petrklíč

Akce na měsíc DUBEN

Dnes slavíme 100 let vzniku české vlajky.

Úkoly 5. D – 30. 3. – 3. 4. 2020
Český jazyk
Opakování a procvičování učiva
Učebnice :do  str. 112 – 114
Pracovní sešit č. 2:  str  .23, procvičovat cvičení
Nové učivo – ČISLOVKY
                      Druhy číslovek
                      Skloňování základních číslovek
Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/
PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – vyjmenovaná slova, shoda  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./
Čítanka + mimočítanková četba pokračování.
Rozlišení různých druhů textu – próza, poezie, pohádka, pověst, bajka, naučný text, kronika – ukázky hledej v čítance nebo v domácí knihovně, popř. na internetu
Matematika
Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 21 – 22
Převody jednotek – zápis desetinnými čísly
Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
Násobení desetinných čísel deseti, stem – využít učebnici on-line na www.nns.cz/blog/1-stupen/
Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz
Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 26 – 27
                    Trojúhelníky – obsah, obvod – opakování
                     Kvádr, krychle – poznávej doma na různých předmětech- opakování
Přírodověda
Učebnice: Lidské tělo –  Člověk reaguje na okolní prostředí. Kožní soustava , Smyslová soustava. – vytvořit zápis do školního sešitu .- doplnit obrázky
Zadaný úkol: Procvičování učiva:
Učebnice: přečíst a vypsat podstatné údaje – modré rámečky, doplnit obrázky
PS str. 30 (doplnit vše)
Vlastivěda
Obrození měšťanské společnosti
/od konce 18.st do 1.poloviny 19.století./
Učebnice str.25 – 27,  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole
PS  str. 11
KD: Nácvik telefonického rozhovoru – zavolejte někomu blízkému
 
Děkuji dětem za milé ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu a případné dotazy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a snad se brzy uvidíme.  Mgr.  M. Kolářová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školačka

Učivo 23.3. – 27.3.2020

Úkoly 5. D – 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování učiva

Učebnice:do  str. 110 – 111

Pracovní sešit č. 2: str. 21 22, procvičovat vypracovaná cvičení

Nolvé ucivo – ČISLOVKY

Druhy číslovek

Dú:str. 113/cv.1 – domácí sešit

Opakovat probrané učivo – www. onlinecvičení,cz /cvičení s kontrolou/

PIŠTE  PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY –  /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./

Čítanka – str. 124 – 132. Pohádky našich sousedů – Pohádky bratří Grimů, francouzské pohádky apod. pokračovat  zároveň ve čtení  – používejte i knížku, kterou máte doma – potom si o přečtené literatuře budeme povídat – pohádky, příběhy atd.). Na papír vypracovat obsah jedné  pohádky – nejméně 20 vět ./založit do desek/

Matematika

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 19 – 20

Převody jednotek – zápis desetinnými čísly

Zaokrouhlování desetinných čísel – využít učebnici on-line na www.nns.cz/blog/1-stupen/

Procvičování  (příklady na procvičování na www.onlinecvičení.cz

Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 25

Vzájemná poloha přímek – opakování

Šk. sešit.- narýsovat různé polohy příme – popsat /rovnoběžné,

různoběžné/

Přírodověda

Učebnice: Lidské tělo – Trávící soustava , Vylučovací soustava – vytvořit zápis do sešitu šk.- doplnit obrázky

Zadaný úkol: Procvičování učiva:

Učebnice: přečíst a vypsat podstatné údaje – modré rámečky, doplnit obrázky

PS str. 22 – 29 (doplnit vše)

Vlastivěda

Manufaktury a první stroje

/od poloviny 18.st./

Učebnice str.22 – 24  /výpisky do sešitu – tak,  jak jsme pracovali ve škole

PS  str. 10

Děkuji dětem za milé ukázky své práce a rodičům, za zpětnou vazbu a případné dotazy. Všem přeji hlavně hodně zdraví a snad se brzy uvidíme.  Mgr.  M. Kolářová

Posted in 5.D
čj

Učivo 16.3.-20.3.2020

Úkoly 5. D – 16. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování učiva

Učebnice:do  str.107

Pracovní sešit č. 2: str. 20, procvičovat vypracovaná cvičení, využít psaní diktátů v PS na  str. 4, 10, 14, 18

Opakovat probrané učivo – Podst. jm. – kategorie,  přídavná jm – kategorie., slovesa – kategorie

NAPIŠTE SI PROSÍM S DĚTMI DIKTÁTY – dle zadání /založit do pracovních desek, práce žáci odevzdají při návratu do školy./

Čítanka –  pokračovat  (zároveň ke čtení používejte i knížku, kterou máte doma – pohádky atd.). Na papír vypracovávat obsah jedné české pohádky – nejméně 20 vět .

Matematika

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 17 – 18

Procvičování  (příklady na procvičování na www.str.

Geometrie: PS (Matýskova matematika 2. díl) str. 24 –druhy trojúhelníků

Šk. sešit.- narýsovat různé druhy trojúhelníků pomocí kružítka

 

Přírodověda

Učebnice: Lidské tělo, kostra a svalová soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, vytvořit zápis do sešitu šk.

