Čtenářský deník

Milé děti, věřím, že jste splnily zadaný úkol již v září a přečetly alespoň jednu knížku. V rámci soutěže, která již započala a bude uzavřena v červnu, jako každý rok, se této soutěže také zúčastníme. Tak ať se vám daří. 

Třídní schůzka

Třídní schůzky online 19. 1. 2021

 

V úterý 19. ledna 2021 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka přes Google Meet.

Odkaz k připojení jsem vložila do učebny „Matematika 3.C“ do horní části v záložce se studijními materiály (stejně jako na podzim).

Těším se na setkání s Vámi 🙂

Posted in 3.C

Akce na měsíc LEDEN

6. 1.  2021   – Připomenutí tradice „Tři králové“

15. 1. 2021   – Uzavření klasifikace

18. – 22. 1.   – Autoevaluační týden

19. 1. 2021   – Třídní schůzka – online přes Google učebnu

22. 1. 2021   – Den otevřených dveří

22. 1. 2021   – Uzavření absence za 1. pololetí

27. 1. 2021   – Projektový den – ,,Žijeme zdravě,, (zdravé zoubky)

28. 1. 2021   – Pololetní vysvědčení – informace viz notýsek

29. 1. 2021   – Pololetní prázdniny

(akce budou průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologickým opatřením)

Posted in 3.C

Vánoce dříve

Výuka končí v pátek 18. 12. 2020.

V pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. 2020 čerpají žáci ředitelské volno.

Žáci se vrací po vánočních prázdninách do školy v pondělí 4. 1. 2021.

 
Posted in 3.C

Třídní schůzka online

Třídní schůzky ONLINE

 

V úterý 24. listopadu 2020 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka s třídním učitelem. Schůzka proběhne přes videokonferenci v Google učebně (stejný způsob jako při online vyučování). Odkaz na online setkání s rodiči vložím do online učebny matematika 3.C, kde jsou přihlášeni všichni žáci třídy. Děkuji a těším se na setkání. 🙂 

 

 

 

Posted in 3.C

Ranní vstup do školy

Žáci třídy 3.C se budou shromažďovat každé ráno před školou na stanovišti třídy a nemísí se se žáky jiných tříd.

Do školy budou vstupovat hromadně s učitelem v 8,00 hodin.

Prosíme o dochvilnost všech!

 

Posted in 3.C

Pochvala

Milé děti, milí rodiče – děkuji Vám všem za příkladný přístup k distančnímu vzděláván, vzornou přípravu a trpělivost. Vaše třídní učitelka M. Kolářová

Posted in 3.C

Třídní schůzka

V úterý dne 24. 11. 2020 v 16,00 hodin proběhne online třídní schůzka. Princip přihlášení bude stejný jako u online výuky. Pozvánka bude přeposlána na GMAIL žáků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání se všemi rodiči. 

Distanční výuka 9.11 – 13.11. 2020

Distanční výuka – učivo do 13. 11. 2020

Český jazyk –  PS do str. 25  – 26  – vyjmenovaná slova po B,  cvičení str. 32 / 3 z učebnice napsat do cvičného sešitu, dále procvičovat význam slov 

                           Písanka – do str. 19,  čtení do str. 37 – 41 /plynulé čtení s porozuměním/

Matematika –   PS žlutý pro 3.r. – do str.25  –  26,,  PS malý modrý do str. 32 – procvičovat násobky 0 –  10 /umět zpaměti/

                           PS fial. malý – do postupně dokončit, pomalu dopracovat i velký fialový sešit z matematiky – dle času

                           Geometrie :Geometrická tělesa – krychle, kvádr – poznávat v okolí, rovina, prostor – pojmy 

Prvouka        –   Podzim – opakování znalostí – počasí, zvířata na podzim, změna času, Lidé a čas – procvičování znalostí, převody jednotek času, orientace v čase 

                            Jak žili lidé dříve – učebnice str.23, PS str26 

                                                   

 

Posted in 3.C

Distanční výuka 2.11 – 6.11. 2020

Distanční výuka – učivo do 6. 11. 2020

Český jazyk –  PS do str. 24 – vyjmenovaná slova po B, doplnit cvičení str. 29 / 4 z učebnice, dále procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 17, čtení do str. 36

Matematika –   PS žlutý pro 3.r. – do str.24, PS malý modrý do str. 23

                           PS fial. malý – do str. 40, procvičovat násobky 0 – 10 

                           Geometrie:Rýsování přímek, úseček s daným rozměrem na papír, jednotky času opakovat hodiny

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.24, Lidé a čas – PS str. 25,  učebnice str. 21 – 22 , opakovat českou hymnu.

                                                   

 

Posted in 3.C

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Žáci 3. C od 22. 10. 2020 přecházejí na distanční výuku.  Učivo je zadáno na období do 30. 10. 2020. 

Distanční výuka – učivo do 30. 10. 2020

Český jazyk –  PS do str. 22, procvičovat abecedu, párové souhlásky, význam slov

                           Písanka – do str. 15, čtení do str. 33

Matematika –  PS žlutý pro 3.r. – do str.20, PS malý modrý do str. 20

                           PS fial. malý – do str. 36, procvičovat násobky 0 – 10

Prvouka        –   Naše vlast – PS str.22 -23, učebnice str. 19 – 20, opakovat světové strany ,

                                                   dopravní značky

 

Den zvířat 2. 10. 2020

Sluníčko nás pozvalo 2. 10. na hezkou akci ven. Akce se jmenovala Den zvířat, který  se oslavuje 4. října, kdy zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi,. Ten pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. My jsme si tento den připomněli paměťovou hrou „Noemova archa“, kterou pro nás připravila paní vychovatelka Radka Černohousová. Cílem této hry bylo nalodit na archu všechna zvířata, která byla napsaná na lodním lístku. Jejich obrázky jme hledali ve vymezeném prostoru v okolí školy.

 

 

Posted in 3.C

Organizace školního týdne 1. 9. 2020 – 4. 9. 2020

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – (1 hodina) – zahájení školního roku ve třídě s třídním učitelem

STŘEDA 2. 9. 2020 – (4 hodiny) – třídnické hodiny s třídním učitelem (seznámení se s BOZP a ŠŘ, pravidly třídy, apod.)

ČTVRTEK 3. 9. 2020 – (4 hodiny) třídnické hodiny a etický projekt s třídním učitelem

PÁTEK 4. 9. 2020 – (5 hodin)  výuka podle rozvrhu třídy, nezapomeňte donést věci na TV (oblečení dovnitř i ven)