted in 4.C

Zdraví nás baví

V úterý jsme se zúčastnili příjemného projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací o zdravém životním stylu, zdravé výživě a zahráli si na obchod, takže jsme poznali ceny potravin, ovoce a zeleniny a také ochutnávku.  Pracovali jsme s letáky, srovnávali ceny  nakupovali. Většina z nás si přinesla krásné kuchařky, kde jsme hledali chutné recepty a odhadovali ceny jídel. Bylo to moc prima. Tak zase příště.

Dopravní výchova – Bezpečně na cestě

V pátek 5. 11. 2021 proběhne projekt Bezpečně na cestě. Žáci si osvojí pravidla silničního provozu, bezpečný příchod do školy, zábavnou a hravou formou budou poznávat dopravní značení. Naučí se správně chovat v silničním provozu a seznámí se s možným nebezpečím, které by jim mohlo hrozit. Dopravní kvíz jim pomůže shrnout získané vědomosti a tak ochránit zdraví všech. Už se všichni moc těší.

Posted in 4.C

Akce v listopadu

5. 11. Dopravní výchova – Moje cesta do školy

5. 11. Projekt Bezpečně na cestě

9. 11. Projekt Vitamínový den

  • Akce školy – v rámci VV a PRČ vytvoření stromu s názvem STROM TÝMOVNÍK – každá třída vytvoří část koruny – do 19. 11. 2021
  • Setkání zástupců Rady rodičů PATRON – 23. 11. 2021 od 15 hodin
  • Třídní schůzka – informativní schůzka pro rodiče – prospěch a chování žáků – 23. 11. 2021 od 16 hodin

 

Posted in 4.C

Dýňové tvoření

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 mají děti připraven program Dýňové tvoření.  Od 1. – 4. hodiny jsou pro ně připraveny zajímavé aktivity, 5.hodina – vyhodnocení , oběd. Odpoledne děti budou prezentovat své výrobky . Už se těšíme na výsledky.

Posted in 4.C

Den zvířat

V pátek 8. 10. se děti seznámily s životem divokých zvířat v přírodě. Sledovali potravní řetězce a způsoby života a životní podmínky těchto zvířat. Akce i program se všem velmi líbil. 

Posted in 4.C

Elektronická žákovská knížka

 

 

V letošním školním roce budeme využívat ke klasifikaci  elektronickou verzi ŽK i papírové ŽK. EŽK lze spustit pomocí internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Pokud nastanou potíže a nebudete moct sledovat známky online, kontaktujte mailem třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx

Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK)

Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Každý den se budou aktualizovat domácí úkoly zadané pedagogy.

Posted in 4.C

Akce na říjen

Přehled: ŘÍJEN

 

4. října 2021: zahájení činnosti zájmových kroužků

22. října 2021: den otevřených dveří od 9 do 12 hodin

22. října 2021 :poslední termín pro výběr ročního příspěvku do Rady rodičů Patron

26. října 2021: Podzimní slavnosti pro žáky, rodiče a širokou veřejnost v odpoledních hodinách v areálu školy

27. října 2021: podzimní prázdniny

28. října 2021: státní svátek

29. října 2021: podzimní prázdniny

 

Posted in 4.C

Důležité informace

Ranní sraz žáků u školy

7,45 hodin

Prevence (covid-19)

Pravidelné větrání, dezinfekce a mytí rukou, hygiena, ve společných prostorách ochrana dýchacích cest, jednorázové ručníky, minimalizace kontaktu s jinými třídami

Testování žáků

Tři termíny: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Výjimka: žáci s ukončeným očkováním (min. 14 dnů od poslední dávky) nebo lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu.

Žáci, kteří se nebudou testovat a nemají udělenou výjimku, musí mít po celou dobu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest.

Lze přinést platný test z odběrového centra o negativním výsledku na covid-19.

Komunikace s pedagogy

Pro komunikaci s ostatními vyučujícími využívejte prosím emailové adresy pedagogů nebo kontaktujte třídního učitele.

Harmonogram prvního týdne školy

Středa 1. 9. 2021: 1 vyučovací hodina do 9,00 hodin

Čtvrtek 2. 9. 2021: 4 vyučovací hodiny s TU

Pátek 3. 9. 2021: třídnické hodiny, počet hodin dle rozvrhu

Posted in 2.
Posted in 4.C