Zadaný úkol: Procvičování učiva:

Učebnice: str. 53 – 62

PS str. 22 – 23 (doplnit vše)

 

Vlastivěda

Život po třicetileté válce

Učebnice str.19 – 21

PS  Světlo rozumu, Život na vesnici

 

 

V případě nejasností mě prosím kontaktujte telefonicky. Mgr. M. Kolářová

Odkazy na webové stránky,

kde mohou děti učivo procvičovat – pod Vašim dohledem.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.zlatka.in/cs/  (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in

https://www.vcelka.cz/  Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se

specifickými poruchami učení

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál

Školákov.eu. https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45ji

EVuteotf47CPY2gAGmfQ

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-

vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-

videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY

kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň)

 

Využít program ČT 2 připravený pro žáky ZŠ

 

Posted in 5.D
čj

Učivo 11.3.-13.3.2020

 

(Úkoly, které byly zadané žákům  10. 3. 2020)

 Český jazyk

Pracovní sešit č. 2: str. 18 – 20 Shoda PO a PŘ opak.

Učebnice: do  str.107, využít cvičení na procvičování

Písemně do dú. sešitu: učebnice str 104 cv. 12,13

Čítanka:  procvičování plynulého čtení

 

Matematika

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str.do 16, procvičování desetinných čísel .

Geometrie – str. 22 – 23

 

Vlastivěda

Učebnice 2 do str. 18 pročíst 2. pol. 18. století

PS – str. 5 – 6

 

:Přírodověda

Učebnice  2: do str.62 – prostudovat

Pracovní sešit 2: str.20 – 21 Téma: Člověk

 

Posted in 5.D
Česká televize

ČT – 2

V pondělí 16. 3. 2020 spouští Česká televize na programu ČT 2 pořad UčíTelka. Každé všední dopoledne bude pořad zaměřen na děti prvního stupně, kdy výuka bude probíhat přes televizní obrazovku. Pořad lze sledovat i v iVysílání.

Více informací vyhledáte na webových stránkách ČT nebo na sociálních sítích.

logo hk

Uzavření ZŠ logopedické

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. 3. 2020 uzavřena až do odvolání ZŠ logopedická, školní družina a SPC.

 

 

 

 

 

 

Posted in 5.D
březen

Akce na měsíc BŘEZEN

12.3.2020 – Divadlo Drak

16.3.-20.3.2020  – Týden zdravých svačinek

18.3.2020 – Knihovna školy

24.3.2020 – Patron – rada rodičů

24.3.2020 -Třídní schůzky ( od 16,00 hodin ve třídě 5.D)

28.3.2020 – Den učitelů

30.3.2020 – Pedagogická rada

 

P1010183

Žijeme zdravě 2

V úterý proběhla druhá část projektu Žijeme zdravě. Děti se seznámily s poskytnutím první pomoci,  zopakovaly si integrovaný záchranný systém a ošetření drobných úrazů. Všem se akce velmi líbila. 

Posted in 5.D
vysvědčení nej

Pololetní radování

Ve čtvrtek 30. 1. 2020  učitelé se staršími žáky připravili sportovní hry pro žáky 1. stupně. Všem se akce velmi líbila . S dobrou náladou si pak děti vyzvedly svá vysvědčení a hurá na prázdniny.     

Posted in 5.D
download

Akce na měsíc Leden

6. 1. Připomenutí tradice TŘÍ KRÁLŮ
7. 1. Projekt Žijeme zdravě
14. 1. Rada rodičů v 15.00 hodin – koná se ve třídě 9. C
14. 1. Třídní schůzky v 16.00 hodin
24. 1. Den otevřených dveří
31. 1. Pololetní prázdniny

Posted in 5.D
první pomoc

Žijeme zdravě

V úterý jsme se zúčastnili projektu Žijeme zdravě, který byl zaměřen na péči o chrup a vše, co s ústní hygienou souvisí. Každý z nás si přinesl zubní kartáček a svoji pastu.  Bylo to velmi poučné.

Posted in 5.D
vánoce

České Vánoce

V úterý 17.12 se děti zúčastnily krásného vánočního projektu České Vánoce. Několik týdnů příprav zhodnotily krásnými výrobky na jarmark. Vystoupení na hudbu Vánoce, ach Vánoce se jim také velmi zdařilo. Všichni byli spokojeni . Tak všem krásné a klidné vánoční svátky.

