listopad E

Akce na měsíc LISTOPAD

5.11.2019             Informační odpoledne pro rodiče (16,00 – 18,00 hodin), Rada rodičů školy od 15,00 hodin

8.11.2019            Vitamínový den

14.11.2019          Projekt: Měsíc filmu na školách – ,,Pád železné opony,,

22.11.2019         Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28.11.2019         Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 5.D
20191018_075133

Dýňová slavnost

V rámci dopoledního projektu jsme se seznámily se starými keltskými zvyky – Halloween a využitím dýní jak v kuchyni tak i v běžném životě.  Odpolední program byl již i pro rodiče s dětmi. Ti se mohli těšit například na fotokoutek, nafukovací hrad, dýňovou kavárnu, vystoupení školní družiny, opékaní a na nejrůznější stanoviště s úkoly.

Posted in 5.D
img.obrazky

Akce na měsíc ŘÍJEN

15.10.2019                  Projekt –  Etika se nás týká (etické propojení 1. a  2.  stupně)

16.10.2019                  Dýňové slavnosti od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci

21.-25.10 .2019        Zdravá škola – zjišťování kondice

29.-30.10. 2019         Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. 2019      Ředitelské volno

 

Posted in 5.D
září

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden 

26.9.2019          Knihovna Pohádka

 

IMG_1076

Knížka pro prvňáčka

V pátek 22.6.2018 jsme v letošním školním roce naposledy navštívili knihovnu Pohádka. Paní knihovnice nám slavnostně předala knížku pro prvňáčka, která se jmenuje „Bráchova bota“. Těšíme se, jak si ji společně budeme číst ve 2. třídě.

IMG_1064

Sportovně relaxační týden – den pátý

Dnešní den, 8.6. už byl odpočinkový, ale poučný. V Technologickém centru v Hradci Králové jsme se zúčastnili vzdělávacího programu: naprogramovali jsme cestu pro „robůtka“, prošli jsme otázkami naučného kvízu, zažili jsme virtuální realitu v podmořském světě a nakonec jsme navštívili ateliér profesionálního fotografa.

 

IMG_1024

Sportovně relaxační týden – den první

V pondělí 4.6. jsme jeli autobusem do Vysoké nad Labem. Odtud jsme vystoupali k rozhledně Milíř. Zde  jsme si užili krásné lesní hřiště pro děti. Z informačních tabulí jsme se dozvěděli, kteří živočichové zde žijí. Cestou lesem jsme pozorovali přírodu a dokonce jsme viděli živého slepýše. Zatím nás nohy bolí jen málo.

IMG_20180514_0002

Divadlo beze slov

V pondělí 14.5.2018 jsme navštívili divadlo Drak, ve kterém jsme shlédli program k 20. výročí vzniku Divadla beze slov. Žasli jsme nad pohybovým a tanečním ztvárněním jednotlivých vystoupení dětí, studentů a kolegů s vadami sluchu. Mají náš obdiv. Program se nám velmi líbil.

 

IMG_0986

Přírodovědná vycházka

V pondělí 7.5.2018 jsme podnikli přírodovědnou vycházku k rybníku Datlík. Cílem bylo poznávání biotopu louka a rybník. Vyrobili jsme kalíšky plné vůní z rostlin a květin. Vytvořili jsme vodníka Bininku, který prý bydlí v rybníku. Zjistili jsme, že už začínají rozkvétat letní květiny. Vycházka se vydařila, i když nás trochu bolely nohy.

P1220638

Svátky jara

27.3. jsme si v rámci projektu „Svátky jara“ povídali o jarní přírodě, velikonočních svátcích a o zvycích, které jsou s těmito svátky spojeny. Vyrobili jsme si beránka a zkusili jsme si v dnešní době trochu zapomenuté cvrkání kuliček.

P1220577

Den vody

22. březen byl vyhlášen Organizací spojených národů jako Světový den vody. O důležitosti vody pro náš život jsme si povídali s paní vychovatelkou, která pro nás připravila zajímavý program věnovaný tomuto tématu.