P1010183

Žijeme zdravě 2

V úterý proběhla druhá část projektu Žijeme zdravě. Děti se seznámily s poskytnutím první pomoci,  zopakovaly si integrovaný záchranný systém a ošetření drobných úrazů. Všem se akce velmi líbila. 

Posted in 5.D
vysvědčení nej

Pololetní radování

Ve čtvrtek 30. 1. 2020  učitelé se staršími žáky připravili sportovní hry pro žáky 1. stupně. Všem se akce velmi líbila . S dobrou náladou si pak děti vyzvedly svá vysvědčení a hurá na prázdniny.     

Posted in 5.D
download

Akce na měsíc Leden

6. 1. Připomenutí tradice TŘÍ KRÁLŮ
7. 1. Projekt Žijeme zdravě
14. 1. Rada rodičů v 15.00 hodin – koná se ve třídě 9. C
14. 1. Třídní schůzky v 16.00 hodin
24. 1. Den otevřených dveří
31. 1. Pololetní prázdniny

Posted in 5.D
první pomoc

Žijeme zdravě

V úterý jsme se zúčastnili projektu Žijeme zdravě, který byl zaměřen na péči o chrup a vše, co s ústní hygienou souvisí. Každý z nás si přinesl zubní kartáček a svoji pastu.  Bylo to velmi poučné.

Posted in 5.D
vánoce

České Vánoce

V úterý 17.12 se děti zúčastnily krásného vánočního projektu České Vánoce. Několik týdnů příprav zhodnotily krásnými výrobky na jarmark. Vystoupení na hudbu Vánoce, ach Vánoce se jim také velmi zdařilo. Všichni byli spokojeni . Tak všem krásné a klidné vánoční svátky.

Posted in 5.D
ABC2f135e_vanoce

Akce na PROSINEC

3.prosince  – Psí domov na konci cesty – návštěva z útulku
4. prosince – Mikuláš ve škole – návštěva ,, Mikuláše, Čerta a Anděla – nadílka
5. prosince – návštěva knihovny
6. prosince – Vánoční exkurze do Ratibořic – návštěva Ratibořic, komentovaná prohlídka státního zámku, prohlídka vánočně upraveného Babiččina údolí, vánoční a adventní zvyky, adventní trh
12. prosince – Řemeslnické dny – příprava na vánoční jarmark (3. a 4. vyučovací hodina)
17. prosince – projektové vyučování České Vánoce- odpoledne Vánoční radování – bazar knih a drobného zboží, vánoční kavárna, jarmark, besídka a vystoupení žáků (od 16.15 hodin)
20. prosince – BIO CENTRÁL vánoční pohádka Ledové království 2 (vstup 90 Kč). Výuka do 11:55 hod

Posted in 5.D
P1010125

Psí domov na konci cesty

V úterý 3. 12. nás do školy přijela navštívit paní Pelinková s handicapovaným pejskem z útulku v Lupenici. Děti se na tuto akci připravovali delší dobu a nosily pro pejsky dobroty, hračky a deky. Nasnosily toho opravdu hodně a pejsci z Domova budou mít také krásné a voňavé Vánoce. 

Posted in 5.D
P1010074

Příběh mojí rodiny

V tomto projektu, na který se děti připravovaly i s rodiči a prarodiči jsme pátrali po historii.  Nalezli jsme velmi zajímavé informace, podívali se do minulosti rodin spolužáků. Na poslední hodinu si s námi přišla popovídat babička Tomáška Šklíby.  Vš em se to moc líbilo.

Posted in 5.D
listopad E

Akce na měsíc LISTOPAD

5.11.2019             Informační odpoledne pro rodiče (16,00 – 18,00 hodin), Rada rodičů školy od 15,00 hodin

8.11.2019            Vitamínový den

14.11.2019          Projekt: Měsíc filmu na školách – ,,Pád železné opony,,

22.11.2019         Teplákový den ve škole aneb Do školy v teplákovém oblečení

28.11.2019         Projekt: Příběh mojí rodiny – pátráme po rodinné historii

Posted in 5.D
20191018_075133

Dýňová slavnost

V rámci dopoledního projektu jsme se seznámily se starými keltskými zvyky – Halloween a využitím dýní jak v kuchyni tak i v běžném životě.  Odpolední program byl již i pro rodiče s dětmi. Ti se mohli těšit například na fotokoutek, nafukovací hrad, dýňovou kavárnu, vystoupení školní družiny, opékaní a na nejrůznější stanoviště s úkoly.