Posted in 5.D
ABC2f135e_vanoce

Akce na PROSINEC

3.prosince  – Psí domov na konci cesty – návštěva z útulku
4. prosince – Mikuláš ve škole – návštěva ,, Mikuláše, Čerta a Anděla – nadílka
5. prosince – návštěva knihovny
6. prosince – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky, adventní trh
12. prosince – Řemeslnické dny – příprava na vánoční jarmark (3. a 4. vyučovací hodina)
17. prosince – projektové vyučování České Vánoce- odpoledne Vánoční radování – bazar knih a drobného zboží, vánoční kavárna, jarmark, besídka a vystoupení žáků (od 16.15 hodin)
20. prosince – BIO CENTRÁL vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55 hod

Posted in 5.D
P1010125

Psí domov na konci cesty

V úterý 3. 12. nás do školy přijela navštívit paní Pelinková s handicapovaným pejskem z útulku v Lupenici. Děti se na tuto akci připravovali delší dobu a nosily pro pejsky dobroty, hračky a deky. Nasnosily toho opravdu hodně a pejsci z Domova budou mít také krásné a voňavé Vánoce. 

Posted in 5.D
P1010074

Příběh mojí rodiny

V tomto projektu, na který se děti připravovaly i s rodiči a prarodiči jsme pátrali po historii.  Nalezli jsme velmi zajímavé informace, podívali se do minulosti rodin spolužáků. Na poslední hodinu si s námi přišla popovídat babička Tomáška Šklíby.  Vš em se to moc líbilo.

Posted in 5.D
listopad E

Akce na měsíc LISTOPAD

5.11.2019             Informační odpoledne pro rodiče (16,00 – 18,00 hodin), Rada rodičů školy od 15,00 hodin

8.11.2019            Vitamínový den

14.11.2019          Projekt: Měsíc filmu na školách – ,,Pád železné opony,,

22.11.2019         Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28.11.2019         Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 5.D
20191018_075133

Dýňová slavnost

V rámci dopoledního projektu jsme se seznámily se starými keltskými zvyky – Halloween a využitím dýní jak v kuchyni tak i v běžném životě.  Odpolední program byl již i pro rodiče s dětmi. Ti se mohli těšit například na fotokoutek, nafukovací hrad, dýňovou kavárnu, vystoupení školní družiny, opékaní a na nejrůznější stanoviště s úkoly.

Posted in 5.D
img.obrazky

Akce na měsíc ŘÍJEN

15.10.2019                  Projekt –  Etika se nás týká (etické propojení 1. a  2.  stupně)

16.10.2019                  Dýňové slavnosti od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci

21.-25.10 .2019        Zdravá škola – zjišťování kondice

29.-30.10. 2019         Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. 2019      Ředitelské volno

 

Posted in 5.D
září

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden 

26.9.2019          Knihovna Pohádka

 

IMG_1076

Knížka pro prvňáčka

V pátek 22.6.2018 jsme v letošním školním roce naposledy navštívili knihovnu Pohádka. Paní knihovnice nám slavnostně předala knížku pro prvňáčka, která se jmenuje „Bráchova bota“. Těšíme se, jak si ji společně budeme číst ve 2. třídě.

IMG_1064

Sportovně relaxační týden – den pátý

Dnešní den, 8.6. už byl odpočinkový, ale poučný. V Technologickém centru v Hradci Králové jsme se zúčastnili vzdělávacího programu: naprogramovali jsme cestu pro „robůtka“, prošli jsme otázkami naučného kvízu, zažili jsme virtuální realitu v podmořském světě a nakonec jsme navštívili ateliér profesionálního fotografa.

 

IMG_1024

Sportovně relaxační týden – den první

V pondělí 4.6. jsme jeli autobusem do Vysoké nad Labem. Odtud jsme vystoupali k rozhledně Milíř. Zde  jsme si užili krásné lesní hřiště pro děti. Z informačních tabulí jsme se dozvěděli, kteří živočichové zde žijí. Cestou lesem jsme pozorovali přírodu a dokonce jsme viděli živého slepýše. Zatím nás nohy bolí jen málo.

IMG_20180514_0002

Divadlo beze slov

V pondělí 14.5.2018 jsme navštívili divadlo Drak, ve kterém jsme shlédli program k 20. výročí vzniku Divadla beze slov. Žasli jsme nad pohybovým a tanečním ztvárněním jednotlivých vystoupení dětí, studentů a kolegů s vadami sluchu. Mají náš obdiv. Program se nám velmi líbil.

 

IMG_0986

Přírodovědná vycházka

V pondělí 7.5.2018 jsme podnikli přírodovědnou vycházku k rybníku Datlík. Cílem bylo poznávání biotopu louka a rybník. Vyrobili jsme kalíšky plné vůní z rostlin a květin. Vytvořili jsme vodníka Bininku, který prý bydlí v rybníku. Zjistili jsme, že už začínají rozkvétat letní květiny. Vycházka se vydařila, i když nás trochu bolely nohy.

P1220638

Svátky jara

27.3. jsme si v rámci projektu „Svátky jara“ povídali o jarní přírodě, velikonočních svátcích a o zvycích, které jsou s těmito svátky spojeny. Vyrobili jsme si beránka a zkusili jsme si v dnešní době trochu zapomenuté cvrkání kuliček.

P1220577

Den vody

22. březen byl vyhlášen Organizací spojených národů jako Světový den vody. O důležitosti vody pro náš život jsme si povídali s paní vychovatelkou, která pro nás připravila zajímavý program věnovaný tomuto tématu.