Posted in 5.D
img.obrazky

Akce na měsíc ŘÍJEN

15.10.2019                  Projekt –  Etika se nás týká (etické propojení 1. a  2.  stupně)

16.10.2019                  Dýňové slavnosti od 15. 00 hodin v areálu ZŠ logopedické – po dobu konání akce nesou zodpovědnost za žáky jejich zákonní zástupci

21.-25.10 .2019        Zdravá škola – zjišťování kondice

29.-30.10. 2019         Podzimní prázdniny

31.10.-1.11. 2019      Ředitelské volno

 

Posted in 5.D
září

Akce na měsíc ZÁŘÍ

3.9.2019            Poučení o bezpečném přecházení silnice před školou

5.9.2019            Sportovní den ( Eliščino a Smetanovo nábřeží)

6.9.2019            Slavnostní pasování druhých a devátých tříd

9.9.-13.9.2019   Logopedický týden 

26.9.2019          Knihovna Pohádka

 

IMG_1076

Knížka pro prvňáčka

V pátek 22.6.2018 jsme v letošním školním roce naposledy navštívili knihovnu Pohádka. Paní knihovnice nám slavnostně předala knížku pro prvňáčka, která se jmenuje „Bráchova bota“. Těšíme se, jak si ji společně budeme číst ve 2. třídě.

IMG_1064

Sportovně relaxační týden – den pátý

Dnešní den, 8.6. už byl odpočinkový, ale poučný. V Technologickém centru v Hradci Králové jsme se zúčastnili vzdělávacího programu: naprogramovali jsme cestu pro „robůtka“, prošli jsme otázkami naučného kvízu, zažili jsme virtuální realitu v podmořském světě a nakonec jsme navštívili ateliér profesionálního fotografa.

 

IMG_1024

Sportovně relaxační týden – den první

V pondělí 4.6. jsme jeli autobusem do Vysoké nad Labem. Odtud jsme vystoupali k rozhledně Milíř. Zde  jsme si užili krásné lesní hřiště pro děti. Z informačních tabulí jsme se dozvěděli, kteří živočichové zde žijí. Cestou lesem jsme pozorovali přírodu a dokonce jsme viděli živého slepýše. Zatím nás nohy bolí jen málo.

IMG_20180514_0002

Divadlo beze slov

V pondělí 14.5.2018 jsme navštívili divadlo Drak, ve kterém jsme shlédli program k 20. výročí vzniku Divadla beze slov. Žasli jsme nad pohybovým a tanečním ztvárněním jednotlivých vystoupení dětí, studentů a kolegů s vadami sluchu. Mají náš obdiv. Program se nám velmi líbil.

 

IMG_0986

Přírodovědná vycházka

V pondělí 7.5.2018 jsme podnikli přírodovědnou vycházku k rybníku Datlík. Cílem bylo poznávání biotopu louka a rybník. Vyrobili jsme kalíšky plné vůní z rostlin a květin. Vytvořili jsme vodníka Bininku, který prý bydlí v rybníku. Zjistili jsme, že už začínají rozkvétat letní květiny. Vycházka se vydařila, i když nás trochu bolely nohy.

P1220638

Svátky jara

27.3. jsme si v rámci projektu „Svátky jara“ povídali o jarní přírodě, velikonočních svátcích a o zvycích, které jsou s těmito svátky spojeny. Vyrobili jsme si beránka a zkusili jsme si v dnešní době trochu zapomenuté cvrkání kuliček.

P1220577

Den vody

22. březen byl vyhlášen Organizací spojených národů jako Světový den vody. O důležitosti vody pro náš život jsme si povídali s paní vychovatelkou, která pro nás připravila zajímavý program věnovaný tomuto tématu.